Enkele veranderingen vanaf december 2021

Energiecheque, verplichte boostervaccinatie om je gezondheidspas te behouden, boosterdosis voor alle volwassenen, nieuwe regels voor de WW-vergoeding, nieuw gezondheidsprotocol in bedrijven en voor sporten, bedrijven worden aangemoedigd om telewerken te promoten, verhoging van de limiet voor cadeau-bonnen naar 250 euro voor relatiegeschenken …

Nieuw gezondheidsprotocol in bedrijven

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de versterking van barrièregebaren en het dragen van mondkapjes, de regels voor collectieve catering (afstand houden in de kantine) en de organisatie van “momenten van gezelligheid”. De eindejaars- en nieuwjaarsborrel mogen alleen doorgaan met strikte inachtneming van de barrièrebewegingen, en in het bijzonder de afstand van 2 m tussen elke persoon wanneer het dragen van een mondkapje niet kan worden gegarandeerd. Maatregelen voor ruimteventilatie moeten in acht worden genomen.

Kerstbonus, Inflatietoeslag en transportkosten

De inflatievergoeding, die in oktober door de premier werd aangekondigd als reactie op de sterke stijging van de brandstofprijzen, bedraagt 100 euro en zal eind december worden uitbetaald aan 38 miljoen Fransen, “werknemers, zelfstandigen, gepensioneerden, werklozen, ontvangers van sociale minimum-uitkeringen en studenten met een beurs, die minder dan 2.000 euro per maand ontvangen”. Ambtenaren, werkzoekenden en beursstudenten zullen deze belastingvrije steun in januari ontvangen, en gepensioneerden in februari.
Naast deze inflatievergoeding zal een energiecheque van 100 euro worden toegekend aan 5,8 miljoen huishoudens met een laag inkomen. Deze steun is in september door de regering aangekondigd om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden.
Er zal een kerstbonus worden uitgekeerd aan 2,5 miljoen huishoudens die een sociale minimumuitkering ontvangen.

Booster dosis en gezondheidspas

Vanaf 15 december 2021 moeten 65-plussers en mensen die zijn gevaccineerd met het Janssen-vaccin een boosterdosis hebben gekregen om hun gezondheidspas geldig te houden. Vanaf 15 januari 2022 is de gezondheidspas voor alle personen van 18 jaar en ouder afhankelijk van de boosterdosis.

Wanneer moet de boosterdosis worden gegeven?

  • 27 december is aangekondigd dat de tijd tot de boosterdosis wordt teruggebracht tot drie maanden na de laatste injectie van een vaccin met dubbele dosis (Pfizer, Moderna, Astrazeneca);
  • 1 maand na de enkelvoudige dosis voor het Janssen-vaccin.

"Conseils aux voyageurs"

Nieuwe versie van de app “Conseils aux voyageurs”!
Om reizigers beter te helpen zich voor te bereiden op hun reis naar het buitenland in de context van de huidige gezondheidscrisis, stelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuwe versie van de mobiele applicatie “Conseils aux voyageurs” voor sinds 16 december 2021 . Gemakkelijker, gebruiksvriendelijker en intuïtiever. Het biedt met name essentiële informatie over toegangsvoorwaarden en gezondheidsmaatregelen met betrekking tot de Covid-19-epidemie voor 191 landen.
Hier kunt u meer informatie vinden!