Éoliennes en Dordogne (Windturbines):

Update februari 2023

Nog meer tegenstanders van windturbines in la Double.
Twee nieuwe gemeenten (Porchères  en Saint-Laurent-des-Hommes) hebben de motie “uitsluiting van le Massif de Douaud van de zogenaamde “gunstige” gebieden voor windenergie in de Dordogne”, aangenomen, aldus Asso 3D. Het gaat om la forêt de Double, dat zich uitstrekt over drie departementen: la Dordogne, la Gironde en la Charente-Maritime.

We hebben over dit onderwerp al eerder geschreven. Om direct naar het artikel te gaan klik hier.

Update 14 oktober 2022

Het windparkproject Sarlande, een jaar lang ondersteund door een Oostenrijks bedrijf, is definitief stopgezet.

Update 6 oktober 2022

Jean-Sébastien Lamontagne, préfet van de Dordogne,  heeft woensdag 6 oktober 2022 informatie gegeven over de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in de Dordogne.  Hoe dan ook, waarschuwde de préfet, “we moeten naar meer hernieuwbare energiebronnen”.

Er zijn geen windturbines in de Dordogne, ook al zijn er twee projecten goedgekeurd, één is in Saint-Aulaye-Puymangou, goedgekeurd in 2021 en de andere in Champagne-et-Fontaine, is goedgekeurd in 2019, met elk vijf masten. Het werk is nog niet begonnen, noch voor de een, noch voor de ander.  Op een aantal plaatsen zou het theoretisch mogelijk zijn om wind-turbines te bouwen, omdat we ons niet in een beschermd natuurgebied bevinden, ver van luchthavens en militaire overvlieggebieden, en meer dan 500 meter van woningen. Dit gebied vertegenwoordigt slechts 1% van het grondgebied van de Dordogne, dat wil zeggen bijna 10.000 hectare, voornamelijk geconcentreerd in le massif forestier de la Double en in de Périgord Vert en in het bijzonder le Nontronnais. In totaal zou het op 6% van het grondgebied mogelijk zijn om windturbines te installeren, maar het zou volgens de préfet zeer ingewikkeld” zijn en de projecten zouden zeer weinig kans van slagen hebben. 

Jean-Sébastien Lamontagne wil “een impuls geven aan zonnepanelen en methaniseren (een omzettingsproces)”.

Update 3 oktober 2022

Wij hebben het al diverse keren over windmolens gehad. Wij schreven in 2019, 2020 en 2021 bijvoorbeeld al: De Dordogne heeft nog geen windturbines, maar voor hoe lang nog? Projecten worden bestudeerd. Slechts één project tot op heden heeft een prefecturele machtiging. Dit is dat van La Rochebeaucourt-et-Argentine in het westen van het departement, 5 windturbines van 160 meter zijn gepland. Vier andere projecten worden onderzocht (project in Saint-Saud-Lacoussière, Milhac de Nontron, Verteillac en Parcoul-Chenaud).
Dat de Dordogne nog geen windturbines heeft, komt omdat tegen elk project fel geprotesteerd wordt. Tegenstanders benadrukken het gebrek aan wind in het departement, de visuele en geluidseffecten van windturbines en ook het gebrek aan consensus. Er is zelfs een collectief van 9 verenigingen opgericht. Het wordt “Forces Périgord” (Asso3D) genoemd. Van de 25 windmolenparkprojecten die de afgelopen jaren in de Dordogne gepland zijn, zijn er al 12 weggestemd”.

Het onderzoek naar het aanleggen van een windmolenpark in Milhac de Nontron is in oktober 2022 afgerond. De conclusie is dat dit park met 4 windturbines niet aan verschillende verplichtingen en eisen met betrekking tot natuur- en brandrisico voldoet. Na verschillende aanvullende informatie, een openbaar onderzoek en stemmen van de betrokken gemeenteraden, en de verontwaardiging van tegenstanders, eindigde het onderzoek in september De reactie van de préfecture viel op maandag 3 oktober. Negatief. De préfet is van mening dat het project was gepland in een gebied met “hoge inzet”, vanwege de aanwezigheid van verschillende gevoelige soorten. Het decreet wijst op “het gebrek aan analyse en overweging van het effect van verstoring op roofvogels, voor een park dat is gepland op een as van trekvogels”.
Een ander argument: de locatie in een gebied dat is geclassificeerd als “gemiddeld tot hoog” risico, waarvan het park het gevaar zou vergroten. Al in 2016 gaf le Service Départemental d’Incendie et de Secours (Sdis 24) aan dat deze windturbines het ingrijpen van een speciaal vliegtuig dat bestemd is voor brandbestrijding en in het bijzonder voor bosbranden (bombardiers d’eau) binnen een straal van 600 meter zouden bemoeilijken.

Éoliennes en Dordogne (Windturbines): het project Verteillac-Cherval wordt stopgezet

Update juni 2021:

54 landelijke burgemeesters ondertekenen een manifest tegen windenergie

Voor de ondertekenaars is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de staat de oppositie van gekozen functionarissen en burgers negeert. De 54 burgemeesters van het platteland – voornamelijk uit de Dordogne, Gironde en Charente – betreuren de zinloosheid van de raadpleging van gekozen functionarissen en burgers.

In 2020 werd een openbaar onderzoek gestart om de mening te verzamelen van de inwoners van 12 gemeenten die getroffen zijn door het bouwproject van vier windturbines in Vertaillac en Cherval, in de Dordogne. De promotor heeft “de handdoek in de ring gegooid”.
In Vertaillac en Cherval zouden vier windturbines van 120 meter worden geplaatst. Tussen 6 oktober en 12 november werd een openbaar onderzoek opgestart (in 2017 was er al een negatief advies over dit project). Volgens de groep van verenigingen Forces Périgord bedroeg ​​het afwijzingspercentage 95% aan het einde van deze raadpleging en 82% ongunstige meningen voor een ander project in de Dordogne.
De twaalf Périgordverenigingen die in het departement strijden tegen deze projecten “zijn blij met het vertrek van de promotor van het windpark”. Het collectief Forces Périgord, dat uit onder andere 10 verenigingen bestaat, is van mening dat windenergie “ongeschikt” is voor het departement. Zij baseren hun mening op de resultaten van openbare onderzoeken, met name een in Milhac-de-Nontron. Ook voor het Milhac-de-Nontron-project stond tot 15 december een consultatie open, 82% van de uitgebrachte adviezen was ongunstig. De tegenstand van de lokale belanghebbenden en bevolking is groot.
Hoe nu verder?