Feitjes en Weetjes januari 2024

Mobiele telefoons: universele opladers

Vanaf 28 december 2024 moeten alle smartphones, ongeacht merk of model, uitgerust zijn met een USB-C oplaadpoort waardoor de kabels waarmee ze worden opgeladen universeel kun-nen worden gebruikt op alle apparaten waarop de USB-C-oplaadpoort is geïn-stalleerd. (USB-C kabel is sneller en heeft geen bovenkant of onderkant, zodat je hem op twee manieren in je toestel kunt stoppen om een batterij op te laden).
Het heeft tien jaar onderhandelen geduurd voordat het systeem eindelijk het licht zag. Donderdag 4 janauri 2024 zal La Direction Générale des Entreprises het decreet en het uitvoeringsbesluit publi-ceren waarmee de Europese regelgeving wordt omgezet in Franse wetgeving. Hier-door wordt de universele oplader vanaf 28 december 2024 verplicht voor alle merken en modellen tele-foons. Het doel is om het leven van gebruikers makke-lijker te maken en tegelijkertijd het weggooien van duizenden tonnen elektronisch afval te voorkomen. Volgens de Europese Commissie zegt 38% van de consumenten dat ze hun mobiele telefoon minstens één keer niet hebben kunnen opladen vanwege compatibiliteits-problemen.

Saint-Pompont wordt Saint-Pompon

Saint-Pompont verliest zijn letter “t” en wordt op maan-dag 1 januari 2024 officieel Saint-Pompon. Een langver-wachte terugkeer naar de historische naam. De letter “t” werd eind 19e eeuw per ongeluk door een admini-stratie toegevoegd. 

Een dierenbegraafplaats opent in de Dordogne

Vanaf dinsdag 2 januari 2024 is er een begraafplaats voor honden, katten, kippen en slangen in Saint-Astier, Dordogne. Er wordt hard gewerkt om een stuk van 2.900 m² van het bos geschikt te maken voor het begraven van viervoeters. “Le sanctuaire des 4 pattes” biedt evenveel mogelijkhe-den als een begraafplaats voor mensen, met respect voor de natuur waarin het zich bevindt: 1.200 graven, “een columbarium” voor urnen (een urnenmuur), een mogelijkheid voor het begraven van urnen en een gedenktuin voor het verstrooien van as. De overblijfselen van dieren, van honden en katten tot kippen en slangen, kunnen in doodskisten of houten kisten worden geplaatst, zolang ze minder dan 40 kg wegen. De graven worden beplant met bloemen, te midden van wandelpaden en de boomsoorten in het bos blijven behouden. Een natuurlijke begraafplaats, zonder beton of harde constructie waar de dieren dicht bij de natuur zijn.

Zomerprogramma 2024 Air France

Zomerprogramma:

 • Opening van nieuwe ver-bindingen tussen Parijs-Charles de Gaulle en Verona (Italië), Narvik-Lofoten-eilanden (Noor-wegen) en Kalamata (Griekenland)
 • Hervatting van Minnea-polis (Minnesota, Verenig-de Staten)
 • Uitbreiding tot de zomer van diensten op Raleigh-Durham (North Carolina, Verenigde Staten), Abu Dhabi (Verenigde Ara-bische Emiraten) en Tromsø (Noorwegen).

Tijdens het zomerseizoen 2024 (april tot oktober 2024) zal het bedrijf 7 extra routes aanbieden, waaronder 3 nieuwe, vanuit Parijs-Charles de Gaulle.

Air France zal komende zomer 23 bestemmingen in Noord-Amerika aanbieden: Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Quebec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver en Washington DC.

Ten slotte wordt de verbinding tussen Parijs-Charles de Gaulle en Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten), ingehuldigd in de winter van 2023, ook verlengd tot de zomer van 2024. Een dagelijkse vlucht zal worden verzorgd door Airbus A350-900.

Details over het vluchtpro-gramma, dagen en prijzen kunt u bekijken op airfrance.com.

Na Périgueux geldt nu ook in Bergerac 30 km/u

In navolging van Périgueux op 2 januari verlaagt ook de stad Bergerac de maximumsnelheid vanaf 8 januari 2024 naar 30 km/u. Slechts een paar rijstroken blijven 50 km en in het stadscentrum 20 km.

Dit gebied wordt afgebakend door de borden “30km/h”.

Voor deze eerste fase is “les doubles-sens cyclable (DSC)” verboden (een tweerich-tingsfietspad is een rijbaan in twee richtingen, waarvan er één is gereserveerd voor fietsers. Automobilisten mo-gen maar in één richting rijden, fietsers in beide richtingen):

 • op alle eenrichtings-straten met een snelheidslimiet van 30 km/u, tenzij er speciale regelingen of bestaande borden zijn
 • en in 3 zeer specifieke “Zones 30”: rue de la Boétie; rue Saint-Martin (gedeelte tussen rue du Petit Sol en rue Durou) en rue Neuve d’Argenson.

Met het project “Bergerac Ville 30”, dat het delen van de openbare ruimte aanmoedigt door het gebruik van “zachte vervoersmiddelen” in te bouwen, worden straten aangenamer voor voetgang-ers, gezinnen en mensen met beperkte mobiliteit. Het moedigt ook wandelen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer aan.

Bron: Bergerac.fr

Processierupsen zijn terug in hartje winter

“Les Chenilles Urticantes” zijn al terug in de Parijse regio en de Dordogne, drie maanden eerder dan normaal!
Een “insectenkalender die volledig op zijn kop staat”, waarschuwt een specialist, die verwijst naar de uitzonderlijk zachte tempe-raturen van dit jaar.

De Processierupsen bewe-gen zich voort in processies van twintig meter of meer. De processierupsen zijn al een paar dagen terug in de regio Parijs. Vorig jaar was het al ultravroeg, vanaf 15 februari, terwijl het normaal eind maart-begin april is.  Nu verschenen ze al begin december!
Daniel Vaugelade, président de l’Union pour la protection de la boucle de Moisson heeft ook een exponentiële toename van het aantal rupsen vastgesteld. “En ondanks behandelingen en vallen door particulieren, is er geen controle meer over”, aldus Daniel Vaugelade.

Technische controles tweewielers april 2024

Le contrôle technique voor tweewielers wordt geleide-lijk ingevoerd vanaf april 2024.

Een besluit dat op 24 oktober 2023 in het Journal Officiel is gepubliceerd, stelt het tijdschema vast voor de invoering van verplichte technische controles voor gemotoriseerde twee-, drie- en vierwielers. De invoering van deze keuringen zal worden gespreid naar-gelang de leeftijd van de voertuigen, om overbelast-ing van de keuringscentra te voorkomen.

Vanaf 15 april 2024 moeten voertuigen van categorie L een verplichte periodieke technische controle onder-gaan. Dit geldt voor: tweewielers, driewielers en zelfs fietsen met een kleine cilinderinhoud (inclusief 50 en 125 cc).
De betrokken voertuigen zijn onder meer: 

 • bromfietsen 
 • motorfietsen
 • scooters
 • gemotoriseerde driewielers
 • lichte en zware vierwielers

Technische controles voor voertuigen van categorie L worden geleidelijk inge-voerd volgens onderstaand tijdschema:

 • als uw voertuig vóór 1 januari 2017 is geregis-treerd, moet de eerste keuring uiterlijk op 31 december 2024 plaatsvin-den.
 • Als uw voertuig vóór 1 januari 2017 in het verkeer is gebracht en de verjaardatum van de eerste ingebruikneming vóór 15 april ligt, moet de keuring plaatsvinden tussen 15 april en 14 augustus 2024
 • als uw voertuig tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 is geregistreerd, moet de eerste keuring in 2025 worden uitgevoerd
 • als uw voertuig tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 werd ingeschreven, moet de eerste keuring in 2026 plaatsvinden
 • als uw voertuig na 1 januari 2022 is inge-schreven, moet het binnen vierenhalf tot vijf jaar na het in het verkeer brengen voor het eerst worden gekeurd.

Bron: Service-public.fr

Merken Lay's, Pepsi en Lipton

Carrefour zal verschillende merken uit de schappen halen vanwege “onaan-vaardbare prijsstijgingen”.

Net als Leclerc hebben de Carrefour-winkels besloten producten van verschillende grote merken uit de schappen te halen en een onaanvaardbare prijsverho-ging aan de kaak te stellen.

Het gaat om producten van de merken Lay’s, Benenuts, Pepsi, Lipton en zelfs Doritos, aldus Olivier Dau-vers, een in economie gespecialiseerde journalist.

Vanaf donderdag 4 januari zullen er posters in de winkels van het merk worden geplaatst om de redenen voor deze terug-trekking uit te leggen.

Rijbewijs is nu mogelijk vanaf 17 jaar!

Een besluit van 20 december 2023 verlaagt de leeftijd voor het behalen van een rijbewijs serie B naar 17 jaar.

Vanaf 1 januari 2024  kan iedereen van 17 jaar en ouder zich inschrijven bij een rijschool en autorijden zodra ze hun rijbewijs B hebben behaald. Ze moeten “le code” hebben gehad voordat ze het rijexamen afleggen.

Personen van 15 jaar en ouder kunnen rijexamen doen als ze geregistreerd staan als begeleid rijden, en 16 jaar en ouder als dat niet het geval is.

Voorheen was het mogelijk om op 17-jarige leeftijd een rijbewijs te halen onder het “leerlingstelsel” (ook bekend als “begeleid rijden”), maar je moest wachten tot je 18 was voordat je zelfstandig mocht rijden.

MAAR: als onderdeel van de traditionele opleiding is praktijkonderwijs van mini-maal 20 uur noodzakelijk, onder begeleiding van een rijschoolinstructeur.

Booeren pakken opnieuw flitspalen in de Dordogne

Boze boeren beplakken op-nieuw flitspalen in de Dordogne. Boeren van “Coordination rurale 24” hebben opnieuw flitspalen op de kleine wegen van de Dordogne beplakt. Eens te meer hekelen ze nieuwe belastingen en toezeg-gingen die de staat niet is nagekomen op het gebied van subsidies.  Grote fluorescerende vellen hebben zij laten bedrukken met de tekst “Geen steun voor boeren, geen geld voor bandieten”. De borden waren ondertekend door Coordination rurale 24.

Aziatische horzel- en muggenvallen in Sarlat

Inwoners van Sarlat kunnen zich registreren om vallen voor de frelons asiatiques en tijgermuggen te krijgen. Dit is één van de projecten die geselecteerd zijn in het kader van het participatieve budget (een hulpmiddel voor lokale overheden waardoor de inwoners concreet kunnen bijdragen aan de verbetering van hun leefomgeving).

Aziatische frelons en tijger-muggen zorgen elk jaar voor overlast voor de inwoners in de Périgord. In Sarlat was de strijd tegen deze insecten het onderwerp van een project dat werd geselec-teerd in het kader van de participatieve begroting 2023. Vanaf maandag 15 januari, kunnen bewoners de vallen reserveren.

Je moet in Sarlat wonen en beschikken over een ruimte buiten.

Het proces gebeurt online op de website  jeparticipe.sarlat.fr

Het aanmelden is gereser-veerd voor personen die een schaduwrijke buitenruimte hebben (tuin, terras of balkon). U moet een formulier invullen en een bewijs van adres overleggen. Reserveren is mogelijk tot middernacht op 12 februari 2024. 

Voor degenen die meer informatie willen, zal er op vrijdag 9 februari 2024 om 18.00 uur een openbare bijeenkomst plaatsvinden over de strijd tegen dit ongedierte in de salle Pierre Denoix au Colombier in Sarlat.

Volkstelling 2024: wanneer en waar?

De volkstelling omvat de hele bevolking van Frankrijk. Maar de telling wordt niet voor iedereen op hetzelfde moment uitgevoerd en de jaren verschillen van ge-meente tot gemeente:

 • voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners vindt de telling om de 5 jaar plaats en heeft dan betrekking op de hele bevolking;
 • voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners wordt de telling elk jaar uitgevoerd, maar op een steekproef van 8% van de adressen die elk jaar verschilt.

Wat is het doel van de volkstelling?
De volkstelling, die wordt uitgevoerd door l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) en lokale overheden, onthult hoeveel mensen er in Frankrijk wonen en stelt de officiële bevolking van elke gemeente vast. Het geeft informatie over de kenmerken van de bevol-king: leeftijd, beroep, ge-bruikte vervoermiddelen, woonomstandigheden, enz. Dankzij deze gegevens kunnen projecten worden gepland en uitgevoerd.

Deze cijfers bepalen de bijdrage van de staat aan de gemeentelijke begroting. Het aantal inwoners bepaalt het aantal verkozenen in de gemeenteraad, het stem-systeem, het aantal apotheken, enz. Kennis van deze statistieken is een van de elementen waarmee het nationale overheidsbeleid kan worden bepaald. Op lokaal niveau worden ze gebruikt om de nodige gemeenschapsvoorziening-en te plannen (scholen, ziekenhuizen, transport-infrastructuur, enz.). De analyse van deze gegevens helpt ook om de huisvestingsbehoeften te bepalen, geeft bedrijven een beter inzicht in hun klanten en stelt verenigingen in staat om beter in te spelen op de behoeften van de bevolking.

Hoe verloopt de volks-telling?
U wordt op de hoogte gebracht van het bezoek door een brief van de burgemeester, die een paar dagen van tevoren in uw brievenbus wordt bezorgd, of door de teller zelf. De teller draagt een driekleurige kaart, ondertekend door de burgemeester, met zijn of haar foto en naam erop. Iedereen die wordt geteld, heeft het recht om deze kaart op te vragen en kan zijn of haar identiteit ook controleren door contact op te nemen met het gemeen-tehuis.

Het invullen van de vragenlijst is verplicht.

De volkstelling online doen is de eenvoudigste manier om u in te schrijven. De tellers gaan naar de huizen van de mensen die geteld moeten worden en geven hen een folder met hun inloggegevens voor de website le-recensement-et-moi.fr. U kunt dan de vragenlijst online invullen.

Als u voor deze optie kiest, moet u inloggen op de website le-recensement-et-moi.fr, de inloggegevens op de folder invoeren en de vragenlijst invullen. Als u uw e-mailadres opgeeft, ont-vangt u een ontvangstbe-vestiging.

Als u het formulier niet online kunt invullen, geeft de teller u :

 • een woningformulier met vragen over de kenmerken en het comfort van de woning;
 • evenveel individuele formulieren als er personen in het huishouden zijn, met vragen over leeftijd, geboorteplaats, nationali-teit, opleidingsniveau, woonplaats en beroep;
 • toelichtingen in het Frans en enkele vreemde talen.

Alle documenten van de volkstelling zijn beschikbaar op de speciale website
site dédié au recensement (aankondigingen, individu-ele formulieren, huisves-tingsfiches).

De medewerkers zullen een afspraak met u maken om ze op te halen. Als u wilt, kunnen zij u helpen ze in te vullen. U kunt ze ook direct inleveren bij le mairie of bij het regionale kantoor van INSEE.

De data in 2024:
Voor gemeenten met minder dan 10.000 inwo-ners: van 18 januari tot 17 februari

Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners:
van 18 januari tot 24 februari

Buiten Nederland een paspoort of ID aanvragen

Medewerkers van de ambassade of het consulaat-generaal bezoeken soms een andere regio. Mogelijk een regio bij u in de buurt. U kunt een afspraak maken om daar een paspoort of ID-kaart aan te vragen. U hoeft dan niet naar de ambassade of het consulaat-generaal te reizen voor uw aanvraag. Dit bespaart u tijd en kosten.

Wat moet ik betalen?

In het overzicht van de consulaire tarieven ziet u wat een paspoort of ID-kaart kost en hoe u kunt betalen. Doet u uw aanvraag tijdens het bezoek van de ambassade of het consulaat-generaal? Dan betaalt u per paspoort of ID-kaart € 25,40 extra.

Waar en wanneer?

Montpellier:
4 en 5 maart 2024

Aanvraag doen?

Wilt u op deze locatie een paspoort of ID-kaart aanvragen? Volg dan het stappenplan op de pagina Paspoort of ID-kaart aanvragen als u in Frankrijk woont.

Bron: nederlandwereldwijd.nl