Feitjes en Weetjes juni 2024

Drie nieuwe forfaitaire boetes

Drie nieuwe forfaitaire boetes zijn ingevoerd door een regeringsdecreet dat bedoeld is om de verkeersveiligheid te verbe-teren en de verkeersregels in Frankrijk aan te scherpen. Het decreet omvat maatregelen om het gebruik van snelheidsdetectoren en smartphones door bestuur-ders tegen te gaan.

Het doel van het decreet, dat op 10 juni werd uitgevaar-digd, is om “het proces te vereenvoudigen” voor de politie om verkeersboetes uit te schrijven voor kleine overtredingen, terwijl de regels voor andere overtre-dingen worden aange-scherpt.

Deze wijzigingen in de Franse verkeersregels, La code de la route, volgen de bredere filosofie van minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin voor 2024 om “goede bestuurders goed te behandelen en slechte bestuurders hard aan te pakken”. In het kader van dit beleid heeft de regering al puntenaftrek voor snelheidsovertreding-en van minder dan 5 km/u boven de maximumsnelheid afgeschaft en verhoogde puntenaftrek ingevoerd voor het gebruik van alcohol en drugs (8 punten, naast boetes).

Wat gaat er veranderen? 
Het decreet van 10 juni (nr. 2024-528) omvat forfaitaire boetes voor:

  • Schermgebruik: boetes kunnen worden opgelegd als het scherm “niet bedoeld is om de bestuurder te helpen” tijdens het rijden. Hieronder vallen smart-phones en tablets. Deze overtreding van categorie 5 kan leiden tot een boete van €1.500, oplopend tot €3.000.
  • Snelheidsdetectoren: er kunnen boetes worden opgelegd voor het hebben van een detector in het voertuig – zelfs als de detector niet in gebruik is. Deze over-treding van categorie 5 kan leiden tot een boete van € 1.500, oplopend tot € 3.000.
  • Bromfietsen, quads en trikes: forfaitaire boetes voor het gebruik van een voertuig dat niet rijklaar is. Deze overtreding van categorie 5 kan leiden tot een boete van € 1.500, oplopend tot € 3.000.

Boetes voor deze verkeers-overtredingen kunnen vanaf 10 juni worden opgelegd door een politieagent of gendarme. Bestuurders kunnen de boetes online aanvechten.

Het decreet geeft de politie ook de bevoegdheid om boetes uit te schrijven voor:

  • Onbevoegd passeren van een spoorwegovergang of brug
  • Acrobatisch’ rijden. Dit is een nieuwe overtreding in het decreet, maar er is weinig informatie over wat hiermee wordt bedoeld. Autowebsite radars-auto.com sugge-reert dat het waarschijnlijk gaat om opzettelijk stuntrijden, zoals motoren die wheelies doen. De boete is €68 en kan ook een schorsing van het rijbewijs van drie jaar inhouden.
  • Het decreet geeft de politie ook de bevoegd-heid om een verpleeg-kundige op te roepen om bloedmonsters te nemen voor een drugs- of alcoholtest.