Feitjes en Weetjes mei 2024

Klussen, bouwen, tuinieren... Wat mag op een feestdag?

Klussen, bouwen, tuinieren… Wat kunt u thuis doen op een feestdag (zonder een boete te riskeren)?

Als u niet van plan bent om tijdens de vrije dagen weg te gaan, is dit misschien voor u een goed moment om wat doe-het-zelfwerk in huis te doen of het gras te maaien.

Maar let op, een vrije dag betekent niet vrijheid… het betekent rust en stilte. Bepaalde activiteiten zijn verboden of beperkt om uw buren niet te storen. Een feestdag is niet zoals elke andere dag. Als u van plan bent om lawaai te maken in uw tuin, moet u bepaalde tijden in acht nemen. Anders kunt u een boete krijgen.

Volgens artikel R1336-5 van de Franse Code de la Santé Publique “mag geen enkel geluid door zijn duur, herhaling of intensiteit de rust in de buurt verstoren”.

Le Conseil National du Bruit (CNB), een adviesorgaan dat rapporteert aan de minister van Milieu, heeft aanbevolen om doe-het-zelf- en tuin-werkzaamheden uit te voeren tussen 10.00 en 12.00 uur op zon- en feestdagen. Deze aanbevelingen zijn door veel departementen overgenomen. 

Welke activiteiten vallen onder dit tijdslot?
Alle tuin- en doe-het-zelfactiviteiten die door hun geluidsniveau overlast kunnen veroorzaken, vallen onder de regeling.
Dit betreft lawaaierige gereedschappen zoals gras-maaiers op benzine, kettingzagen, schaafmachi-nes,  boormachines en motorzagen. Dit kan dus per departement verschillen. 

Computerzwendel maakt slachtoffers

Computerzwendel maakt 1.700 slachtoffers in Frankrijk. Hoe is dit te voorkomen?
De zwendel begint met een e-mail en eindigt helaas vaak met een frauduleus abonnement. Een e-mail-oplichter doet alsof uw computer wordt ‘geblok-keerd’ en schrijft u in voor een duur maandabonne-ment om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt.

Hoe werkt de zwendel?
De zwendel begint met een e-mail met een link. Eenmaal geklikt verschijnt er een bericht op de computer met een mededeling dat uw computer is ‘geblokkeerd’ en dat u een assistentie-nummer moet bellen voor hulp. Als het “vast” lijkt te zitten, kunt u proberen uw computer opnieuw op te starten. Dit kan voldoende zijn om het probleem op te lossen. Als u het nummer belt, wordt u doorverbonden met een zogenaamde ‘technicus’. In werkelijkheid is deze persoon een oplichter – en in het geval van deze zwendel spreekt hij waarschijnlijk vanuit een ander land met u – en hij doet alsof hij uw computer ‘repareert’. In feite was er helemaal niets mis met uw computer, en deze oplichter heeft eigenlijk de controle over uw computer overgenomen en doet alsof hij er een ‘scam protection’ service op installeert. Ze vragen hier geen geld voor, zodat slachtoffers misschien niet geloven dat er iets frauduleus heeft plaatsge-vonden. Ze stellen echter wel voor dat het slachtoffer zich aanmeldt voor de betaalde software zodat het probleem zich niet meer voordoet. Waarschijnlijk in een kwetsbare positie door wat er is gebeurd, stemt men hiermee in en zegt het slachtoffer “ja” en gaat akkoord met een abonne-ment dat meer dan €100 per maand kost. Dit geld wordt rechtstreeks naar de oplichters gestuurd en het slachtoffer wordt er niets wijzer van.

Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt?

 • Klik niet op links in e-mails of sms’jes die u niet herkent;
 • Wees kritisch en alert bij elk uit de lucht gegrepen bericht dat u vertelt dat uw computer is ‘geblokkeerd’ of is aange-tast door ‘malware’ en dat u iemand moet bellen om het te repareren. Dit is waarschijnlijk niet waar;
 • Gebruik alleen antivirus-software die u zelf apart heeft aangeschaft, onaf-hankelijk van een e-mail, telefoontje, waarschu-wing of bericht.

Wat als u per ongeluk slachtoffer wordt van oplichting?
Als u denkt dat u bent opgelicht, is het advies van de overheid:

 • Breng uw bank onmiddellijk op de hoogte;
 • Probeer een overboeking te stoppen als deze nog niet is uitgevoerd;
 • Vraag anders om teruggave van het geld;
 • Uw bank kan een kopie van uw klacht nodig hebben om uw verzoek te onderzoeken;
 • Bewaar alle bewijzen;
 • Bewaar de berichten die u ontvangt (e-mails, enz.), de gegevens van de fraudeur en alle andere informatie die nodig is om een klacht in te dienen;
 • Dien een klacht in bij het politiebureau of de gendarmerie, of schrifte-lijk bij de openbare aanklager van uw plaatselijke rechtbank, met al het bewijs dat u heeft.

Belangrijk:

 • Pas regelmatig en systematisch bevei-ligingsupdates toe op uw computer en de software die op uw machine zijn geïnstalleerd, met name uw browsers;
 • Antivirussoftware moet up-to-date gehouden worden;
 • Controleer of deze alleen legitieme applicaties en services doorlaat;
 • Vermijd onveilige of illegale sites die uw computer kunnen infec-teren of waar dubieuze reclamebureaus te vinden zijn;
 • Installeer geen “illegale” toepassingen of program-ma’s, of van twijfelachtige oorsprong of reputatie;
 • Maak regelmatig back-ups. Ook een back-up van uw gegevens en uw systeem, zodat u het in de oorspronkelijke staat kunt herstellen;
 • Geen enkele officiële technische ondersteu-ning zal ooit contact met u opnemen om geld te vragen.

Voor meer advies kunt u contact opnemen met het gratis platform “PHAROS” van ministère de l’Intérieur of kijk op de site: https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/diagnostic

Goedkopere Intermarchés:

Veel Casino-supermarkten worden goedkopere Inter-marchés: waarom?

Nadat de eerste golf Casino-winkels afgelopen oktober werd verkocht aan de groep Les Mousquetaires, bereiden vierenzestig nieuwe ketens zich in mei voor om Intermarché- of Netto-winkels te worden.

De resultaten van de eerste golf van ombouw van Casinowinkels naar Inter-marché zien er veelbelovend uit. Na slechts een paar maanden hebben de winkels een gemiddelde omzetgroei van 12,7% geboekt. De redenen voor dit succes: een agressief prijsbeleid, met prijzen die gemiddeld 15% lager liggen dan die van Casino. Het valt nog te bezien of deze strategie de consument op de lange termijn zal blijven aanspreken en of toekom-stige Intermarché en Netto winkels hetzelfde succes zullen hebben.

Cartes IGN: een nieuwe applicatie

Een applicatie die u helpt de weg te vinden en uw omgeving beter te begrij-pen. 

Sinds 15 mei 2024 biedt L’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN) een nieuwe applicatie aan voor mobiele telefoons en tablets: Cartes IGN. Het is onder meer bedoeld voor het grote publiek en stelt u in staat het Franse grondgebied en de ontwikkelingen die met name door de klimaat-verandering worden ver-oorzaakt, te ontdekken.

Wat kunt u doen met de gratis applicatie “Cartes IGN”:

 • het verkrijgen van een te volgen route, als voetganger of bestuurder van een motorvoertuig, na het aangeven van een begin- en eindpunt;
 • veranderingen op Frans grondgebied observeren door kaarten of luchtfoto’s van dezelfde plaats in verschillende perioden (met name de jaren 1950-1965 en 2000-2005) te vergelijken;
 • om informatie te verkrijgen over een gebouw (hoogte, aantal woningen, bouwjaar, enz.), over het type gewas dat op een veld wordt geproduceerd, over de boomsoorten waaruit een bos bestaat of over de aard van een strand (zand of kiezelstenen);
 • om plaatsen weer te geven die getuigen van de transformatie van het Franse grondgebied, en zo de impact van de intensieve landbouw op de landbouwlandschap-pen van het land te observeren, het effect van de deïndustrialisatie in bepaalde regio’s, de voetafdruk van het toerisme aan de Atlantische kust, of de gezamenlijke uitbreiding van de stad en het bos in het departement Hautes-Pyrénées…
 • om “interessante plaat-sen” (cultuur- of sportplaatsen, vervoer, restaurants, accommoda-tie, openbare diensten, winkels, enz.) te ontdekken in de buurt van waar u zich bevindt of in de buurt van een plaats of adres dat u aangeeft.

U kunt ook een afwijking melden met betrekking tot de informatie die aanwezig is op de app (een verschil tussen wat u ter plaatse opmerkt en de weergave op de kaart. Dit kan het volgende omvatten:

 • een wijziging van het wegennet;
 • het veranderen van de naam van een straat;
 • het oprichten of afbreken van een gebouw.

Bron: Service-public.fr