De Herkomst van vlees

Het vermelden van de herkomst van vlees wordt verplicht vanaf  1 maart 2022

De vermelding van de oorsprong van al het vlees dat in Frankrijk buitenshuis wordt geserveerd, van de schoolkantine tot restaurants, wordt vanaf 1 maart verplicht volgens een besluit dat in het Staatsblad gepubliceerd is. Deze bepaling is het resultaat van een lange procedure die in 2017 is gestart door “les États Généraux de l’Alimentation”. Daarom startte het kabinet in 2019 het overleg met agrarische en horecaprofessionals en consumentenverenigingen over een ontwerpbesluit om etikettering van de herkomst van vlees geserveerd in de horeca verplicht te stellen om de informatievoorziening aan de consument te versterken. Ook moet worden vermeld of het om vers, gekoeld, diepgevroren of ingevroren vlees gaat. De Fransen willen weten wat ze op hun bord hebben en velen willen lokale of Franse producten. Om het vertrouwen van de consument te winnen heeft iedereen baat bij het beter informeren van de consument.

Na een procedure die de goedkeuring van de Europese Commissie vereist en belangrijk wetgevend werk dat werd afgerond in de wet “la loi EGAlim 2” * van 18 oktober 2021, werd een besluit gepubliceerd om de aanduidingen van de oorsprong van vlees in restaurants te versterken.
Deze etikettering, die al maanden door de regering aangekondigd is, zal vanaf 1 maart 2022 van toepassing zijn op pluimvee-, schapen-, varkens- of geitenvlees en niet langer alleen op rundvlees.

Sinds 2002 mocht in de catering alleen nog de herkomst van rundvlees genoemd worden. Op het etiket moest het land van herkomst en dat van de fokkerij worden vermeld. Het was van toepassing op vlees dat rauw is gekocht door restaurants en niet op vlees dat al bereid of gekookt is gekocht. Vanaf 1 maart 2022 gaat dat dus veranderen.

In Frankrijk wordt één op de twee kippen geïmporteerd en in de horeca loopt dit op tot 60%, en bijna 80% bij verwerkte producten.

De verplichting is van toepassing tot 29 februari 2024, tijdens een experimentele fase waarover met de Europese Commissie is onderhandeld. Die laatste werkt aan een herziening van de regelgeving op Europees niveau, die de vermelding van de herkomst van levensmiddelen niet systematisch oplegt, zo werd aan het ministerie meegedeeld.

* La loi EGAlim-2 is een aanvulling op de wet van 30 oktober 2018, die met name promoties reguleerde en de drempel verhoogde voor de doorverkoop van landbouwproducten met verlies om de prijzenoorlog in supermarkten te bestrijden. Een nieuwe wet ter bescherming van de beloning van boeren.

   Bron: o.a. agriculture.gouv.fr