Overheid

Het behouden van een bankrekening voor Nederlanders in het buitenland

Samen met Stichting GOED en de VBNGB heeft SNBN eerder dit jaar een enquête gehouden over de dienstverlening van de Nederlandse banken. Niet alleen bankrekeningen, maar ook spaarrekeningen, beleggingsrekeningen worden opgezegd. Dit heeft vaak grote financiële gevolgen voor de gedupeerden. De banken sluiten de rekeningen vanwege de “controles op witwassen en terrorismefinanciering”, maar er lijkt geen enkele systematiek in het opzegbeleid te zitten. Bovendien werd onlangs bekend dat de controle op de banken versoepeld wordt.

Er is een dringende wens om op zijn minst één betaalbare basisrekening in Nederland aan te kunnen houden. Dit geldt voor zowel Nederlanders binnen de EU als buiten de EU. We gaan dus nogmaals de politiek benaderen om nu werk te maken van het recht op een Nederlandse bankrekening voor elke Nederlander.

De resultaten van de bankenenquête vind je in het rapport dat hierover is geschreven. Ons gezamenlijke persbericht roept onder andere banken op het opzegbeleid te stoppen.

Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) 

================================ 

Het behouden van een bankrekening, voor Nederlanders in het buitenland, gaat gebukt onder de strenge witwascontroles

“Men wordt bij voorbaat als crimineel behandeld”.

Bankrekeningen worden eenzijdig gesloten, zonder onderzoek, overleg of uitleg.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de gezondheid en integriteit van het bankenstelsel in Nederland, gebaseerd met name op de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Centrale doel van integriteit toezicht is voorkoming witwassen en financieren van terrorisme.

Het risicoprofiel van Nederlanders in het buitenland

Waar hangt het risicoprofiel van Nederlanders in het buitenland van af. Het land waar men woont, de producten en kanalen die gebruikt worden, de omvang en frequentie van transacties? Een Nederlander in het buitenland die in een land woont met een zwak of corrupt regime of waar toezicht op integriteit van het financiële systeem zwak is, kan wellicht een verhoogd risicoprofiel hebben. Echter, het maakt niet uit in welk land je woont, bankrekeningen worden met volkomen willekeur en zonder gegronde reden, door de bank opgezegd. Zelfs wanneer men volstrekt betrouwbaar is, al jarenlang klant bij een bank, simpele standaard bancaire producten gebruikt met relatief geringe bedragen en lage frequenties.

Dit kan in voorkomende gevallen tot zeer ongewenste situaties leiden.

Tot op heden is er nog niet veel bekend in de aard en omvang van deze ‘negatieve’ impact voor Nederlanders in het buitenland. Om hier een beter inzicht in te krijgen, hebben we onderzoek gedaan, gericht op deze specifieke doelgroep. Meer dan 2250 respondenten, wereldwijd, hebben deelgenomen. De bevindingen zijn in het eerder genoemde rapport hierboven te vinden.

Stichting GOED (Grenzeloos Onder Een Dak)