Overheid

Verkeersveiligheid: geen puntenaftrek meer voor snelheidsovertreding van meer dan 5 km/u?

De minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zei op 19 februari 2023 voorstander te zijn van de afschaffing van de aftrek van punten op het rijbewijs voor snelheidsovertredingen van minder dan 5 km/u, hoewel bestuurders nog steeds beboet zullen worden zoals nu het geval is.

Hij kondigde tevens aan strengere straffen te willen voor bestuurders die onder invloed van drugs en/of alcohol rijden. Hij vindt dat personen die rijden onder invloed van drugs of met een te hoog alcoholpromillage, een aftrek moeten krijgen van 12 punten van hun rijbewijs, wat in de praktijk zou neerkomen op schorsing ervan.

Er wordt verschillend gereageerd op dit voorstel. Een reactie is bijvoorbeeld: “Het op punten gebaseerde rijbewijs, dat op 1 juli 1992 werd ingevoerd, met een totaal van 12 punten (6 voor jonge bestuurders sinds 2004), is bedoeld om de automobilisten voortdurend onder druk te zetten om de verkeersregels na te leven en geen of zo weinig mogelijk punten te verliezen. Met dit voorstel zou dit doel verloren gaan”.

Bron: Service Public.fr