La Loi Anti-gaspillage

Op deze site staat al een artikel over het verbod van verpakken in plastic van bepaalde groenten en fruit, maar “La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire” (130 artikelen) houdt veel meer in! De “anti-afvalwet” is bedoeld om de verandering van het productie- en consumptiemodel te versnellen om afval te beperken en natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en het klimaat te behouden.

De vijf vijf hoofdgebieden zijn:

 • verwijder wegwerpplastic;
 • consumenten beter informeren;
 • strijd tegen afval en voor solidair hergebruik;
 • optreden tegen geplande veroudering;
 • beter produceren.

De maatregelen hebben een grote impact op ons consumptiepatroon, maar het is ook een maatregel voor de industrie.

Enkele maatregelen (kunnen) zijn:

 • Strijd tegen voedselverspilling. De voedseldistributie en collectieve catering (supermarkten, kantines, enz.) zullen de voedselverspilling met 50% moeten verminderen ten opzichte van het niveau van 2015 tegen 2025. Ook sectoren die voedsel produceren of verwerken, evenals de commerciële restaurants zullen hun voedselverspilling met 50% verminderen in vergelijking met het niveau van 2015 en dit tegen 2030. De wet kent ook verplichtingen: de groothandel krijgt voortaan de plicht om voor hun onverkochte voedingsmiddelen een goede bestemming te zoeken. De supermarkten mogen geen eetbaar voedsel weggooien. De sancties tegen degenen die onverkochte levensmiddelen vernietigen of bederven, worden versterkt. De inwerkingtreding van deze maatregel is onmiddellijk.
 • Frankrijk heeft zich tot doel gesteld om het aantal plastic flessen voor eenmalig gebruik tegen 2030 met 50% te verminderen.
 • De voorkeur geven aan bulk om verpakking te verminderen. Elke consument kan sinds 1 januari 2021 een herbruikbaar “bakje” meenemen naar de winkels. Het bakje moet geschikt zijn voor het gekochte product.
 • Afhaaldrankverkopers moeten lagere prijzen aanbieden wanneer de drank wordt verkocht in een herbruikbaar “bakje” die door de consument wordt meegebracht. De maatregel treedt in werking na de afkondiging van de wet.
 • Retailbedrijven met een verkoopoppervlak van meer dan 400 vierkante meter zullen hun klanten moeten voorzien van schone, herbruikbare bakjes. Deze service wordt gratis of tegen betaling aangeboden.
 • Wasmachinefabrikanten zullen naar aanleiding van het IUCN-rapport uit 2017 waarin o.a. staat dat microplastics doorgaans in de oceanen terecht komen en goed zijn voor 15% en 31% van de 9,5 miljoen ton plastic die jaarlijks in de oceanen wordt gedumpt, een plastic microvezelfilter of een andere oplossing binnen of buiten de machine moeten installeren om deze verspreiding te voorkomen. De maatregel betreft nieuwe machines vanaf 1 januari 2025.
 • De consument beter informeren, bijvoorbeeld informatie geven over producten die hormoonontregelaars bevatten. De maatregel gaat in op 1 januari 2022.
 • Internet- en telefoonoperators zullen klanten moeten informeren over de CO2-kosten van hun digitale consumptie (internetgebruik bijvoorbeeld). De maatregel gaat in op 1 januari 2022.
 • Wettelijke garantie. De wettelijke garantie maakt het mogelijk om een beschadigd product gratis te herstellen of te vervangen binnen twee jaar na een nieuwe aankoop en 6 maanden voor een tweedehands aankoop. Voortaan moet de wettelijke garantietermijn vermeld worden op de factuur of kassabon. Deze verplichting gaat in per 1 januari 2022. Als het product binnen twee jaar na de aankoop wordt gerepareerd onder de wettelijke garantie, krijgt de klant 6 maanden extra garantie. Ook deze maatregel gaat in op 1 januari 2022.
 • Stoppen met het systematisch afdrukken van bonnen. Het afdrukken van kassabonnen, via automaten uitgedeelde bonnen en vouchers en actiebonnen wordt uiterlijk 1 januari 2023 verboden. De klant kan altijd zijn kassabon opvragen indien hij dat wenst. Bedenk dat er per hypermarkt gemiddeld meer dan 10.000 rollen papier per jaar worden verbruikt voor het afdrukken van kassabonnen.

Bron: Ministère de la Transition ècologique