La taxe d'habitation

Moet ik taxe d'habitation betalen voor mijn tweede woning?

Update 3 december 2020

Stel: U heeft een tweede huis. U vraagt zich af met de wijziging van de Taxe d’Habitation of u die binnenkort niet meer hoeft te betalen?
Deze wijziging is niet van toepassing op tweede woningen. Er verandert niets voor u, dus u zult het in december nog moeten betalen.
Eigenaren van tweede woningen zijn niet vrijgesteld van deze belasting, hoewel 80% van de Fransen deze belasting in 2020 niet meer zal betalen voor hun hoofdverblijf.

Dit is wat het ministerie van Financiën zegt:
Als u echter al de publieke omroepbijdrage (CAP), dat wil zeggen het tv-abonnement, voor uw logement principal betaalt, hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor uw tweede woning, zelfs niet als u daar een tv-toestel bezit.

Let op: sommige gemeenten hanteren een verhoging van de Taxe d’Habitation voor tweede woningen.

U kunt een vrijstelling aanvragen bij “Centre des Finances Publiques” van uw tweede woning als u zich in een van de volgende gevallen bevindt:

  • uw bedrijfsactiviteit ligt dicht bij uw tweede woning en vereist dat u daar verblijft, in plaats van op uw habitation principale (hoofdverblijfplaats)
  • uw résidence principale (hoofdverblijfplaats) is de langdurige zorginstelling waar u verblijft
  • uw vroegere habitation principale is uw tweede woning geworden
  • u kunt uw tweede résidence secondaire niet gebruiken als logement d’habitation principale (hoofdwoning) om redenen die buiten uw macht liggen (een stedenbouwkundige ingreep vereist bijvoorbeeld werkzaamheden in uw woning of werkzaamheden die nodig zijn om de woning fatsoenlijk bewoonbaar te maken).
    Bovendien zijn de belastingen op leegstaande woningen niet van toepassing op tweede woningen (résidences secondaires), zelfs niet in het geval van onregelmatige bewoning.
Bron Service-Public.fr (3 december 2020)

Vrijstelling taxe d’habitation

Ongeveer 80% van de huishoudens zijn tegen 2020 volledig vrijgesteld van het betalen van de taxe d’habitation.  De vrijstelling van de taxe d’habitation zal tussen 2018 en 2020 in termijnen worden ingevoerd.
Om vrijgesteld te worden van betaling van de woonbelasting in 2018 moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan (voor meer informatie kunt u klikken op de 1e knop onder deze tekst). Voor de tabel op de site van impots.gouv.fr kunt u kikken op de 2e knop onder deze tekst.

Een andere voorwaarde is dat men op 1 januari 2018 het hoofdverblijf (résidence principale) bewoont, alleen of met bepaalde personen (echtgeno(o)t(e), personen ten laste in de zin van de inkomstenbelasting, etc.),

Voor de berekening op de site van gouv.fr kunt u klikken op de 3e knop onder deze tekst. Op de site van impots.gouv.fr staat dat de korting  automatisch wordt berekend en toegekend aan de in aanmerking komende gebruikers.

Let op : de bijdrage aan de publieke audiovisuele media (CAP) is niet inbegrepen in deze regeling!