l'Assemblée natonale en le sénat

In het kort:
In Frankrijk bestaat het Parlement uit twee kamers, namelijk “l’Assemblée Nationale” (lagerhuis)
en “le Sénat” (hogerhuis). Zij delen de wetgevende macht.

L’Assemblée Nationale bestaat uit 577 leden, die députés (gedeputeerden, afgevaardigden) worden genoemd. Elk lid is gekozen voor een kiesdistrict. De voorzitter mag drie leden van “le Conseil Constitutionnel” (*) (Grondwettelijke Raad) benoemen voor een termijn van negen jaar. L’Assemblée Nationale wordt voor een termijn van vijf jaar gekozen. De president van Frankrijk mag l’Assemblée Nationale echter ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Hij mag dit echter niet doen als hij dit ook al het jaar daarvoor heeft gedaan.
In l’Assemblée Nationale zijn minimaal 15 afgevaardigden nodig om een parlementaire fractie te vormen. In een parlementaire groep komen de afgevaardigden samen op basis van hun politieke affiniteiten.
Belangrijkste taken van l’Assemblée Nationale zijn: debatteren, voorstellen doen, wijzigingen, wetten aannemen, evenals het controleren van het optreden van de regering. In tegenstelling tot le Sénat heeft l’Assemblée Nationale de macht om het ontslag van de regering af te dwingen door middel van een motie van wantrouwen. Het bevindt zich in het Palais Bourbon in Parijs.

Le Sénat (Het Hogerhuis of Eerste Kamer van het Parlement), bestaat uit 348 senatoren die via indirecte algemene verkiezingen zijn gekozen. Zij zijn mede-houder van wetgevende macht met de l’Assemblée Nationale. In tegenstelling tot l’Assemblée Nationale kan le Sénat niet worden ontbonden. De leden worden voor zes jaar gekozen door un Collège électoral (een kiescollege). Le Sénat controleert het optreden van de regering in openbare zitting en via het werk van haar parlementaire commissies en delegaties. De controleacties van le Sénat nemen de vorm aan van vragen, rapporten, debatten en bestrijken alle terreinen van publieke activiteit. In tegenstelling tot l’assemblée Nationale kan le Sénat de verantwoordelijkheid van de regering echter niet in twijfel trekken.

* De Grondwettelijke Raad is in Frankrijk een rechterlijke instelling die controleert dat verkiezingen en referenda correct verlopen en dat wetten waarover al is gestemd, in overeenstemming zijn met de grondwet. De Raad is in 1958 door Charles de Gaulle opgericht