Mag je bouwen op landbouwgrond?

Op Landbouwgrond (zone agricole ) mag in principe niet gebouwd worden, omdat het wordt beschermd vanwege het landbouwkundig, biologisch of economisch belang. In principe mogen op landbouwgrond alleen gebouwen staan die verband houden met de landbouw. Denk hierbij aan kassen, opslagruimtes, hangars, etc.
De regels zijn afhankelijk van de situatie in uw gemeente.

Een gemeente met een “plan local d’urbanisme “(PLU – stedenbouwkundig plan of bestemmingsplan):
Het stedenbouwkundig plan bakent het grondgebied van de gemeente af in verschillende zones: zone urbaine (U), zone à urbaniser (AU), zone naturelle (N), zone agricole (A).
Het stelt de regels vast die binnen elk van deze zones van toepassing zijn.
In zone Agricole is bouwen verboden. Eventuele goedkeuring door PLU voor:

 • Uitbreiding van het woongebouw ;
 • Bouw van een bijgebouw bij een bestaand gebouw;
 • Constructies voor residentieel gebruik voor de landbouwer wiens permanente aanwezigheid op de boerderij strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn activiteit;
 • Constructies die nodig zijn voor het onderhoud van landbouwmachines door coöperaties voor het gebruik van landbouwmachines;
 • Constructies en installaties die nodig zijn voor landbouw of opslag (stallen, silo’s, schuren, kippenhokken enz.);
 • Constructies en installaties die nodig zijn voor de verwerking, verpakking en marketing van landbouwproducten, uitbreiding van de productiehandeling;
 • Constructies en installaties die nodig zijn voor collectieve uitrusting (windturbines, hoogspanningslijnen, enz.).

Hier kunt u meer informatie lezen

Een gemeente met “une carte communale” (vereenvoudigd stedenbouwkundig document)
Dit document bakent de bouwbare en onbouwbare sectoren af. In niet-bouwbare sectoren zijn constructies in principe niet toegestaan. 
Mogelijkheden zijn:

 • Aanpassing, reparatie, uitbreiding van bestaande gebouwen;
 • Bouw van een bijgebouw bij een bestaand gebouw;
 • Constructies en installaties die nodig zijn voor collectieve voorzieningen (windturbines, watertoren, enz.);
 • Constructies en faciliteiten die nodig zijn voor landbouw, verwerking, verpakking en marketing van landbouwproducten, uitbreiding van de productiehandeling;
 • Constructies en installaties die nodig zijn voor de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen;
 • Constructies en installaties die nodig zijn voor de opslag en het onderhoud van de landbouwmachines van de coöperaties voor het gebruik van land-bouwmachines.

Hier kunt u meer informatie lezen

Gemeente zonder PLU of gemeentekaart
Alleen de grond die op het moment van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning tot de verstedelijkte delen behoorde, mag worden bebouwd.

 • Bouw van een nieuw gebouw voor residentieel gebruik waarin de gebouwen van een voormalige boerderij worden gegroepeerd;
 • Constructies en installaties die nodig zijn voor de landbouw;
 • Constructies en installaties die nodig zijn voor de verwerking, verpakking en afzet van landbouwproducten, wanneer deze activiteiten een verlengstuk vormen van de productiehandeling;
 • Aanpassing, reparatie, uitbreiding van bestaande gebouwen;
 • Collectieve voorzieningen;
 • Creatie van ontvangstruimten of doorgangen voor reizigers;
 • Constructies en installaties die nodig zijn voor natuurlijke hulpbronnen.

Hier kunt u meer informatie lezen

U kunt eventueel een verzoek indienen bij uw mairie. Mocht het verzoek ontvankelijk verklaard worden, dan zal de burgemeester ook een instemming moeten verkrijgen van “la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers(CDPENAF). Bij weigering van het gemeentehuis is een juridische procedure mogelijk.