Medische keuring voor bestuurders ouder dan 75 jaar???

Update: februari 2024

Het Europees Parlement stemt tegen verplichte medische controles

Woensdag 28 februari 2024 verwierp het  Europees Parlement het voorstel voor een medische keuring om de vijftien jaar. De invoering van zo’n maatregel blijft dus een zaak van de lidstaten.

Op woensdag keurden Europarlementariërs een hervorming van het rijbewijssysteem goed, maar verwierpen de eis van een medische keuring om een rijbewijs te verlengen. De invoering van deze medische controles, die bedoeld zijn om de fysieke en mentale fitheid van bestuurders te beoordelen, blijft een zaak van de afzonderlijke lidstaten. Medische controles zijn al verplicht in 14 EU-landen, waaronder Italië en Portugal, maar bestaan niet in Duitsland en Frankrijk, waar het voorstel tot protest heeft geleid.

Update: oktober 2023

Geen medische keuring voor 75-plussers?

Oudere bestuurders in Frankrijk hoeven geen medisch keuring meer te doen om te mogen blijven rijden, zo heeft Clément Beaune, ministre chargé des Transports, bevestigd.

Clément Beaune zei dat hij “korte metten wilde maken met alle geruchten of valse berichten” over dit onderwerp. Hij zei verder: “We zijn geen voorstander van het idee om een rijbewijs te koppelen aan leeftijd.”

Dit komt na een debat bij de Europese Commissie waarin sommige parlementsleden opriepen om medische tests verplicht te stellen voor bestuurders vanaf een bepaalde leeftijd. In een rapport werd voorgesteld om extra tests – van medische aandoeningen en/of rijvaardigheid – in te voeren voor bestuurders van 70 jaar en ouder. Maar zo’n vereiste zou kunnen leiden tot het idee dat sommige mensen “een rijbewijs hebben dat over de houdbaarheidsdatum heen is. Frankrijk is tegen een vervaldatum. Ouderen, vooral op het platteland, hebben hun auto nodig. Ik heb wat zorgen gehoord, maar we zijn niet van plan om deze regels te veranderen. Wij steunen het idee niet om enige vorm van beperkingen, of een vervaldatum gekoppeld aan leeftijd op te leggen voor rijbewijzen”, aldus Clément Beaune.

Ten minste één departement in Frankrijk – Bas-Rhin (Grand Est) – biedt ouderen opfriscursussen aan. De cursussen zijn gratis voor deelnemers (betaald door de préfecture van Bas-Rhin) en iedereen die in het departement woont, kan zich aanmelden via het gemeentekantoor. Deze cursussen zijn echter alleen op vrijwillige basis.

Oudere bestuurders kunnen ook een ‘S’-sticker (senior) op hun auto plakken om aan te geven dat ze bejaard zijn. Dit is niet verplicht, in tegenstelling tot de ‘A’-sticker voor nieuwe bestuurders.

In Nederland moeten bestuurders ouder dan 75 om de vijf jaar een zicht-, gehoor- en reflextest afleggen om hun rijbewijs te behouden. In Ierland moeten bestuurders ouder dan 75 jaarlijks een medische keuring ondergaan om te kunnen blijven rijden als dat nodig is, anders kan het rijbewijs om de drie jaar worden verlengd.

Statistieken ondersteunen niet het idee dat oudere bestuurders de meeste ongelukken veroorzaken. Jaarlijkse cijfers tonen aan dat bij ongeveer 10% van de ongevallen op de Franse wegen iemand ouder dan 65 jaar betrokken is, maar meer dan het dubbele – meer dan 20% – is een jonge bestuurder tussen de 18 en 24 jaar.

Slechts ongeveer 25% van de dodelijke verkeersslachtoffers wordt toegeschreven aan ouderen. La Société Française de Gériatrie et Gérontologie zegt dat alcohol en te hard rijden veel meer ongelukken en doden veroorzaken dan oudere bestuurders, die minder rijden, kortere afstanden afleggen en meer bekende routes gebruiken.

Bron: Connexion

Update: september 2023

Komt er toch een medische keuring voor 75-plussers?

Bruno Millienne, lid van de l’Assemblée Nationale, heeft een verplichte medische keuring voorgesteld voor bestuurders ouder dan 75 jaar.
Levenslange rijbewijzen zijn al jaren onderwerp van discussie. Er zijn oplossingen voorgesteld om de vaardigheden van oudere bestuurders te controleren.
Bestuurders ouder dan 75 jaar zijn gemiddeld betrokken bij 82% van de verkeersongevallen. Dit rapport komt rechtstreeks uit het “Bulletins d’analyse des accidents de la circulation”, dat onderzoek doet naar ongevallen in Frankrijk.

Geconfronteerd met deze bevindingen aarzelen politici niet om oplossingen voor te stellen. Op televisie stelde parlementslid Sandrine Rousseau een medische keuring voor oudere bestuurders voor.

Een idee dat is overgenomen door parlementslid Bruno Millienne in een wetsvoorstel dat is ingediend bij l’Assemblée Nationale.
Het parlementslid wil een medische keuring opleggen voor automobilisten ouder dan 75 jaar. Het doel is om hun fysieke fitheid te controleren. Het wetsvoorstel voorziet in een medische keuring die eens in de 5 jaar moet plaatsvinden.

Dit wetsvoorstel zal het misschien niet halen, maar het zal wel het debat heropenen over levenslange rijbewijzen en de mogelijkheid om automobilisten boven een bepaalde leeftijd medisch te keuren.

Bron: Auto Journal

In Frankrijk zullen bestuurders die ouder zijn dan 75 jaar in tegenstelling tot sommige andere Europese landen niet verplicht zijn een medisch onderzoek te ondergaan om hun rijbewijs te behouden.

Het debat hierover was opnieuw opgelaaid na een ongeval met een 85-jarige bestuurder, waarbij in 2018 in Corrèze (Nouvelle-Aquitaine) een meisje van 15 maanden om het leven is gekomen.

Minister van Vervoer Elisabeth Borne heeft nu de mogelijkheid uitgesloten om van oudere bestuurders te eisen dat zij een medisch onderzoek ondergaan of dat hun rijbewijs op enigerlei wijze wordt beperkt.

De Franse wet bepaalt al dat mensen met een medische aandoening die hun rijgedrag zou kunnen beïnvloeden, niet mogen rijden. Zo kan bijvoorbeeld bij ernstige epilepsie of diabetes het rijbewijs van mensen die een risico blijken te lopen, worden afgenomen of niet worden verlengd.
Bestuurders moeten alle medische staten opgeven die hun rijgedrag kunnen beïnvloeden. Als dat niet het geval is en er een ongeluk gebeurt, bestaat het
risico dat zij persoonlijk volledig verantwoordelijk worden gesteld voor het incident.

Op grond van artikel R. 221-14 van de Franse verkeerswet “la code de la route” zijn familieleden van bestuurders die een risico kunnen vormen, reeds in staat om het medische probleem van hun familielid door te geven en van het familielid te eisen dat hij/zij een medische test aflegt om aan te tonen dat hij/zij zijn/haar rijbewijs mag behouden (of niet).

                          Bron: The Connexion

juli 2019