Milieu bonus

De bedoeling is om het Franse wagenpark om te vormen naar nieuwere en minder vervuilende voertuigen (dus minder CO2-uitstoot)

President Emmanuel Macron heeft aangekondigd op de Burgerconventie in het Elysée over het klimaat (La Convention citoyenne pour le climat), dat Frankrijk de volgende twee jaar 15 miljard extra uit trekt voor “ecologische conversie”. Dus 15 miljard extra!
De bedoeling is om het Franse wagenpark om te vormen naar nieuwere en minder vervuilende voertuigen (dus minder CO2-uitstoot), door het nieuwe conversiebonussysteem dat van toepassing is vanaf 3 augustus.
Het bonus-malus autosysteem beoogt de keuze van een voertuig met een lage CO2-uitstoot te stimuleren en “bestraft” de aankoop van de meest vervuilende modellen.

Wilt u uw auto omruilen voor een minder vervuilende auto?
U kunt nu profiteren van de “ecologische” bonus bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto.
Kan de “conversie” bonus en de “ecologische” (milieu) bonus gecombineerd worden?
Ja, in 2020 profiteren nieuwe elektrische voertuigen van een ecologische bonus, die aan de conversie bonus kan worden toegevoegd.

In het kader van de gezondheidscrisis door COVID-19, heeft de regering besloten om de huidige schalen van de ecologische bonus voor nieuwe elektrische voertuigen en plug-in hybrides te verlengen tot 30 juni 2021.
Ook kondigde de regering vanaf 9 december 2020 een ecologische bonus aan van 1.000 euro voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto of elektrische bestelwagen. Ook omdat men rekening wil houden met de tweede lockdown.

Dus voor aankopen gedaan tot eind juni 2021, is het maximumbedrag van de ecologische bonus voor een elektrische auto of bestelwagen € 7.000, als het CO²-tarief dat door het voertuig vrijkomt minder dan of gelijk is aan 20 g / km en als de prijs lager is dan of gelijk is aan € 45.000.

Voor voertuigen variërend van € 45.000 tot € 60.000 blijft tot 30 juni 2021 een premie van € 3.000 beschikbaar.

Tot die datum blijft de steun voor plug-in hybrides gehandhaafd op € 2.000 verkocht voor minder dan € 50.000.

Om voor deze steun in aanmerking te komen, moet de koper in Frankrijk wonen en zich ertoe verbinden het voertuig niet te verkopen binnen twee jaar na de facturering van het voertuig of na de betaling van de eerste huur. Bovendien moet het voertuig minstens twee jaar in Frankrijk geregistreerd zijn.

Een geleidelijke verlaging van de ecologische bonus vanaf juli 2021 met 1000 euro en vervolgens nogmaals verlaagd met 1000 euro op 1 januari 2022.

Vanaf 1 juli 2021:
De premie wordt niet langer toegekend voor de aankoop van een dieselvoertuig en een voertuig met de Crit’Air 2-sticker:

Als het voertuig nieuw is of korter dan 6 maanden geregistreerd is, mag het maximaal 132 g CO2 per km uitstoten, op enkele uitzonderingen na.
Als de auto wordt gebruikt, mag hij, op enkele uitzonderingen na, maximaal 137 g CO2 per km uitstoten