Mise en place du dispositif de signalisation des angles morts

Mise en place du dispositif de signalisation des angles morts des vehicules lourds (installatie van het dodehoeksignalerings systeem voor zware voertuigen)

Per 1 januari 2021 moeten alle voertuigen met een PTAC (Poids Total Autorisé en Charge), (dat wil zeggen maximale gewicht van een beladen voertuig) van meer dan 3,5 ton (ook zware campers) voorzien zijn van een installatie voor signalering dode hoeken en zijn zij verplicht stickers te voeren op de zijkanten en achterzijde om te waarschuwen voor de risico’s van een “dode hoek”. De regering is vastbesloten om de bescherming van kwetsbare gebruikers (fietsers, voetgangers, gebruikers van scooters, enz.) op de openbare weg te versterken met de implementatie van het dodehoeksignaleringssysteem op zware voertuigen. Omdat de cabine van bijvoorbeeld een zware vrachtwagen draait tijdens het maken van een bocht, is de chauffeur het zicht in een deel van zijn spiegels even kwijt. Recht naar achteren ziet hij sowieso niets. Als je vlak naast de cabine fietst – vooral aan de rechterkant – ben je ook slecht zichtbaar en soms zelfs onzichtbaar. Heel veel gebruikers zijn zich niet bewust van de onmogelijkheid voor de chauffeur van zware vrachtwagens om hun aanwezigheid aan weerszijden waar te nemen. Deze situatie is de oorzaak van soms dodelijke ongevallen, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder van plan is af te slaan terwijl een fietser aan de zijkant van het voertuig staat. Dit besluit is gepubliceerd op 20/11/2020 (Ministère de l’Intérieur). Het besluit geldt niet voor landbouw- en bosbouwvoertuigen.
Afwezigheid van de stickers zal worden beboet als een overtreding ‘Classe 4’. (€135,-).