Nieuwe app Ma Sécurité

La police et la gendarmerie nationales vous accompagnent dans vos démarches” (De nationale politie en rijkswacht ondersteunen u bij uw procedures)

Dit is de slogan van de applicatie “Ma Sécurité”. Ontstaan uit de samenwerking van la gendarmerie en la police nationales. De website van de gendarmerie en de site moncommissariat.fr zijn nu samengevoegd op één website: masecurite.gouv.fr. Klachten, rapporten, chat, adviesbladen… in een paar klikken krijgt u een gepersonaliseerd antwoord op uw situatie voor niet-urgente procedures.

Het is mogelijk om te allen tijde (24 uur per dag en 7 dagen per week) contact op te nemen met een gendarme of een politieagent. De applicatie geeft ook de contactgegevens van de veiligheidsdiensten in de buurt van de aangegeven plaats aan, evenals de stappen die moeten worden gevolgd in geval van nood (overtreding, aangifte, informatie, enz.). De applicatie besteedt ook bijzondere aandacht aan huiselijk geweld. De applicatie is beschikbaar voor tablets en smartphones en is te downloaden op Android- of iOS-platforms.

Waarvoor is de app?

  • online klachten en rapportagediensten;
  • toegang tot online platforms voor administratieve procedures;
  • alle alarmnummers;
  • lokaal beveiligingsnieuws en voor u relevante meldingen;
  • een 24/7 chatservice met een gendarme of een politieagent, direct in de applicatie;
  • veiligheids- en preventieadviezen volgens de thema’s die u interesseren;
  • een kaart van ontvangstpunten, politiebureaus en gendarmeriebrigades om u heen, evenals hun contactgegevens en openingstijden.

Bent u het slachtoffer geworden van geweld, diefstal, fraude? Heeft u vragen over uw beveiliging? Bent u op zoek naar advies?
De applicatie “Ma Sécurité” is er om u concrete antwoorden te geven, om uw uitwisselingen met de gendarmerie en de politie te vergemakkelijken en om u de mogelijkheid te geven om de veiligheidstroepen om u heen sneller te waar-schuwen.