Overheid

Nieuwe meldplicht voor eigenaren van vastgoed in 2023

Alle eigenaren van vastgoed hebben in 2023 een nieuwe meldplicht. Vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2023 moeten alle eigenaren van onroerend goed voor bewoning, particulieren en bedrijven, het gebruik van hun woning aangeven op de website impots.gouv.fr. en dan op het onderdeel “Gérer mes biens immobiliers” (beheer mijn eigendom). 

La taxe d’habitation wordt vanaf 2023 afgeschaft voor hoofdverblijven. Om precies te bepalen welke eigenaren nog onderworpen zijn aan La taxe d’habitation (tweede verblijf, huurwoningen) of de belasting op leegstaande woningen, vraagt la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) aan alle eigenaren van een hoofd- of tweede woning of huurwoning om voor 1 juli 2023 een aanvullende aangifte te doen bij de belastingdienst. Deze meldingsplicht betreft alle eigenaren, particulieren en bedrijven van vastgoed voor residentieel gebruik.

Hoe moet de aangifte van het onroerend goed gedaan worden?

Alle eigenaren, natuurlijke personen of rechtspersonen van een hoofd- of tweede woning, van een huur- of leegstaande woning, moeten voor elk van hun panden aangeven in welke hoedanigheid zij deze bewonen en, indien zij deze niet zelf bewonen, moet de identiteit van de bewoner(s) en de bezettingsperiode per 1 januari 2023 opgegeven worden.

Deze aangifte moet verplicht vóór 1 juli 2023 online worden gedaan op “Gérer mes biens immobiliers” vanuit uw persoonlijke of professionele ruimte op de website impots.gouv.fr.
Om dit te doen logt u in op de website impots.gouv.fr met uw fiscale nummer en uw wachtwoord en gaat u naar het tabblad “Biens immobiliers” om een gebruiksaangifte te doen voor elk van uw eigendommen (hoofdverblijf, tweede verblijf), gehuurde panden, panden die gratis worden ingenomen, leegstaande panden) en maandelijkse huur (facultatief).

Raadpleeg de informations qui sont à déclarer via de nieuwe online dienst “ Gérer mes biens immobiliers”. Klik hier om rechtstreeks naar de website te gaan.

Om deze nieuwe declaratieve aanpak te vergemakkelijken, worden de bij de belastingdienst bekende gegevens vooraf weergegeven. Kijk dus goed of de vermelde gegevens juist zijn!!
Daarna is alleen bij verandering van situatie een nieuwe aangifte nodig.

Service-Public.fr