Nieuwe regels onder andere mbt asbest

Heeft u het ook gelezen?
Mocht u van plan zijn om uw huis (als het huis gebouwd is vóór 1997) te (laten) verbouwen, vergeet dan niet dat er per 19 juli 2019 nieuwe regels ingegaan zijn.
Als u een bedrijf inhuurt om iets aan uw huis te renoveren of te verbouwen, bent u vanaf die datum verplicht om een asbestcontrole te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Ook wanneer u bijvoorbeeld alleen maar nieuwe tegeltjes in de badkamer wilt hebben of nieuw sanitair of als u alleen maar een extra stopcontact nodig heeft is deze asbestcontrole verplicht. Dit heeft te maken met “RAAT” (Repérage Amiante Avant Travaux). Hierdoor zullen de kosten van een verbouwing uiteraard stijgen.
Ook wanneer je je huis nog maar pas hebt gekocht en de verplichte asbestcontrole onlangs heeft plaatsgevonden, is een asbestcontrole verplicht voordat je ook maar het geringste aan je huis laat renoveren of verbouwen.
Het beoogt in een woning de aanwezigheid of afwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen te bepalen, een materiaal dat een groot probleem vormt voor de volksgezondheid en verboden is sinds 1997. Het risico voor de exploitant zelf en voor zijn omgeving bestaat zodra asbestvezels vrijkomen en in de lucht zweven, zonder dat passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat ze worden ingeademd.

Indien iemand weigert om deze controle te laten uitvoeren, kan de betrokkene een civiele boete van maximaal 9.000 euro krijgen en een strafrechtelijke boete van 9.000 euro, voor een totaal van 18.000 euro!

Per 1 januari 2020 volgt er een tweede maatregel, namelijk een wijziging van de subsidievoorwaarden voor isolatie en andere energiebesparende investeringen in en aan de woning. Per die datum wordt de oude regeling afgeschaft.

Bron: geodiags.fr en legifrance.gouv.fr