Nuttige contactgegevens van de departementale kamers van notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders

Zoekt u voor bijvoorbeeld de verkoop van onroerend goed, een huwelijkscontract, erfopvolging, een echtscheiding, het opstellen van een proces-verbaal of de kennisgeving van een verbreking van PACS, een notaris, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder?

In de adreslijsten op de website service-public.fr staan alle nuttige contactgegevens van de departementale kamers van notarissen, advocaten en gerechts-deurwaarders. De adreslijst biedt volledige toegang tot de lijst in het hele land van de:

66 departementale kamers van notarissen;
164 ordes van advocaten;
96 departementale kamers van gerechtsdeurwaarders.

https://lannuaire.service-public.fr/navigation/chambre_notaires of klik hier

https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ordre_avocats of klik hier

https://lannuaire.service-public.fr/navigation/huissiers_justice of klik hier