Update december 2022: Mogelijke onderbreking van de stroomtoevoer

De app Ecowatt: toepassing: voor verantwoord elektriciteitsverbruik

Hoewel het elektriciteitsverbruik deze winter naar verwachting krap zal kunnen zijn (vooral doordat de productie van nucleaire elektriciteit op de helft van haar capaciteit zit, waarbij een deel van de reactorvloot niet beschikbaar is wegens onderhoud of corrosieproblemen), is het Ecowatt-systeem zo ontworpen dat iedereen kan reageren op zijn elektriciteitsverbruik om te anticiperen op de risico’s van stroomonderbreking. Wanneer moet u uw verbruik verminderen, moet u uw elektrische apparaten loskoppelen?
Ecowatt is een burgerinitiatief dat is opgezet door de beheerder van het Franse elektriciteitsnetwerk RTE, in samenwerking met het Franse agentschap voor milieu- en energiebeheer, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe). Deze dienst is al enkele jaren beschikbaar in bepaalde regio’s van Frankrijk via de MonEcoWatt-website (Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur), maar is nu uitgebreid naar het hele grondgebied via een mobiele applicatie.

Ecowatt presenteert zich als weersvoorspelling voor elektriciteit door real-time informatie te geven over het verbruik van de Fransen. Dit om particulieren, bedrijven en gemeenschappen aan te moedigen hun verbruik te beperken tijdens bepaalde periodes waarin het netwerk onder spanning staat (met name in de tijdsloten van 8u tot 13u en van 18u tot 20u). Dit is volgens RTE de enige oplossing om stroomonderbreking te voorkomen.

Enkele aanbevolen acties die vooral gelden ‘s morgens tussen 8 en 13 uur en ‘s avonds tussen 18 en 20 uur:

 • de verwarming lager zetten;
 • de rolluiken en/of gordijnen sluiten zodra de avond valt of bij afwezigheid;
 • de openbare en privéverlichting verminderen;
 • het gebruik van de meest verbruikende elektrische apparaten uitstellen;
 • je mobiele telefoon niet op bepaalde tijden opladen.

Opmerking: Op basis van prognoses van RTE over het elektriciteitsverbruik wordt elke dag ingedeeld volgens een kleurcode:

 • groen: “redelijk” verbruiksniveau;
 • oranje: “hoog” verbruik;
 • rood: “abnormaal hoog verbruik, met kans op stroomuitval”.

Net als een weeralarm wordt een rood alarm uitgezonden via de Ecowatt-applicatie, of per sms en e-mail, op voorwaarde dat u bent aangemeld voor het “l’alerte vigilance coupure”.

Als verbruiksprognoses een periode van spanning voorspellen, wordt een eerste waarschuwing verzonden om gebruikers te waarschuwen en hen in staat te stellen hun gebruik dienovereenkomstig aan te passen. Ecowatt-abonnees ontvangen dan een tweede waarschuwing als de prognoses worden bevestigd. Deze keer, met de specifieke tijden waarop hen wordt gevraagd om energie te besparen.
De Ecowatt-app waarschuwt voor spanningen op het elektriciteitsnet en mogelijke stroomuitval in uw regio. De mobiele app biedt gebruikers de mogelijkheid om direct op hun smartphone een melding te ontvangen als er 3 dagen van tevoren een oranje of rood signaal wordt verzonden.
Hier kunt u meer informatie lezen en eventueel de Ecowatt-app downloaden.

De stroomonderbrekingen vinden alleen plaats tijdens de spitsuren, tussen 08.00 en 13.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur, en zullen maximaal twee uur duren. Ze zullen nooit een hele regio of een heel departement betreffen, maar kleinere gebieden. De dag voor een stroomstoring, rond 17.00 uur, kun je op de site, waar ook de Ecowatt-site naar verwijst, je adres invullen om te zien of je direct last hebt van deze stroomstoringen. Eventuele laatste aanpassingen zijn zichtbaar vanaf 06.00 uur op de dag van de stroomonderbreking.
14.000 locaties zijn als prioriteit gedefinieerd, waaronder politiebureaus, brandweerkazernes, ziekenhuizen, patiënten met een hoog risico die afhankelijk zijn van medische apparatuur thuis, strategische locaties. Het betreft circa 60% van de bevolking.
Voor calamiteiten zal teruggevallen moeten worden op het alarmnummer 112!

Service-Public.fr

Ons Franse huis is een tweede huis: hoe weten we dat alles weer goed werkt na een stroomstoring en dat voedsel dat bijvoorbeeld in de vriezer is blijven staan, in orde is?
Ten eerste is het niet gegarandeerd dat uw woning deze winter getroffen zal worden door een stroomstoring, aangezien elektriciteitsnetbeheerders deze alleen plannen als het netwerk zwaar onder druk komt te staan. En zelfs als er een storing optreedt, hoeft dit niet altijd gevolgen te hebben voor uw departement. Enedis en RTE maken via hun websites om 17.00 uur de dag ervoor de adressen bekend waar de stroom uitvalt. U kunt daarvoor de eerder genoemde tool raadplegen waarmee u op adres of postcode kunt zoeken en kijken of uw adres genoemd is. Als uw huis wordt getroffen, duurt de stroomonderbreking slechts twee uur en dat is te kort voor produkten in de vriezer of koelkast om te ontdooien of te bederven. Een goed gevulde vriezer in goede staat kan voedsel tot 48 uur diepgevroren houden, zolang hij maar gesloten blijft. Een koelkast blijft vier tot zes uur koud als de deur dicht blijft.
Het is echter niet mogelijk om zeker te weten of alles weer is ingeschakeld zoals het hoort, tenzij er  bijvoorbeeld sprake is van een smart home-verlichtingssysteem dat wordt bediend via een smartphone. Wellicht kunt u navragen of er geen problemen zijn in de omgeving na de stroomstoring. Zo heeft Enedis een hulplijn gelanceerd op 09 726 750 XX (de laatste twee nummers zijn het nummer van uw departement).

Mogelijke onderbreking van de stroomtoevoer

naar boilers (cumulus)deze winter tussen 11:00 en 15:30 uur (maar waarschijnlijk van 12:00 uur tot 14:00 uur)

Om pieken in het middagverbruik te beperken, zijn Enedis en elektriciteitsleveranciers bevoegd om bij spanning op het elektriciteitsnet de stroomvoorziening van boilers (cumulus) tussen 11:00 en 15:30 uur (maar waarschijnlijk van 12:00 tot 14:00 uur via Linky-meters op te schorten (40% van de klanten, oftewel bijna 4,3 miljoen mensen!). Iedereen wordt minimaal een week van tevoren gewaarschuwd. Dit zal naar verwachting per e-mail, sms of allebei gebeuren.
Dit besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van 27 september 2022.

Vanaf 15 oktober 2022 en tot 15 april 2023 kan Enedis bij een alarm op het elektriciteitsnet van 12.00 tot 14.00 uur de automatische activering, gekoppeld aan de daluren, van gecontroleerde elektrische apparaten opschorten. Dit zijn voornamelijk boilers die ‘s middags of ‘s avonds automatisch worden geactiveerd wanneer de gebruiker profiteert van een daltarief.
Deze maatregel heeft alleen betrekking op gebruikers (particulieren, professionals en lokale autoriteiten):

 • die een Linky meter hebben;
 • een piek-/daluren-contract (contrat heures pleines/heures creuses) hebben afgesloten voor een vermogen kleiner dan of gelijk aan 36 kVA;
 • en profiteren van een daltarief tussen 12.00 en 14.00 uur.

  De boilers of cumulus van deze gebruikers starten automatisch in de daluren van de nacht en niet meer overdag. Andere elektrische apparaten (wasmachine, vaatwasser, televisie, enz.) die tussen 12u en 14u werken, houden het daltarief.

Service-Public.fr