Mogelijke onderbreking van de stroomtoevoer

naar boilers (cumulus)deze winter tussen 11:00 en 15:30 uur (maar waarschijnlijk van 12:00 uur tot 14:00 uur)

Om pieken in het middagverbruik te beperken, zijn Enedis en elektriciteitsleveranciers bevoegd om bij spanning op het elektriciteitsnet de stroomvoorziening van boilers (cumulus) tussen 11:00 en 15:30 uur (maar waarschijnlijk van 12:00 tot 14:00 uur via Linky-meters op te schorten (40% van de klanten, oftewel bijna 4,3 miljoen mensen!). Iedereen wordt minimaal een week van tevoren gewaar-schuwd. Dit zal naar verwachting per e-mail, sms of allebei gebeuren.
Dit besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van 27 september 2022.

Vanaf 15 oktober 2022 en tot 15 april 2023 kan Enedis bij een alarm op het elektriciteitsnet van 12.00 tot 14.00 uur de automatische activering, gekoppeld aan de daluren, van gecontroleerde elektrische apparaten opschorten. Dit zijn voornamelijk boilers die ‘s middags of ‘s avonds automatisch worden geactiveerd wanneer de gebruiker profiteert van een daltarief.
Deze maatregel heeft alleen betrekking op gebruikers (particulieren, professionals en lokale autoriteiten):

  • die een Linky meter hebben;
  • een piek-/daluren-contract (contrat heures pleines/heures creuses) hebben afgesloten voor een vermogen kleiner dan of gelijk aan 36 kVA;
  • en profiteren van een daltarief tussen 12.00 en 14.00 uur.

    De boilers of cumulus van deze gebruikers starten automatisch in de daluren van de nacht en niet meer overdag. Andere elektrische apparaten (wasmachine, vaatwasser, televisie, enz.) die tussen 12u en 14u werken, houden het daltarief.

Service-Public.fr

Print Friendly, PDF & Email