ontbossing in de Dordogne

La Sepanso hekelt de "ontbossing" in de Dordogne

Allereerst: wat betekent ontbossing? Ontbossing is de geleidelijke verarming en/of vernietiging van Franse bossen.
L’Association de Protection de l’Environnement (milieubeschermingsvereniging) maakt zich zorgen over de keuzes die verband houden met het bosvernieuwingsplan van de overheid.
Terwijl de Dordogne, het op twee na meest beboste departement van Frankrijk, zal profiteren van het plan voor bosvernieuwing van de overheid (budget van 150 miljoen euro), maakt La Société pour l’Ètude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) zich zorgen over het toekomstig gezicht van de bossen van de Périgord.

In een persbericht klaagt de vereniging over “de ontbossing en in het bijzonder de geplande achteruitgang van de kastanjeboom in het landschap van de Dordogne. Het gaat om meer dan 50.000 hectare kastanjehout, ten gunste van meer winstgevende soorten zoals Dennen of Douglassparren”, aldus Sepanso.

Vier hoofdsoorten:
De vereniging protesteert tegen dit bosbeleid. Men is in de nabije toekomst van plan het aantal hoofdsoorten in het departement te beperken tot vier soorten, namelijk: Pin Maritime (Pinus pinaster of zeeden), Pinus Taeda en Douglasspar voor naaldbomen en de Populier voor loofbomen”, en dus beperking van de diversiteit en kwaliteit van de bossen in de Périgord.
Bovendien waarschuwt Sepanso er voor dat dit beleid het brandrisico dat al zeer aanwezig is, alleen maar zal verergeren.