regels voor een schutting

Wat zijn de regels voor het bouwen van een muur als schutting? Wilt u een muur metselen aan de rand van uw eigendom en het eigendom van uw buurman? Moet u voor een muur als schutting een autorisatie aanvragen en zo ja, waar? Wat zijn de hoogte- en afstandsregels tussen de twee eigendommen die moeten worden gerespecteerd?

Controleer eerst de regels die voor uw gemeente gelden.
Neem daarvoor contact op met uw gemeentehuis om na te gaan of er lokale regels zijn voor de minimumafstand ten opzichte van het aangrenzende land.

De regels kunnen worden vastgesteld door:

 • Le plan local d’urbanisme (PLU) (lokale stedenbouwkundige plan)
 • De lokale gemeentelijke kaart
 • Lokale gewoonten (ongeschreven regels)

Als er geen lokale regels zijn, wat moet u dan doen?
U moet de hoogteregels voor uw tuinmuur respecteren, afhankelijk van de aard van uw te bouwen afrastering (muur (inclusief bovenkant van de muur in de vorm van een dak), heg, gaas of palissade):

 • Gemeente met minder dan 50.000 inwoners: minimumhoogte van 2,60 meter (*)
 • Gemeenten met 50.000 inwoners of meer: minimumhoogte van 3,20 meter
(*) Let op:  de wet voorziet niet in een maximale hoogte.
 

Als er geen lokale regel is, is het noodzakelijk om de wet te raadplegen waarin de hoogtevoorschriften zijn vastgelegd.
Deze regels zijn afhankelijk van de situatie van uw grond en de specifieke kenmerken van uw grond (grond in een woonwijk, dicht bij een weg, enz.).

Voordat u de muur bouwt, moet u in een van de volgende gevallen vooraf een werkaangifte doen bij het gemeentehuis:

 • Als het lokale stedenbouwkundig plan (PLU) dit vereist
 • De hoogte van de te bouwen muur is groter dan of gelijk aan 2 meter
 • Uw grond in een gebied ligt waar dit verplicht is. Het kan de omgeving zijn van een opmerkelijke geklasseerde erfgoedsite of een historisch monument, een geregistreerde site (geclassificeerd of in afwachting van classificatie), een sector afgebakend door de PLU, een gebied gedefinieerd door de gemeente of de EPCI

PLANTENOMHEINING (HEG, BOMEN of STRUIKEN)
Ook voor een plantenomheining moet u eerst contact opnemen met uw gemeentehuis om erachter te komen of er plaatselijke afstandsregels zijn die in het plaatselijk stedenbouwkundig plan (PLU) of de gemeentelijke kaart moeten worden nageleefd.

Als er geen lokale regel is, varieert de minimumafstand tot het aangrenzende land afhankelijk van de hoogte van uw plantage:

 • kleiner dan of gelijk aan 2 meter:
  De minimale afstand die gerespecteerd moet worden aan de rand van het aangrenzende pand is 0,5 meter.

 • groter dan 2 meter:
  De minimale afstand die gerespecteerd moet worden aan de rand van aangrenzende eigendommen is 2 meter.

(**) Let op:  de afstand wordt gemeten vanaf het midden van de stam van de boom. De plantagehoogte wordt  
     gemeten
vanaf de grond tot de top van de boom.
 

Als u zich niet aan deze regels houdt, kan uw buurman eisen dat uw groene afrastering wordt afgebroken of teruggebracht tot de wettelijke hoogte.

Voordat u uw afrastering plaatst, moet u in een van de volgende gevallen vooraf een werkaangifte doen bij het gemeentehuis:

 • Het lokale stedenbouwkundig plan (PLU) vereist dit

 • Uw grond ligt in een gebied waar dit verplicht is. Het kan de omgeving zijn van een opmerkelijke geklasseerde erfgoedsite of een historisch monument, een geregistreerde site (geclassificeerd of in afwachting van classificatie), een sector afgebakend door de PLU, een gebied gedefinieerd door de gemeente of de EPCI

ANDERE HEKKEN (GAAS; PALISSADE)
U dient eerst contact op te nemen met uw gemeentehuis om na te gaan of er lokale regels in acht moeten worden genomen. Deze regels kunnen worden bepaald door het lokale stedenbouwkundige plan (PLU) of de gemeentelijke kaart of door lokaal gebruik (ongeschreven regels bepaald door het gebruik van het terrein: lokale gebruiken die voor iedereen gelden, of specifieke gebruiken die van toepassing zijn op bepaalde categorieën mensen (boeren, individuen, enz.).
Als er geen lokale regel is, dan hangt het er allemaal vanaf of uw grond in een gemeente met meer of minder dan 50.000 inwoners ligt (***).

 • Gemeente met minder dan 50.000 inwoners:
  Uw afrastering moet een minimale hoogte van 2,60 meter respecteren
 • Gemeente met minimaal 50.000 inwoners:
  Uw afrastering moet een minimale hoogte van 3,20 meter respecteren

(***) Let op: er zijn andere regels met betrekking tot de locatie van uw toekomstige afrastering of die afhangen van de specifieke kenmerken van uw grond (grond in verkaveling, nabij een weg, …).

Voordat u uw afrastering plaatst, moet u in een van de volgende gevallen vooraf een aangifte doen bij het gemeentehuis:

 • Het lokale stedenbouwkundig plan (PLU) vereist dit
 • Uw grond ligt in een gebied waar dit verplicht is.
 • Het kan de omgeving zijn van een opmerkelijke geklasseerde erfgoedsite of een historisch monument, een geregistreerde site (geclassificeerd of in afwachting van classificatie), een sector afgebakend door de PLU, een gebied gedefinieerd door de gemeente of de EPCI .

Bron: Service Public