voorkomen van diefstal

registratie

Om diefstal en/of illegale wederverkoop van (elektrische) fietsen tegen te gaan, moeten fietsen die door handelaren nieuw worden verkocht, vanaf 1 januari 2021 worden gemerkt. Deze verplichting wordt vanaf 1 juli 2021 uitgebreid tot tweedehands fietsen die door professionals worden verkocht.

Het unieke nummer van de fiets zal worden vastgelegd in een database van identificatoren om het gemakkelijker te maken om de eigenaar te vinden. Dit wordt gespecificeerd in een besluit dat op 25 november 2020 in het Publicatieblad van Service-Public.fr is gepubliceerd.

Markering
Het markeerproces moet de duurzaamheid en onveranderlijkheid ervan garanderen. Het identificatiesymbool wordt op het frame geplaatst en moet zonder problemen leesbaar zijn.
Het identificatienummer wordt ook op de factuur vermeld. De dealer zal de koper ook de nodige informatie moeten geven zodat de nieuwe eigenaar zijn toegangs- of rectificatierechten kan uitoefenen.

Deze verplichte markering heeft geen betrekking op:

  • kinderfietsen (waarvan de wielen een diameter hebben die kleiner is dan of gelijk is aan 16 inch)
  • fietskarren
  • persoonlijke transportmiddelen (scooters, gyropoden, hoverboards…)

Kijk voor meer informatie op de site Service-public.fr of klik hier