Signal Conso

Heeft u een probleem ondervonden met een bedrijf of handelaar, bijvoorbeeld: prijs niet weergegeven, promotie niet toegepast, levering te laat, oneerlijke voorwaarden, moeite om terugbetaling te krijgen… ..?
We kunnen er niet vaak genoeg aandacht aan besteden!
U kunt een melding maken op de website van SignalConso. Er is nu weer een nieuwe communicatiecampagne, terwijl op de website sinds de lancering in 2020 al meer dan 400.000 meldingen geregistreerd zijn.

De SignalConso-site is een dienst die wordt aangeboden door la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), waarmee u met een paar klikken problemen van een consument kunt melden aan een professional. Doelstelling: ruimte bieden voor dialoog tussen consument en professional en deze in staat stellen tot een minnelijke oplossing te komen.
Maar SignalConso biedt ook ondersteuning aan consumenten om hun rechten duidelijk te maken en door te verwijzen naar de juiste gesprekspartner: consumentenvereniging, bemiddelaar, justitie, etc. De professional kan ook direct het probleem met zijn ontevreden klanten beheren en zodoende negatieve meningen op internet beperken.
Op de website kunt u kiezen uit een aantal onderwerpen. Vervolgens specificeert u het probleem door middel van uw antwoorden op een aantal vragen. U kunt eventueel bijlagen toevoegen. Vervolgens noemt u de naam van het bedrijf waarmee u een probleem heeft en u vermeldt uw contactgegevens (u heeft de keuze om al dan niet anoniem te blijven ten opzichte van de professional: als u heeft besloten contactgegevens door te geven, kan de handelaar u rechtstreeks beantwoorden). Dit wordt vastgelegd in de DGCCRF-databank en naar de betrokken professional gestuurd om hem te vragen erop te reageren en, indien nodig, de nodige stappen te ondernemen om het te verhelpen. U wordt via een e-mail van SignalConso geïnformeerd of het probleem al dan niet opgelost is en eventueel hoe verder te handelen.

signal.conso.gouv.fr/