Overheid

Een BSN ofwel Burger Service Nummer is een eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen en het aanvragen van een DigiD. Je krijgt een BSN als je jezelf inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat is normaal gesproken als men zich inschrijft bij een gemeente in Nederland. Wanneer men vertrekt kom je automatisch in de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) terecht.

Nederlanders in het buitenland hebben wel of geen BSN, dit hangt af van wanneer men vertrokken is uit Nederland: Als dit vóór 1 oktober 1994 was en men sindsdien niet meer in Nederland woont, heeft men waarschijnlijk geen BSN. Ook kinderen geboren in het buitenland hebben nog geen BSN, omdat ze niet in de RNI staan ingeschreven.

Een BSN kan men krijgen door persoonlijk naar een RNI-loket in Nederland te gaan. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk via een aantal instanties, zoals de Belastingdienst en de SVB.

Het Ministerie van BZ heeft onlangs een regeling voor Caribische studenten getroffen, die in Nederland willen studeren. Zij kunnen nu alvorens in Nederland aan te komen een BSN krijgen.

Brief aan Staatssecretaris van Huffelen
In een brief aan de staatssecretaris verzoeken wij eenzelfde soort regeling, zoals voor de Caribische studenten, voor Nederlanders in het buitenland mogelijk te maken. Het aanvragen van een BSN vanuit het buitenland, zonder verschijningsplicht. Ook vragen wij meer aandacht voor de Digitale inclusie over de grenzen en benadrukken wij nogmaals het belang van goede informatievoorziening.

Stichting GOED (Grenzeloos Onder Een Dak)