Strenger toezicht telefonische werving

Om de consument te beschermen tegen misbruik zullen verzekeraars en assurantietussenpersonen (makelaars, schadebemiddelaars, of agenten van assurantietussenpersonen) die potentiële klanten werven en telefonische contracten verkopen, moeten voldoen aan nieuwe verplichtingen. Nieuwe regels dus tegen telefonische intimidatie, met name voor bedrijven die telefonisch willen verkopen.

Vanaf 1 maart 2023 is telefonische commerciële werving alleen nog toegestaan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen is het verboden.

Vanaf 1 maart 2023 kunnen wervingsplatforms u niet meer bellen vanaf nummers die beginnen met 06 of 07, die in ieders gedachten geassocieerd worden met mobiele telefoons. Volgens een besluit van  l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques des Postes et de la distribution de la Presse (Arcep) van september 2022 zullen ze een nieuwe categorie zogenaamde algemene nummers moeten gebruiken, die voor dit gebruik is gereserveerd. Nu kan je dus zien welke telefoontjes afkomstig zijn van telemarketingcentra. Dit maakt het gemakkelijker om te weten wat voor soort oproep u ontvangt voordat u deze beantwoordt.

Commerciële verkoop- en marketinggesprekken moeten nu beginnen met een van de volgende nummers:

0162 of 0163
0270 of 0271
0377 of 0378
0424 of 0425
0568 of 0569
0948 of 0949

U kunt nummers die beginnen met de vier cijfercombinaties hierboven blokkeren of ze noteren zodat u ongewenste oproepen kunt vermijden als deze nummers op uw scherm verschijnen. Blokkeren kan via Bloctel.

De verplichtingen:

  1. vanaf het begin van het gesprek vragen om de uitdrukkelijke toestemming van de potentiële klant en het gesprek beëindigen als de gesprekspartner zich verzet en de gegevens van hun lijst verwijderen;
  2. nagaan of, indien de opgeroepen persoon reeds een contract heeft dat identiek is aan het voorwerp van de werving, dit contract opgezegd kan worden in geval van inschrijving op het hem aangeboden contract;
  3. alle documenten sturen met betrekking tot het contract alvorens het te sluiten, en controleren of ze zijn ontvangen;
  4. 24 uur wachten voordat u het contract ondertekent;
  5. een elektronische of handgeschreven handtekening verzamelen (een mondelinge overeenkomst is niet voldoende);
  6. alle documenten sturen met betrekking tot de ondertekening van het contract, de geldigheidsdata en de beëindigingsvoorwaarden;
  7. de opname van het telefoongesprek die tot de transactie heeft geleid, gedurende twee jaar bewaren als bewijs in geval van een geschil, en de veiligheid van deze opname waarborgen;
  8. Consumenten mogen niet meer dan vier keer per maand (30 kalenderdagen) telefonisch benaderd worden voor prospectiedoeleinden door dezelfde professional of door een persoon die namens hem optreedt.

Nummers beginnend met 09 37 tot 09 39 maken gebruik van telefoonsoftware en kunnen worden gebruikt om berichten van een commercieel merk naar klanten te sturen, of voor speciaal contact (levering van pakketten, melding van de komst van een chauffeur, geautomatiseerde afspraakherinnering, enz.).

Het doel van Arcep is om gebruikers beter te beschermen tegen misbruik en fraude, door een nieuwe categorie geverifieerde nummers voor algemeen gebruik te creëren waarvan het commerciële karakter zo duidelijk kan worden geïdentificeerd. Ook wil de Autoriteit voorkomen dat tiencijferige mobiele telefoonnum-mers die beginnen met 06 of 07 uitgeput raken.

De geografische nummers waarvan de voorvoegsels variëren van 01 tot 05 voor la France métropolitaine kwamen overeen met vijf grote regio’s, ze zullen vanaf 1 januari 2023 zonder geografische beperking worden toegewezen.

De verordening komt er nadat de Bloctel-dienst van de regering, die callcenterbellers ervan moest weerhouden mensen te bellen die zich hadden afgemeld, door veel gebruikers als ondoeltreffend werd bestempeld. In maart 2022 werden nieuwe wetten tegen intimidatie van kracht die bepaalden dat bellers die contracten verkopen expliciet toestemming moeten krijgen van de persoon aan de andere kant van de lijn voordat ze verder gaan. Dit weerhoudt hen er echter niet van om überhaupt te bellen.

Deze nieuwe bepalingen worden toegevoegd aan de verzekeringscode. 

Bron: Service Public.fr