Stroomuitval in de winter

Welk risico loopt men in Frankrijk en kan een app in de toekomst helpen?

Frankrijk loopt deze winter het risico op elektriciteitstekorten als gevolg van een combinatie van factoren, waaronder het feit dat meer dan de helft van de kernreactoren van het land momenteel offline is. Twaalf van de 56 reactoren van het land zijn al enkele jaren offline vanwege corrosie-problemen, terwijl andere centrales momenteel worden onderhouden. Frankrijk haalt 70% van haar elektriciteit uit kernenergie.

President Emmanuel Macron waarschuwde in een toespraak op 14 juli van dit jaar voor de noodzaak om het energieverbruik te verminderen. Het kabinet werkt aan nieuwe energiebesparende maat-regelen die “un plan de sobriété” genoemd worden.

Élisabeth Borne, premier, heeft gezegd dat huishoudens niet zullen worden getroffen door gasonderbrekingen – een ander probleem dat vooral wordt veroorzaakt door spanningen met leveran-cier Rusland – maar hetzelfde is niet gegarandeerd voor elektriciteit. Een Franse wet uit 1990 stelt dat elektriciteit in huishoudens kan worden onderbroken “wanneer blijkt dat de stroomvoorziening in gevaar komt”. Bezuinigingen zouden geen gevolgen hebben voor vitale diensten zoals ziekenhuizen, verkeerslichten, beveiligingsinfrastructuren, enz. De stroomvoorziening naar huishoudens afsluiten zal een laatste redmiddel zijn.

ls de vraag naar elektriciteit deze winter te hoog, dan zal de overheid zich eerst wenden tot grote bedrijven van industriële omvang. Veel bedrijven in Frankrijk hebben al jaren een systeem waarbij ze bij een piek in de elektriciteitsvraag afspreken hun productie een paar minuten of uren stil te leggen en in ruil daarvoor een vergoeding ontvangen. De Franse minister van Energie, Agnès Pannier-Runacher, heeft gezegd dat ze zoiets ook voor huishoudens en kleine bedrijven wil overwegen, indien noodzakelijk uiteraard. De regering noemt deze voorgestelde afspraken ‘tariefverlagingsformules’ (formules d’effacement tarifaire). Vroeger bood EDF onder de naam ‘Tempo’ een soortgelijke regeling aan klanten aan.

Als de vraag nog steeds te groot is, zal de Réseau de Transport d’Électricité (RTE), de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van Frankrijk, de spanning van het hele Franse elektriciteitsnet met 5% verlagen. Voor huishoudens zal de impact bijna onmerkbaar zijn. Kookplaten worden bijvoorbeeld iets minder warm of gloeilampen zijn iets minder fel. De maatregel bespaart het equivalent van het elektrisch vermogen van verschillende kernreactoren.
Als de vraag nog steeds te hoog is, kan RTE oproepen om het elektriciteitsverbruik te verminderen tijdens de piekuren, dus ‘s ochtends en ‘s avonds. Dit zou betekenen dat gevraagd zal worden om de vaatwasser of wasmachine of andere minder dringende elektrische apparaten tijdens piekuren niet te laten draaien.
Als de winter bijzonder koud is, kan RTE worden gedwongen om de elektriciteit van huishoudens in bepaalde gebieden voor een periode van niet meer dan twee uur af te sluiten.

RTE is bezig met het ontwikkelen van apps. Zodra hier meer over bekend is, komen wij hier uiteraard op terug.

Bron: The Connexion