Overheid

Telefoneren tijdens het rijden

Telefoneren tijdens het rijden leidt onvermijdelijk de aandacht af en verdrievoudigt het risico op ongevallen. 

Regelgeving en boetes

Het gebruik van een telefoon in de hand tijdens het rijden is verboden.

Sinds 1 juli 2015 is het ook verboden om elk apparaat dat geluid kan voortbrengen door de bestuurder van een voertuig in het verkeer te dragen, met uitzondering van elektronische apparaten die doofheid corrigeren. Onderdeel van dit verbod zijn oortjes om te telefoneren of om naar muziek te luisteren.

Opgelet: het voertuig dat tijdelijk stilstaat op een rijbaan om een andere oorzaak dan overmacht moet als nog in het verkeer beschouwd worden (arrest van het Hof van Cassatie van 23 januari 2018).

Deze verschillende overtredingen (rijden met een telefoon in de hand of het dragen van een audioapparaat zoals een koptelefoon, of headset) worden bestraft met:

  • een forfaitaire boete van € 135,-;
  • een aftrek van 3 punten van het rijbewijs.

Je telefoon in je hand houden terwijl je een andere overtreding begaat

In het besluit van 9 januari 2018 worden de verkeersovertredingen opgesomd die, wanneer zij gelijktijdig worden begaan met het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, leiden tot een aanhouding gevolgd door een ontzegging van het rijbewijs voor een periode van maximaal zes maanden. 

Het besluit somt verkeersovertredingen op die, gelijktijdig begaan met het gebruik van een mobieltje tijdens het rijden, leiden tot hechtenis, gevolgd door ontzegging van het rijbewijs voor een periode van maximaal zes maanden.

Lijst van betrokken verkeersovertredingen

  • het niet naleven van de gedragsregels (het niet naleven van de verplichting om aan de rech-terkant van de weg te rijden, het niet gebruiken van de richtingaanwijzer);
  • niet-naleving van voldoende afstand houden;
  • kruising/overlapping van de doorgetrokken lijnen en de begrenzingslijnen van de vluchtstroken;
  • negeren verkeerslichten (rood en geel);
  • het niet naleven van inhaalregels (gevaarlijk inhalen, rechts inhalen, links inhalen hinderlijk tegemoetkomend verkeer, inhalen met onvoldoende zicht naar voren, inhalen bestuurder die niet rechts houdt);
  • niet-naleving van borden die u verplichten te stoppen of voorrang te verlenen;
  • het niet respecteren van de doorgangsprioriteit voor voetgangers;
  • het niet respecteren van snelheden (overschrijding van de maximaal toegestane snelheid binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom, te hoge of onaangepaste snelheid gezien de omstandigheden). 

Wat zijn de risico’s?
Rijden vereist constante aandacht en sterke concentratie van de bestuurder. Op de weg is het essentieel om zo snel mogelijk te kunnen reageren om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Het gebruik van een telefoon tijdens het rijden verhoogt het risico op een ongeval drievoudig. Erger nog, het lezen van een bericht tijdens het rijden vergroot het risico met 23: het dwingt de bestuurder om gemiddeld 5 seconden van de weg af te kijken. Het gebruik van “handsfree kits” leidt de bestuurder evenzeer af.