Terug naar EDF of toch maar niet?

Veel mensen die eerder een betere deal voor elektriciteit zochten met particuliere bedrijven, keren terug naar het EDF vanwege de limiet voor prijsstijgingen van het door de staat gereguleerde tarief. Klanten die ervoor hadden gekozen om EDF te verlaten, willen nu terugkeren om te profiteren van gereguleerde tarieven, waar ze bij andere aanbieders van elektriciteit niet van kunnen profiteren.
Is dit het juiste moment om terug te keren naar het EDF of nu toch nog maar niet? 
Veel kleine leveranciers produceren geen elektriciteit maar kopen op de groothandelsmarkt en zijn dus afhankelijk van de economische situatie op dat moment. Als deze prijzen voorlopig interessant lijken, kan het einde van het prijsschild de situatie wel volledig veranderen.
EDF-prijzen evolueren op een manier die wordt gecontroleerd door de staat (gereguleerde tarieven). De EDF-prijs had tijdens de winter enorm moeten stijgen, maar is gestabiliseerd dankzij de tussenkomst van de staat, die de prijzen op 4% heeft gezet. EDF heeft de verplichting om klanten terug te nemen die wensen terug te keren naar gereguleerd tarief. 

Bruno Le Maire verzekerde op 27 augustus 2022 dat de limiet van 4% op het gereguleerde tarief zal worden gehandhaafd tot eind 2022. In januari 2023 zal dit oplopen tot 15%. Door de veranderingen stijgt de energierekening gemiddeld met € 25,- per maand voor huizen die met gas worden verwarmd. Zonder prijsplafond zou deze verhoging rond de
€ 200,- per maand liggen.
Voor huizen die worden verwarmd met elektriciteit, zal de stijging van de maandelijkse rekeningen rond de € 20,- liggen, in plaats van de € 180,- zonder het prijsplafond.