Terug naar 90 km/u op 10 trajecten van de Dordogne?
“La Commission Départementale de Sécurité Routière” (Commissie Verkeersveiligheid) heeft in een bijeenkomst op 15 december 2020 gezegd voorstander te zijn om vanaf maart 2021 weer terug te keren naar 90 km/u op 10 trajecten in de Dordogne (287 km).
“Le Conseil départemental de la Dordogne” is ook gemachtigd om terug te keren naar een snelheid van 90 km/u.
Het departement had al lang aangegeven dat het van plan was om 90 km/u opnieuw in te voeren en heeft nu dus daarvoor formeel toestem-ming aangevraagd.
Germinal Peiro (président du conseil départemental de la Dordogne sinds 2015) mag in de Dordogne de snelheidslimiet verhogen van 80 km/u naar 90 km/u op 10 trajecten (287 km) op een totaal van ongeveer 4.900 km.

Nu is het aan de regering om de besluiten te nemen, evenals de begeleidende maatregelen (zoals het aanpassen van de verkeersborden). Als alles goed gaat, zullen de nieuwe borden in maart worden geplaatst.

De tien betrokken trajecten zijn:

  • Axe Périgueux/Charente RD939
  • Axe Périgueux/Ribérac/La Roche-Chalais RD710 et RD5
  • Axe Périgueux/Villefranche/Lot-et-Garonne RD710, 31E1, 51 et 660
  • Axe Brantôme/Nontron RD675
  • Axe Boulazac-Isle-Manoire/Terrasson RD6089
  • Axe La Bachellerie/Lanouaille/Haute-Vienne RD704
  • Axe Sarlat/Montignac RD704
  • Axe Siorac/Saint-Cyprien/Vézac RD703
  • Axe Ribérac/Mussidan/Bergerac RD709
  • Axe Mussidan/Montpon-Ménestérol/Gironde RD6089

De prefectuur heeft niet gekozen voor een terugkeer naar 90 km/u op alle wegen, gezien de sterke daling van het sterftecijfer van meer dan 42% op het wegennet in de Dordogne in 2019 en 2020, met name als gevolg van de verlaging van de snelheidslimiet tot 80 km/u.

Zo blijft het nationale wegennet in de Dordogne in principe beperkt tot 80 km/u.