Verbod op wegwerpproducten

Rietjes, bestek, roerstaafjes, bekers en hun deksels, blikken gebruikt door fastfoodrestaurants, ballonstaven, confetti…

In toepassing van bepalingen van de wet van 10 februari 2020 betreffende de strijd tegen afval en een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem, bepaalt een decreet dat op 1 januari 2021 in het Staatsblad “Service-Public” is gepubliceerd, de voorwaarden voor het verbod op de beschikbaarheid van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

Vanaf 1 januari 2021 is de verkoop en de beschikbaarheid van bepaalde plastic producten geleidelijk aan verboden, nadat de vóór 2021 bestelde voorraden zijn opgebruikt en uiterlijk op 1 juli 2021.

Dit geldt voor:

 • alle bestekken, met uitzondering van die welke worden gebruikt in gevangenissen, gezondheidsinstellingen en in het lucht-, spoor- en zeetransport, en meetinstrumenten voor niet-voedingsproducten, die zijn toegestaan tot 3 juli 2021;
 • wegwerpkartonnen borden met plastic folie en composteerbare plastic borden;
 • dozen van geëxpandeerd polystyreen voor levensmiddelen die op het verkooppunt worden meegenomen of geconsumeerd;
 • bekers, zelfs composteerbare, in het bijzonder die van geëxpandeerd polystyreen;
 • deksels en doppen voor drank;
 • plastic rietjes, met uitzondering van de rietjes die voor medische doeleinden bestemd zijn;
 • drankverhogers;
 • flessen die gratis ter beschikking worden gesteld op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek en in een professionele omgeving, of die worden uitgedeeld tijdens feestelijke, sportieve of culturele evenementen;
 • confetti en glitter;
 • ballonnenstaven;
 • alle voorwerpen van oxodegradeerbaar plastic (plastic dat additieven bevat die leiden tot de fragmentatie van het plastic in microfragmenten of tot chemische ontleding onder invloed van oxidatie).

Dit verbod is niet van toepassing op producten die zijn ontworpen, gemaakt en in de handel gebracht om tijdens hun levensduur meerdere reizen of omwentelingen af te leggen door ze aan een producent te retourneren om opnieuw te worden gevuld.

Het verbod op plastic verpakkingen voor groenten en fruit is vanwege de gezondheidscrisis met een jaar uitgesteld.