Welke boete bij verkeerd parkeren?

Abusif, Gênant, Très gênant en
Dangereux: wat zijn de
verschillen tussen onrechtmatig,
vervelend, zeer vervelend, en gevaarlijk parkeren?

Boete van € 35 (€ 75 bij overschrij- ding van de betalingstermijn). Uw voertuig kan in beslag worden genomen als u afwezig bent of weigert uw voertuig te verplaatsen.

Boete van € 35 (€ 75 bij overschrij-ding van de betalingstermijn).
Uw voertuig kan in beslag worden genomen als u afwezig bent of weigert uw voertuig te verplaatsen.

Boete van € 135 (€ 575 bij over-schrijding van de betalingstermijn). Uw voertuig kan in beslag worden genomen als u afwezig bent of weigert uw voertuig te verplaatsen.

Boete van € 135 (€ 575 bij over-schrijding van de betalingstermijn).
Uw voertuig kan in beslag worden
genomen als u afwezig bent of
weigert uw voertuig te verplaatsen.
Plus: 3 punten aftrek van uw rij-bewijs.
U loopt ook het risico dat uw rijbewijs wordt ingetrokken.