verkeersregels in frankrijk

Wat zijn eigenlijk de belangrijkste verkeersregels in Frankrijk?

De algemene verkeersregels in Frankrijk zijn:

Veilig rijden

 • In Frankrijk geldt de algemene regel dat de bestuurder van een voertuig altijd direct in staat moet zijn om die handelingen uit te voeren die nodig zijn om veilig te kunnen rijden.
 • Op basis van deze regel kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt, make-up aanbrengt, iets uit het dashboardkastje pakt of onveilig schoeisel (zoals teenslippers) draagt.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille (wat ongeveer overeenkomt met 0,25 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht).
 • Voor beginnend bestuurders (die nog geen 3 jaar in het bezit zijn van rijbewijs A of B) geldt een limiet van 0,2 promille.
 • Met een alcoholtest (éthylotest of alcooltest) kun je bij twijfel over de hoeveelheid alcohol in je bloed, zelf bepalen of je in staat bent je voertuig te besturen. Het is sinds mei 2020 niet meer verplicht een alcoholtest mee te nemen in de auto.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van alle voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Ook als het voertuig stilstaat, bijvoorbeeld in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Alleen handsfree bellen via een carkit is toegestaan (carkit zonder hoofd- telefoon of oortjes!). Bestuurders kunnen echter alsnog een boete krijgen als ze merkbaar afgeleid worden door het handsfree bellen tijdens het rijden.

Apparatuur met een scherm

 • Er mag tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm, zoals een smartphone, tablet of dvd-speler, aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder.
 • Het gebruik van navigatieapparatuur in de auto is wel toegestaan.
 • Ook navigatie via een smartphone is toegestaan, maar de smartphone moet in dat geval in een houder worden geplaatst en het scherm van de smartphone mag tijdens het rijden niet worden aangeraakt of worden gebruikt om berichten te lezen.
 • Bellen met de smartphone mag alleen handsfree via een carkit.
 • Let op: Het gebruik van een smartphone om te navigeren wordt afgeraden, tenzij op de smartphone een modus kan worden ingeschakeld waarin de weergave van berichten (mail, sms, whatsapp, etc.) wordt geblokkeerd tijdens het navigeren.
 • Bestuurders mogen geen apparatuur bedienen tijdens het rijden. Ook een navigatieapparaat, of een smartphone die wordt gebruikt om te navigeren, mag door de bestuurder uitsluitend worden aangeraakt en ingesteld wanneer het voertuig op een veilige plek geparkeerd staat.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes (zelfs die van de carkit) voor bijvoorbeeld bellen of luisteren naar muziek, is voor bestuurders verboden.
 • Dit geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers.
 • Ook het gebruik van slechts één oortje of een hoofdtelefoon die maar één oor bedekt, is verboden.

Rijden in de bergen

 • Op smalle bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.
 • Indien nodig moet het makkelijkst wendbare voertuig uitwijken voor minder wendbare voertuigen.

Rijden in een tunnel

 • Je bent in een tunnel verplicht met dimlicht te rijden (dagrijlicht is onvoldoende).
 • Je moet extra afstand houden tot je voorganger. Vaak wordt de afstand die je moet aanhouden, aangegeven op borden bij de ingang van de tunnel. In de Mont Blanc- en de Fréjustunnel is dit bijvoorbeeld 150 m.
 • Gebruik je alarmlichten om medeweggebruikers te waarschuwen bij langzaam rijdend en stilstaand verkeer in de tunnel.

Veilig wandelen

 • Als er buiten de bebouwde kom geen voetpad aanwezig is, moeten voetgangers zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg lopen, behalve in bijzondere situaties of als dat gevaar voor ze oplevert.
 • Mensen die in een rolstoel rijden of met een fiets, bromfiets of motor aan de hand lopen, moeten echter aan de rechterkant van de weg lopen.
 • Iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, wordt geadviseerd een reflector, kleding met reflecterende strepen of een reflecterend veiligheidsvest te dragen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • In Frankrijk wordt niet met haaientanden, maar met een lijn van dikke blokken aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. Vaak worden deze blokken voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt meestal een driehoekig verkeersbord gebruikt met de daaronder de tekst Cédez le passage (Voorrang verlenen).
 • Net als in Nederland moeten bestuurders op de invoegstrook van een auto(snel)weg voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande rijbaan. Let op: Als je op de ringweg rond Parijs (Périphérique) rijdt, moet je voorrang verlenen aan bestuurders van rechts die vanaf de opritten de ringweg oprijden.

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden als dat met een driehoekige waarschuwingsbord Rotonde en/of het bord Vous n’avez pas la priorité (U hebt geen voorrang) wordt aangegeven.
  Ontbreken deze borden, dan moeten bestuurders die op de rotonde rijden, voorrang verlenen aan bestuurders die de rotonde naderen (en dus van rechts komen).

Inhalen

 • Rijd altijd met een ruime boog om fietsers heen; je bent als automobilist verplicht om bij het inhalen te zorgen dat de afstand tussen jou en een fietser minstens 1,50 m bedraagt buiten de bebouwde kom (en minstens 1 m binnen de bebouwde kom).

Stilstaan en parkeren

 • Een ononderbroken gele streep langs de rand van de weg geeft aan dat stoppen verboden is. Een onderbroken gele lijn geeft aan dat stilstaan is toegestaan, maar parkeren verboden is.
 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Het is onder andere ook verboden te parkeren voor ziekenhuizen, politiebureaus, postkantoren en bij een rood-witte of rode markering van het trottoir.
 • Het is verboden binnen 5 m van een voetgangersoversteekplaats te parkeren
 • Als bestuurders gevaarlijk parkeren (bijvoorbeeld als ze bij een zebrapad parkeren of dubbel geparkeerd staan), kan het rijbewijs worden ingenomen.
Alarmlichten
 • Je bent verplicht je alarmlichten te gebruiken om medeweggebruikers te waarschuwen als je plotseling sterk moet afremmen. 
 • Je moet ook je alarmlichten laten knipperen bij het naderen van een file en zolang je auto of motor het laatste voertuig in de file is.
Geluidssignalen
 • Binnen de bebouwde kom is het gebruik van de claxon verboden, behalve in geval van direct gevaar.
 • Buiten de bebouwde kom mag de claxon alleen worden gebruikt om een waarschuwingssignaal te geven in situaties waarin dat absoluut noodzakelijk is. Tussen zonsondergang en zonsopgang moeten bestuurders in dergelijke situaties met hun lichten knipperen.
Rijstroken en strepen op de weg
 • Doorlopende strepen mogen absoluut niet worden overschreden en mogen zelfs niet met de wielen worden geraakt.
 • Een gele zigzaglijn op het wegdek geeft een bushalte aan.
 • Op een weg met twee verschillende middenstrepen naast elkaar, hoef je als bestuurder alleen rekening te houden met de streep aan jouw kant: is dit een onderbroken streep, dan mag je deze overschrijden om in te halen en is dit een doorlopende streep, dan mag je niet inhalen.
Liften
 • Het is verboden te liften langs autosnelwegen, langs vierbaanswegen en langs wegen zonder voetpaden.
Instructie van de politie
 • Op kruispunten waar agenten het verkeer regelen, moeten bestuurders bij het linksaf slaan áchter de agent omgaan, tenzij de agent anders aangeeft.
Roken in de auto
 • Het is in Frankrijk voor iedere inzittende van een auto of camper verboden te roken in het bijzijn van een kind onder de 18 jaar.

Kijk voor nog meer verkeersregels (bijvoorbeeld de maximum snelheid) op de site van de ANWB