Europees Parlementsverkiezing:

Stemmen voor de verkiezing van 6 juni 2024

Update april 2024:

Onlangs zijn de briefstembewijzen voor deze verkiezing verstuurd. Een briefstembewijs is het bewijs dat u per brief mag stemmen.

Tegelijk met het briefstembewijs ontvangt u ook:
– een begeleidende brief
– een witte stembiljet-envelop
– een oranje retourenvelop met daarop voorgedrukt het adres van het briefstembureau.

U kunt pas stemmen als u het briefstembewijs én het stembiljet heeft ontvangen.
Heeft u straks het briefstembewijs ontvangen, dan kunt u nog niet stemmen. U kunt pas een stem uitbrengen als u uw stembiljet heeft ontvangen. Bewaar uw briefstembewijs dus goed en stuur de oranje envelop nog niet terug.

================================================================================================================================

Op donderdag 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. Staat u al geregistreerd als kiezer buiten Nederland, dan kunt u uw stem uitbrengen. 

Wat moet u doen om een kiezerspas aan te vragen als u nog niet geregistreerd staat?
Hieronder volgt nogmaals de te volgen procedure:

 • Zorg dat u bent geregistreerd als kiezer buiten Nederland.
 • Vul het formulier ‘Kiezerspas voor kiezers buiten Nederland’ in en print het uit.
 • Onderteken het ingevulde formulier.
 • Scan het ondertekende formulier of maak er een foto van.
 • Maak een kopie van uw geldige identiteitsdocument of maak er een foto van.
 • Maak de aanvraag definitief door het ondertekende formulier en de kopie van uw identiteitsdocument naar de gemeente te sturen:
  • via een persoonlijke uploadlink die u per e-mail krijgt als u het formulier heeft ingevuld
  • via e-mail naar: kbn.verkiezingen@denhaag.nl. Stuur uw aanvraag als bijlage mee, het liefst als pdf- of jpg-bestand
  • via post naar:
   Gemeente Den Haag
   Verkiezingen KBN
   Postbus 84008
   2508 AA Den Haag
   Netherlands
 

Stemmen per brief  
U stemt standaard per brief. Half maart wordt uw briefstembewijs per post naar u verstuurd. Bewaar uw briefstembewijs goed. Pas als u het briefstembewijs én het stembiljet heeft ontvangen, kunt u stemmen. Ongeveer 4 weken voor de verkiezing ontvangt u het stembiljet per e-mail. Als u heeft aangegeven tijdens uw registratie dat u het stembiljet per post wilt ontvangen, dan moet u er rekening mee houden dat dit vertraging oplevert. Wilt u het stembiljet toch per e-mail ontvangen? Geef dit voor 5 mei aan ons door.  
Uw briefstem moet uiterlijk op 6 juni 2024 ontvangen zijn in Den Haag. U kunt uw stem ook opsturen naar of afgeven bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal.

 

Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023

Uitslag briefstemmen kiezers buiten Nederland

De uitslag van de verkiezing is op deze webpagina te lezen: Uitslag nationaal briefstembureau – Den Haag.

Europees Parlementsverkiezing 6 juni 2024 
Volgend jaar vinden er Europees Parlementsverkiezingen plaats waarvoor u kunt stemmen. U ontvangt automatisch de stempapieren.

Bron: Team Kiezers buiten Nederland 
Unit Verkiezingen  

TWEEDE KAMERVERKIEZING NEDERLAND

22 november 2023 (update 4 september 2023)

Op 22 november 2023 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Op 30 augustus 2023 is uw briefstembewijs voor deze verkiezing verstuurd. Een briefstembewijs is het bewijs dat u per brief mag stemmen.

Tegelijk met het briefstembewijs sturen wij u ook:

 • een begeleidende brief
 • een witte stembiljet-envelop
 • een oranje retourenvelop met daarop voorgedrukt het adres van het briefstembureau.

U kunt pas stemmen als u het briefstembewijs én het stembiljet heeft ontvangen.
Bewaar uw briefstembewijs dus goed en stuur de oranje envelop nog niet terug.

Stemmen per brief
Eind oktober staat vast welke partijen en kandidaten meedoen aan de verkiezing. Dan pas kan het stembiljet worden gemaakt. Onmiddellijk daarna sturen we u het stembiljet. Dat gaat standaard per e-mail, maar kan ook per post als u dat bij uw registratie heeft aangegeven.

Bij het stembiljet ontvangt u uitleg over hoe u uw stem uitbrengt. Uw stem moet uiterlijk op 22 november 2023 om 15.00 uur lokale tijd zijn ontvangen bij het briefstembureau in Den Haag. U kunt uw stem ook opsturen naar of afgeven bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal. In dat geval moet uw stem uiterlijk op vrijdag 17 november om 10.00 uur door de ambassade zijn ontvangen.

Briefstembewijs niet ontvangen?
Ontvangt u het briefstembewijs niet binnen een termijn die u verwacht op basis van de snelheid van de post in uw woonland? Of is uw briefstembewijs kwijt of beschadigd? Vraag dan een vervangend briefstembewijs: Den Haag – Kiezers buiten Nederland: aanvragen vervangend briefstembewijs. Bij de aanvraag kunt u aangeven of u het vervangend briefstembewijs per post of per e-mail wilt ontvangen. De uiterste datum om een vervangend briefstembewijs aan te vragen is 10 november 2023

Heeft u een kiezerspas of stemmen via schriftelijke volmacht aangevraagd? Als uw aanvraag bevestigd is door ons, dan is uw briefstembewijs ongeldig gemaakt.

Contact
Neem gerust contact met ons op via kbn.verkiezingen@denhaag.nl of via telefoonnummer +31 70 353 4400. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur Nederlandse tijd. Het is handig als u uw dossiernummer bij de hand houdt.

Zie de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl voor meer informatie over stemmen vanuit het buitenland en het stemmen per brief.

Gemeente Den Haag
Team Kiezers buiten Nederland 
Unit Verkiezingen  

TWEEDE KAMERVERKIEZING NEDERLAND

22 november 2023 (update 2 augustus 2023)

Op woensdag 22 november 2023 is de Tweede Kamerverkiezing. U staat geregistreerd als kiezer buiten Nederland en kunt bij deze verkiezing stemmen. In dit bericht leest u hoe u voor de verkiezing kunt stemmen. 

Stempapieren naar uw juiste post- en e-mailadres 
Bent u pas verhuisd of gaat u verhuizen? Geef dit dan zo snel mogelijk door, zodat wij het briefstembewijs naar het juiste adres kunnen sturen: Den Haag – Gegevens wijzigen als kiezer buiten Nederland. Wilt u weten met welk adres u bij ons bekend bent? Neem dan per e-mail of telefoon contact met ons op.  

Stemmen per brief 
U stemt standaard per brief. Eind augustus wordt uw briefstembewijs per post naar u verstuurd. Bewaar uw briefstembewijs goed. Pas als u het briefstembewijs én het stembiljet heeft ontvangen, kunt u stemmen. Ongeveer 4 weken voor de verkiezing ontvangt u het stembiljet per e-mail, of per post als u dat heeft aangegeven tijdens uw registratie. Uw briefstem moet uiterlijk op 22 november 2023 ontvangen zijn in Den Haag. U kunt uw stem ook opsturen naar of afgeven bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal.  

Stemmen per volmacht  
Voordeel van het stemmen per volmacht is dat u geen last heeft van problemen met de postbezorging. U machtigt iemand met een volmacht om voor u in Nederland te stemmen. Meer informatie en het aanvragen van stemmen per volmacht vindt u hier:
Den Haag – Volmacht aanvragen.
Het aanvragen kan tot en met woensdag 11 oktober 2023.  

Zelf in Nederland stemmen met een kiezerspas  
Wilt u zelf stemmen op een stembureau in Nederland op 22 november? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen: Den Haag – Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas. Dit kan tot en met woensdag 11 oktober 2023.  

Heeft u bij een eerdere verkiezing via een volmacht of kiezerspas gestemd? Dan moet u voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 toch opnieuw een aanvraag doen.  

Vervangend briefstembewijs 
Eind augustus versturen wij uw briefstembewijs. Mocht u uw briefstembewijs niet (op tijd) ontvangen of u bent het kwijt geraakt, dan kunt u een vervangend briefstembewijs aanvragen. Dit vervangend briefstembewijs versturen we per e-mail of per post. U kunt een vervangend briefstembewijs aanvragen tot en met 10 november. Meer informatie: Den Haag – Kiezers buiten Nederland: aanvragen vervangend briefstembewijs.  

Heeft u nog vragen?
Kijk op de website
www.stemmenvanuithetbuitenland.nl of neem contact met ons op via kbn.verkiezingen@denhaag.nl, of bel
+ 31 70 353 44 00.
  

Gemeente Den Haag
Team Kiezers buiten Nederland 
Unit Verkiezingen  

Nederlanders in het buitenland hebben tijdens Nederlandse verkiezingen het recht om te stemmen. U stemt met een briefstembewijs of een kiezerspas. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Ben je minimaal 18 jaar op de dag van de verkiezing en ben je als Nederlander in het buitenland terwijl er verkiezingen zijn? Dan mag je jouw stem uitbrengen.
Woont u in het buitenland? En wilt u stemmen? Dan moet u zijn geregistreerd als kiezer buiten Nederland. Als u bent geregistreerd als kiezer, ontvangt u voor iedere verkiezing automatisch alle informatie en documenten die u nodig heeft om te kunnen stemmen. 

Het stemmen per brief gebeurt standaard per post. 
Stemt u liever niet per brief? Dan kunt u ervoor kiezen om te stemmen via een volmacht of met een kiezerspas.

U kunt dus op 3 manieren stemmen:

 • stemmen per brief (standaard)
 • stemmen via een volmacht
 • stemmen met een kiezerspas

Verhuist u naar een ander adres in het buitenland?
Geef dit dan door aan de gemeente via de pagina “Gegevens wijzigen als kiezer buiten Nederland“.

Tijdelijk in het buitenland
Bent u op tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente, of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief. Kijk voor meer informatie op de pagina Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing Tweede Kamer.

Bron: Stichting Nederlanders Buiten Nederland