Verlaging nitrietgehalte in vlees

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeert nitriet als een mogelijke oorzaak van kanker door consumptie van rood vlees en bewerkt vlees!
Slagers zeggen blij te zijn met de steun van de parlementsleden voor het geleidelijk verlagen van het nitrietgehalte in charcuterieproducten in plaats van een verbod. Slagers kunnen nitrieten blijven gebruiken, maar dan in een lagere dosering.

Een meerderheid van de parlementsleden keurde op 3 februari 2022 een eerste ontwerp van een wetsvoorstel goed dat tot doel heeft het nitriet-gehalte in bereide vleesproducten – waaronder saucisson, paté en confit – geleidelijk te verlagen aangezien deze een risico vormen voor de menselijke gezondheid. Nitraatadditieven zijn chemische conserveer-middelen die worden gebruikt in gezouten vlees en vleeswaren omdat ze de productie versnellen en vereenvoudigen en omdat ze de houdbaarheid verlengen. De meeste vleeswaren die in Frankrijk worden geconsumeerd, worden behandeld met een nitraatadditief (nitrietzout, kaliumnitraat). Het wetsvoorstel werd op 21 december 2021 bij  l’Assemblée Nationale ingediend en werd op 3 februari 2022, met wijzigingen, aangenomen door l’Assemblée Nationale.