Overheid

Update februari 2024:

Vuilnis in de Dordogne: tegenstanders willen terug naar het oude systeem

In maart zal er een rechtszaak worden aangespannen bij de administratieve rechtbank om terug te keren naar het oude systeem van afvalinzameling. De zaak is aangespannen door een groep ontevreden gebruikers. Op internet zijn ze met minstens 15.000. De Facebookgroep “Collectif des usagers mécontents de la collecte des déchets en Dordogne” is zeer actief. De leden zetten de nadelen en tekortkomingen op een rij van het afvalinzamelingssysteem dat al meer dan een jaar van kracht is in de Dordogne.

Vanaf 1 januari 2024 zijn lokale overheden verplicht om particulieren oplossingen te bieden voor het sorteren van bioafval. Op dit moment geldt dit alleen voor sommige professionals. We bedoelen dan niet-gevaarlijk biologisch afbreekbaar afval uit tuinen of parken, voedsel- of keukenafval van huishoudens, kantoren, restaurants, uit de groothandel, kantines, cateraars of winkels, evenals vergelijkbaar afval van voedselverwerkingsfabrieken. Concreet gaat het om schillen, voedselresten op borden, koffiedik, groenafval, etc. Een heel pakket dat ruim 35% van het gewicht van de zwarte afvalzak vertegenwoordigt, oftewel 60 kilo per jaar en per persoon.

Vanaf 1 januari 2024 moeten lokale overheden bioafval aan de bron sorteren. Dit is biologisch afbreekbaar afval, d.w.z. afval dat op natuurlijke wijze kan worden afgebroken door levende micro-organismen, zoals voedselresten. Bioafval maakt 30% uit van de inhoud van Franse huishoudelijke afvalbakken. Aangezien sorteren aan de bron moet gebeuren, d.w.z. direct bij het huishouden, kan al het keukenafval (fruit- en groenteschillen, koffiedik, oud brood, enz.) en tafelresten (maaltijdresten) in een “bio-emmer” worden gedaan, die vervolgens kan worden opgehaald door speciale bioafval-wagens of naar een vrijwillig inzamelpunt kan worden gebracht. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de implementatie van deze maatregel. Zij moeten de meest geschikte oplossingen bestuderen en identificeren: individuele of collectieve composteerders (bijvoorbeeld voor het gebouw of de straat), collectieve containers, enz. In 2019 waren er 157 die een gescheiden inzameling van bioafval organiseerden of aan het organiseren waren, wat neerkomt op 6% van de bevolking. De hele bedoeling van deze verplichting, die voortvloeit uit de wet van 10 februari 2020 tegen afval en voor de circulaire economie, is om dit levend materiaal terug te winnen en te stoppen met het begraven of verbranden van dit afval om de productie van broeikasgassen te verminderen. Thuis kan het met behulp van een composteerbak worden omgezet in compost of meststof voor tuinieren. Op professionele schaal kan bioafval ook worden omgezet in compost of worden teruggewonnen door middel van methanisering, een industriële techniek waarbij het biogas (methaan) dat door bioafval wordt gegenereerd, wordt teruggewonnen en gebruikt als energiebron. Hoewel bronscheiding van bioafval in 2024 op grote schaal zal worden ingevoerd, is het idee niet nieuw. Sinds 1 januari 2012, meer dan 10 jaar geleden, geldt deze verplichting voor enkele bedrijven en lokale overheden die grote hoeveelheden bioafval produceren of in hun bezit hebben: groenvoorzieningbedrijven, supermarkten, voedingsindustrieën, kantines en restaurants. In de loop der tijd zijn de drempels geleidelijk verlaagd. In 2012 gold de verplichte sortering voor bedrijven die meer dan 120 ton bioafval per jaar produceerden. In 2016 werd het plafond verlaagd tot 10 ton. Vanaf 1 januari 2023 geldt de verplichting voor bedrijven die meer dan 5 ton bioafval per jaar produceren of in hun bezit hebben.

Om welk afval gaat het?
In de praktijk betekent dit alles wat nog op je bord ligt wanneer je de tafel verlaat en wat je op het werkblad in de keuken hebt laten liggen. Je moet natuurlijk fruit- en groenteschillen sorteren, inclusief citrusvruchten en uienschillen, maar ook de restjes van je maaltijden, zoals rijst, pasta en vlees. En zelfs producten die over de datum zijn. Voeg hier nog andere voedingsmiddelen aan toe die niet door mensen worden geconsumeerd, zoals koffiedik, theezakjes of eierschalen. Je kunt ook bijna al je tuinafval in een compostbak doen: dode bladeren, gemaaid gras en beschadigd fruit, maar ook afgesneden bloemen en kamerplanten. Kortom, alles wat biologisch afbreekbaar is moet worden gesorteerd, en niet alleen de producten die je normaal gesproken in je compostbakken laat zitten. Dit afval wordt immers niet alleen gebruikt om de bodem te composteren. Het kan ook worden gebruikt om biogas te produceren door middel van methanisatie. Een proces dat een tweede leven geeft aan de 5,5 miljoen ton bioafval die elk jaar wordt verbrand.

Een paar tips:

 • Bruin en groen materiaal in evenwicht brengen
  Bruin materiaal, zoals dode bladeren, droge takken en houtsnippers, levert koolstof, terwijl groen materiaal, zoals keukenafval en gemaaid gras, stikstof levert. Zorg voor een evenwicht tussen deze twee om een efficiënte afbraak te stimuleren. Goed mengen!
 • Snijd afval in kleine stukjes
  Hoe kleiner het afval, hoe sneller het zal vergaan. Scheur bladeren, hak keukenafval en snijd takken in kleine stukjes om het composteringsproces te versnellen. Vermijd het storten van grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal in één keer, omdat dit kan leiden tot verdichtingsproblemen. Voeg afval geleidelijk toe en verdeel het gelijkmatig over de compost.
 • Laat het ademen
  De bacteriën in je compost hebben lucht nodig. Bouw de stapel op een houten pallet zodat de lucht van onderaf kan circuleren. Roer de stapel om de twee weken om. Beluchting helpt het afval te ontbinden en voorkomt de vorming van onaangename geuren. Roer de compost regelmatig om met een vork of schop om de luchtcirculatie te verbeteren.
 • Hakken, mengen, bevochtigen
  – Hak alles fijn als je het erin stopt
  – Meng de compost
  – Zorg ervoor dat de compost vochtig is
  – Geef je compost indien nodig regelmatig water om het juiste vochtniveau te behouden, vergelijkbaar met een     
     licht vochtige spons
 • Hoe groter, hoe heter, hoe beter
  Warmte doet compost ontbinden en grotere compost maakt en houdt meer warmte vast, zelfs in de wintermaanden.
 • Vlees in het midden
  Begraaf vlees en vis in het midden van de hoop om vliegen weg te houden en ervoor te zorgen dat het sneller vergaat.
 • Geen biologisch afbreekbare zakken
  Door de lagere temperaturen van compost voor huishoudelijk gebruik worden biologisch afbreekbare zakken slechts gedeeltelijk afgebroken en kunnen ze de grond verontreinigen. Ze zijn alleen echt biologisch afbreekbaar in industriële compost.
  Gebruik een plastic vuilniszak of een hoop stro om je compost warm te houden in de winter.
 • Inpakken
  Gebruik een plastic vuilniszak of een hoop stro om je compost warm te houden in de winter.
 • Controleer de pH
  Compost, en de wormen en bacteriën die erin leven, hebben een pH tussen 5,5 en 8 nodig.
  Gebruik een pH-testkit voor de bodem om de zuurtegraad van tijd tot tijd te controleren.
  Als de pH te hoog is, kun je dennennaalden of eikenbladeren gebruiken om de grond zuurder te maken.
  Als de pH te laag is, kun je houtas gebruiken om de zuurgraad te neutraliseren.
 • De plaats van de compostbak
  Plaats de compostvat indien mogelijk op een plek die beschut is tegen hevige regen en extreme temperaturen. Dit voorkomt dat de compost te nat wordt of uitdroogt.

Hoe weet ik wanneer de compost klaar is?
De materie in een composthoop neemt langzaam minder ruimte in naarmate het afbreekt.
Wanneer de hoop eruitziet en ruikt als rijke, bruine aarde en geen warmte meer produceert, is hij klaar.

Bron: https://www.quechoisir.org/