Overheid

Welke uitrusting is voor een auto verplicht in Frankrijk?

In ieder geval:

 • een veiligheidsvestje (geel hesje).  Het veiligheidsvest moet fluorescerend zijn, voorzien zijn van een CE-markering (CE: Conformité Européenne) en binnen handbereik worden bewaard. Bij een noodstop moet het vest gedragen worden voordat u uit de auto stapt op de weg of de toegangswegen.
 • een gevarendriehoek
  De gevarendriehoek moet gemarkeerd zijn met E 27 R en in de auto bewaard worden. De gevarendriehoek moet gebruikt worden als de auto stilstaat en een gevaar vormt voor het verkeer (bijvoorbeeld bij kruispunten, bochten, heuveltoppen, spoorwegovergangen en wanneer het zicht slecht is). De gevarendriehoek moet 30 meter of meer van de auto geplaatst worden om andere bestuurders te waarschuwen. Vervolgens moeten de alarmlichten ingeschakeld worden. MAAR: u bent niet verplicht om de gevarendriehoek te plaatsen als u van mening bent dat dit uw leven in gevaar kan brengen.
 • Grootlicht, dimlicht, lichten voor en achter, mistachterlichten, richtingaanwijzers, remlichten, een waarschuwingsknipperlicht en een nummerplaatver-lichting achter. De verlichting moet goed werken. Als u hier niet aan voldoet, kunt u een boete krijgen van maximaal € 450. Over het algemeen is dit een vaste boete van € 68. Als een gloeilamp defect raakt, moet u deze onmiddellijk vervangen. Het is daarom raadzaam om reservelampen in uw auto te hebben.
 • Het is een goed idee om een reservewiel in uw auto te hebben en de apparatuur om het te installeren. Rijden met banden in slechte staat is verboden. Als u wordt aangehouden, kunt u een boete krijgen die kan oplopen tot € 750. Over het algemeen is dit een vaste boete van € 135.
 • Tussen 1 november en 31 maart is het in bepaalde bergachtige gebieden verplicht de auto uit te rusten met winterbanden of sneeuwkettingen. Dit wordt door middel van borden aangegeven.
 • De voorruit en voorste zijruiten (bestuurders- en passagierszijde) moeten voldoende doorzichtig zijn, zowel van binnen als van buiten; de kleuren van de buitenomgeving niet vervormen of veranderen en 70% of meer van het licht doorlaten. De eigenschappen van de ruiten mogen niet worden gewijzigd, behalve om medische redenen. De voorruit moet voorzien zijn van ten minste één werkende ruitenwisser en een ruitensproeier.
  Het besturen van een auto die niet aan deze eisen voldoet, wordt bestraft met een boete van maximaal € 750. Over het algemeen is dit een vaste boete van € 135. Bovendien worden er drie punten van het rijbewijs afgetrokken.
 • De auto moet voorzien zijn van goedgekeurde kentekenplaten die zichtbaar zijn aangebracht.
 • U hoeft geen eigen alcohol blaastest (un éthylotest) in de auto te hebben (vanaf 22 mei 2020).
 • U mag geen radarwaarschuwingsapparaat vasthouden, vervoeren of gebruiken. Het niet naleven van dit verbod wordt bestraft met een boete van maximaal € 1.500. U verliest automatisch 6 punten op uw rijbewijs. Het radarwaarschuwingsapparaat wordt in beslag genomen. Als het op uw auto is geplaatst, aan-gepast of aangebracht, wordt uw auto in beslag genomen. U riskeert ook bijkomende straffen: Een straf die bovenop een hoofdgevangenisstraf of geldboete kan komen. Voorbeelden: ontneming van burgerrechten (actief en passief kiesrecht, enz.), verplichting om een medische behandeling te ondergaan, intrekking van het rijbewijs, enz: Schorsing van uw rijbewijs voor maximaal 3 jaar (kan gewijzigd worden als u niet werkt).
 • Iedere auto moet uitgerust zijn met een goedgekeurde claxon. Het gebruik van de claxon is strikt gereglementeerd en wordt bestraft in geval van misbruik.
 • Vignette Crit’Air: De Crit’Air-sticker geeft de vervuilingsgraad van het voertuig aan. Er zijn 6 stickers: hoe hoger het getal op de sticker, hoe vervuilender het voertuig. Alle voertuigen moeten een Crit’Air-sticker hebben: auto (een voertuig ontworpen voor personenvervoer met maximaal 8 zitplaatsen naast de bestuurdersplaats. Het inschrijvingsbewijs vermeldt het type voertuig); een  utilitaire (bedrijfsvoertuig ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen met een maximumgewicht van 3,5 ton of minder. Het kentekenbewijs vermeldt het type CTTE. Ook bekend als bestelwagen of licht bedrijfsvoertuig;  motorfiets; scooter; Le poids lourd (een vrachtauto met een gewicht van meer dan 3,5 ton. Het kan worden gebruikt voor het vervoer van personen (categorieën M2 en M3) of goederen (categorieën N2 of N3).
  De Crit’Air-sticker moet zichtbaar op het voertuig zijn aangebracht en is verplicht in lage-emissiezones om vervuiling tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wat is verboden in een auto in Frankrijk?

 • In Frankrijk is het voor een bestuurder verboden om te eten of te drinken tijdens het rijden.
 • Mobiele telefoon tijdens het rijden: het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden leidt de aandacht af en verhoogt het risico op een ongeval met een factor 3.

  Het gebruik van een draagbare telefoon tijdens het rijden is verboden (activering van een functie door de bestuurder op het draagbare apparaat).

  Sinds 1 juli 2015 is het ook verboden voor bestuurders van voertuigen in het verkeer om een apparaat te dragen dat geluid kan uitzenden in hun oren, met uitzondering van elektronische gehoorapparaten. Oortelefoons die gebruikt worden om te telefoneren of naar muziek te luisteren vallen onder dit verbod.

  Let op: een voertuig dat tijdelijk stilstaat op een rijbaan om een andere reden dan overmacht, moet worden beschouwd als nog steeds in het verkeer (arrest van het Hof van Cassatie van 23 januari 2018).

  Deze verschillende overtredingen (rijden met een telefoon in de hand of het dragen van een geluidsapparaat zoals oortelefoons, koptelefoons of oortjes) worden bestraft met een vaste boete van € 135 en het verlies van 3 punten op het rijbewijs.

 • Volgens decreet nr. 2020-605 riskeert een bestuurder die zijn telefoon in de hand houdt terwijl hij een andere overtreding begaat, dat zijn rijbewijs onmiddellijk wordt ingetrokken, wat kan worden gevolgd door een administratieve schorsing van het rijbewijs voor maximaal zes maanden. In het decreet worden de verkeersovertredingen opgesomd die, wanneer ze gelijktijdig worden begaan met het gebruik van een telefoon in de hand tijdens het rijden, leiden tot een aanhouding gevolgd door een schorsing van het rijbewijs voor een periode van maximaal zes maanden.
 • De wet verbiedt automobilisten in Frankrijk om op slippers of op blote voeten te rijden.
 • Autogordels, kinder- of babyautostoeltjes: wat zijn de regels?

Bovendien verboden:

Geen veilige afstand bewaren tussen 2 auto’s:
De veiligheidsafstand is de afstand die moet worden gelaten tussen twee voertuigen om een botsing te voorkomen wanneer ze afremmen of plotseling tot stilstand komen. Volgens de verkeersregels in de verkeersregels moet deze afstand minstens twee seconden bedragen. Als een bestuurder niet voldoende veiligheidsafstand houdt tussen zichzelf en het voorliggende voertuig, kan hij worden bestraft met een geldboete van de 4e klasse, puntenverlies en ook een schorsing van het rijbewijs van maximaal 3 jaar.

Het verbod op het overschrijden van een doorgaande lijn, boetes en uitzonderingen:
“Le code de la route” (de verkeersregels) bestaan uit voorschriften die alle weggebruikers in staat stellen de openbare weg veilig en beschaafd te gebruiken. De doorgetrokken streep is een van de tekens die een verbod inhouden: je mag de streep niet overschrijden, d.w.z. ten minste gedeeltelijk aan de andere kant van de markering passeren, en er niet overheen rijden, d.w.z. over de markering heen rijden. Het is dus voor een weggebruiker verboden een witte streep te overschrijden of te overlappen om een langzaam rijdend voertuig in te halen of van richting te veranderen. Dit verbod geldt ook voor alle andere weggebruikers met een vergunning, inclusief motoren en vrachtwagens.

Er zijn enkele ononderbroken lijnen, maar ook dubbele ononderbroken lijnen, ook wel gemengde lijnen genoemd. Deze bestaan uit een doorgetrokken streep en een onderbroken streep. In dit geval hebben automobilisten aan de kant van de onderbroken streep het recht om de streep over te steken om een andere weggebruiker in te halen, maar automobilisten op de andere rijstrook kunnen aan hun kant niet hetzelfde doen.

Boetes voor het overschrijden van een doorgetrokken streep:
Het overschrijden van een doorgetrokken streep is een overtreding volgens de verkeersregels. De beboete bestuurder moet een geldboete van de vierde klasse betalen, d.w.z. een vaste boete van € 135, verminderd met € 90, verhoogd met € 375 of een maximum van € 750. Ook moet hij 3 rijbewijspunten inleveren. Er worden ook 3 punten op het rijbewijs ingehouden en als extra straf kan het rijbewijs 3 jaar worden geschorst.

Bij overlapping blijft het bedrag van de boete hetzelfde: een vaste boete van € 135, verminderd met € 90, verhoogd met € 375 en ook met een maximum van € 750. De schorsing van 3 jaar als bijkomende straf blijft ook hetzelfde. Het enige verschil is dat er slechts één punt van het rijbewijs wordt afgetrokken in plaats van drie.

Om de 3 punten terug te krijgen, moet de betrokken automobilist een verkeersveiligheidscursus volgen. De straf kan worden verhoogd voor andere overtredingen, zoals te hard rijden.