Verzekeren van stormschade

Het kan hier behoorlijk stormen waardoor verschillende soorten schade aan eigendommen kunnen ontstaan, zoals waterschade door overstromingen, maar ook problemen met electriciteit en brandschade.
Als de storm heel hevig is, kan het incident worden geclassificeerd als een natuurramp (catastrofe naturelle). In dit geval is er een specifieke procedure die gevolgd moet worden voor het claimen van vergoedingen. Maar als er geen sprake van een catastrofe naturelle is, dan valt de huis-eigenaar terug op zijn woningverzekering om de schade eventueel vergoed te krijgen.

Wat moet u doen als uw eigendom(men) schade heeft door de storm?
Bijna alle huiseigenaren in Frankrijk hebben meestal een woningverzekering met meerdere risico’s, ook wel “assurance multirisque” genoemd.
Deze verzekeringsvorm dekt de basis, inclusief schade die veroorzaakt is door diefstal, brand, water, sneeuw, hagel etc. In het geval van stormschade aan uw eigendom, zal deze meestal gedekt zijn door deze assurance multirisque.
Bij bijvoorbeeld wateroverlast in huis dekt de verzekeringsmaatschappij dit vrijwel altijd. Het kan echter ingewikkelder zijn. Als onweer indirect schade aan uw eigendom veroorzaakt, dan kan het zijn dat uw schade niet gedekt is. Dit kan gebeuren als de bliksem ver van uw huis inslaat en elektrische pieken of problemen met het elektriciteitsnet veroorzaakt enz.
Om dergelijke schade te dekken, heeft u een aanvulling op uw standaard woonhuisverzekering nodig, zoals dekking voor elektrische schade (“dommages électriques”). Als je in een gebied woont waar vaak onweer is, kan het verstandig zijn om te kiezen voor deze aanvuling.
U moet er ook rekening mee houden dat voor goederen in uw woning soms zeer waardevolle voorwerpen apart van de hoofdwoningverzekering worden gedekt. Als u dure sieraden of kunstwerken heeft, moet u dit aangeven bij uw verzekeraar en kan het nodig zijn om een aanvullende polis af te sluiten om deze voorwerpen te dekken.
Als u de verzekeringsclaim zelf gaat afhandelen, moet u een bewijsdossier opbouwen om aan de verzekeringsmaatschappij te overleggen.

U kunt een expert (een expert d’assuré) inschakelen om u te helpen hiermee om te gaan. Of uw verzekeringsmaatschappij stuurt een deskundige (een expert d’assurance) om de schade te beoordelen. U hoeft de beoordeling van deze persoon niet te betalen, omdat deze op verzoek van de verzekeringsmaatschappij wordt ingeschakeld. Als u het echter niet eens bent met de beoordeling van deze deskundige, kunt u een second opinion (een contre-expertise) eisen.
Bewijs voor stormschade kan bestaan uit foto’s van de schade, getuigenverklaringen (van buren, vrienden, etc.). Bewaar ook alle bonnen van uitgevoerde bouwwerkzaamheden en artikelen.

Météo-France heeft twee weercertificaten die door alle grote verzekeringsmaatschappijen worden geaccepteerd en die het bewijs leveren van slecht weer of van blikseminslagen in bepaalde delen van het land op bepaalde dagen. Het “slechtweercertificaat” (certificat d’intempérie), kan gebruikt worden bij schade door hevige regen, sneeuw, hagel, enz. Het certificaat beslaat een periode van twee aaneengesloten dagen, waardoor het kan dienen als bewijs dat er op een bepaalde datum slecht weer was en dat dit slechte weer verband houdt met de schade. Dit certificaat kost € 62,50 en is te koop via de website van Météo-France.
Het tweede certificaat dekt meer specifiek stormen en blikseminslagen en wordt een “attestation de foudroiement” genoemd. Dit certificaat kost € 61,- en is ook te koop via de website van Météo-France, maar heeft betrekking op slechts één specifieke dag.

U kunt een expert d’assuré inhuren om u te helpen bij uw verzekeringsclaim met betrekking tot stormschade. Er zijn verschillende particuliere bedrijven die deze service aanbieden. Ze helpen bij het completeren van uw dossier, zorgen ervoor dat de schadebeoordeling door de verzekeringsmaatschappij eerlijk is en kunnen de terugbetalingsprocedure versnellen. Dit kan ook handig zijn voor mensen die zich zorgen maken over het communiceren in het Frans met hun verzekeraar.

Dekking voor natuurrampen is verplicht in standaard assurance multirisque woningverzekeringen. Het dekt vergoedingen voor schade als de overheid een gebeurtenis in uw omgeving specifiek als natuurramp aanmerkt.
Frankrijk heeft een systeem waarbij natuurrampenverzekeringen worden betaald uit een speciaal fonds, gestort door verzekeringsmaatschappijen en de overheid.
Het kan vaak enkele maanden duren voordat de autoriteiten een gebeurtenis als natuurramp classificeren.
Slachtoffers van natuurrampen die toegang willen hebben tot deze fondsen hebben momenteel slechts 10 dagen vanaf het moment waarop een natuurramp officieel is bevestigd (in het Journal Officiel) voor een gemeente om hun claim in te dienen. Er is een nieuwe wet ingesteld om deze deadline terug te brengen naar 30 dagen, hoewel er nog geen implementatiedatum voor deze wet is.