Vigilance (Waakzaamheid)

Vigipirate: 3 alarmniveaus in het licht van terroristische dreiging

(300 maatregelen; 13 actiegebieden)

“Le Plan Vigipirate” rapporteert aan de premier en is een centraal instrument in het Franse terrorismebestrijdingssysteem. Het verenigt alle nationale spelers – de staat, lokale autoriteiten, bedrijven en burgers – in een proces van waakzaamheid, preventie en bescherming.
 
Momenteel is het hele territorium op het niveau “Urgence attentat”– geplaatst! (vanaf 29 oktober 2020)
focus-vigipirate-780x444

Doelstellingen:

De doelstellingen van “Le Plan Vigipitate”:

  • een cultuur van waakzaamheid en veiligheid ontwikkelen in de hele samenleving om elke dreiging van terroristische acties zo vroeg mogelijk te voorkomen of op te sporen;
  • permanent zorgen voor een adequate bescherming van de burgers, het grondgebied en de belangen van Frankrijk tegen de terroristische dreiging.

welke niveaus worden gehanteerd?

Vigilance (Waakzaamheid)

Dit niveau komt overeen met de permanente veiligheidspositie die overal en altijd geldig is en met een reeks van 100 permanente veiligheidsmaatregelen zoals bewaking van transport en openbare plaatsen of toegangscontrole tot openbare sites.

 

Sécurité renforcée - Risque attentat (Versterkte beveiliging /Aanvalrisico)

Dit niveau wordt geactiveerd bij een hoog niveau van de terroristische dreiging. Het beïnvloedt het hele grondgebied of is gericht op een specifiek geografisch gebied of bedrijfssector en heeft geen vastgestelde tijdslimiet. Het voorziet in de versterking van permanente veiligheidsmaatregelen en de activering van aanvullende maatregelen afhankelijk van de gebieden die door de dreiging worden getroffen (luchthavens, stations, gebedshuizen, enz.).

 

Urgence attentat (Noodaanval)

Dit niveau wordt geactiveerd bij een onmiddellijke dreiging van een terroristische aanslag of in de onmiddellijke nasleep van een aanslag. Deze toestand van maximale waakzaamheid en bescherming geldt voor een periode die beperkt is tot crisisbeheersing op het gehele nationale grondgebied of in een afgebakend geografisch gebied. Het zorgt met name voor een uitzonderlijke mobilisatie van middelen, maar ook voor de verspreiding van informatie die de burger in een crisissituatie kan beschermen (sluiting van bepaalde wegen en openbaar vervoer).

Voorbereiden, preventie, reageren, beheren

Het gehele door le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) gepresenteerde beveiligingssysteem omvat ook andere informatie:

  • zich voorbereiden (kennen van woongebieden, plaatsen, nooduitgangen etc);
  • preventie (het melden van gevallen van radicalisering en verdachte situaties);
  • reageren: wat te doen?
  • nasleep van een aanslag beheren (getuige of slachtoffer terroristische aanslag)

Klik hier voor meer informatie

Bron: .gouvernement.fr