Voedingsmiddelen: betere etikettering

Voedingsmiddelen: betere etikettering moet verspilling voorkomen!
Om voedselverspilling tegen te gaan, heeft een besluit dat gepubliceerd is in het Staatsblad van 18 november 2022 tot doel de consument beter te informeren over “la Date Limite De Consommation” (DDM) (minimale houdbaarheidsdatum). Het gaat vergezeld van een duidelijke vermelding dat een voedingsmiddel na deze datum eetbaar blijft.

Een decreet van 17 november 2022 heeft tot doel consumenten beter te informeren over de consumeerbaarheid van voedingsproducten na hun minimale houdbaarheidsdatum. Het nagestreefde doel is tweeledig: de verspilling van bepaalde voedingsmiddelen verminderen en een einde maken aan de verwarring tussen “date de péremption” (DLC) (houdbaarheidsdatum) en “date de péremption” (DDM) (datum van minimale houdbaarheid).
Deze tekst beveelt fabrikanten aan om voorverpakte producten te labelen met de woorden “ten minste houdbaar tot“.

Om de consument beter te informeren dat het product na deze datum nog consumeerbaar is, kunnen fabrikanten een van de volgende uitspraken kiezen:

  • Voor optimaal proeven vóór de vermelding van de datum van minimale houdbaarheid;
  • Dit product kan na deze datum geconsumeerd worden i.v.m. de datum van minimale houdbaarheid;
  • Fabrikanten kunnen de twee uitspraken op de productverpakking ook combineren;
  • Ze hebben ook de mogelijkheid om elke aanduiding met dezelfde betekenis voor de consument te registreren tegenover de datum van minimale houdbaarheid (DDM). Deze bepaling is van toepassing op levensmiddelen die in Frankrijk worden vervaardigd en op de markt worden gebracht.

Houdbaarheidsdatum (DLC), minimale houdbaarheidsdatum (DDM): wat zijn de verschillen?
Op de voorverpakte voedingsproducten die je koopt, kun je een houdbaarheidsdatum (DLC) of een minimale houdbaarheidsdatum (DDM) lezen.

De houdbaarheidsdatum (DLC) wordt aangegeven door de woorden “te gebruiken tot“, gevolgd door de aanduiding van de dag en de maand. Het is een datum die moet worden gerespecteerd, het geeft aan dat het product na deze datum is verlopen en niet meer kan worden gebruikt.
Het staat vermeld op vlees, vis, niet-gesteriliseerde kant-en-klaarmaaltijden, verse zuivelproducten… het betreft bederfelijke levensmiddelen die na korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de gezondheid kunnen vormen.

Aan de andere kant geeft de datum van minimale houdbaarheid (DDM), voorheen de vervaldatum van optimaal gebruik (Date Limite d’Utilisation Optimale DLUO), aan dat het product na deze datum (dag/maand/jaar; maand/jaar of jaar) kan worden geconsumeerd zonder risico voor de gezondheid, zolang de verpakking intact is gebleven. Het opschrift “bij voorkeur consumeren vóór…” is een datum van aanbevolen consumptie. Het product kan echter iets van zijn smaak en voedingswaarde hebben verloren.
De DDM betreft pasta, rijst, peulvruchten, koffie, thee, condimenten, blikjes… Overschrijding van de DDM maakt het voedsel niet gevaarlijk, dus het kan nog steeds geconsumeerd worden.

Goed om te weten: in Frankrijk vertegenwoordigen voedselverliezen en voedselverspilling 10 miljoen ton producten per jaar, met een geschatte commerciële waarde van 16 miljard euro. Dit vertegenwoordigt 30 kg per persoon per jaar aan verliezen in huishoudens (inclusief 7 kg niet-geconsumeerd voedselafval dat nog verpakt is). 20% van de voedselverspilling komt voort uit een verkeerd begrip van houdbaarheidsdata.

Service-Public.fr