Waarschuwingsbord "radar"

De voor iedereen bekende waarschuwingsborden worden
allemaal vervangen door nieuwe modellen.

Sinds 2017 worden door “la Sécurité Routière” (Verkeersveiligheid) twee nieuwe waarschuwingsborden geplaatst. De vrachtwagen ontbreekt op het nieuwe bord, evenals aanvullende aanwijzingen. Een van de twee bevat ook een indicatie van de snelheidslimiet die van kracht is op het weggedeelte, waar het bord geplaatst is, terwijl het andere met behulp van een klein controlepaneel over meerdere kilometers deze nieuwe zones van “controles” aangeeft. De nieuwe borden hebben geen enkele vermelding in het Frans. Ze zijn dus gemakkelijker te begrijpen voor automobilisten van een andere nationaliteit die op de Franse wegen rijden. Het is niet precies bekend wanneer de laatste oude borden worden verwijderd, maar waarschijnlijk zijn ze eind 2022 allemaal aangepast.