Overheid

Een paar voorbeelden waarbij een Franse notaris kan helpen:

Een notaris kan veel meer doen dan alleen de aankoop van onroerend goed in Frankrijk en enkele diensten zijn gratis.
Frankrijk telt zo’n 17.000 notarissen die naast onroerendgoedtransacties – ze verkopen ook onroerend goed (zie immonot.com ) – een scala aan andere diensten en advies bieden. Als ambtenaren zijn de meeste van hun vergoedingen vast, maar sommige diensten zijn gratis.

 • Het opstellen van Huwelijks- of Pacs-contracten
  Een notaris kan huwelijkscontracten en pacte civil de solidarité (Pacs)-contracten opstellen, die gebruikelijk zijn in Frankrijk, en koppels adviseren welk type clausules ze moeten opnemen, afhankelijk van hun omstandigheden en wensen. Zij adviseren bij het opstellen van contracten over de verdeling van goederen tijdens het huwelijk en de verdeling ervan in het geval van echtscheiding of ontbinding van een overeenkomst.
 • Zakelijke ondersteuning bieden
  Bij het opzetten van een onderneming kunnen notarissen adviseren welke juridische structuur het beste is en de juiste papieren opstellen. Zij kunnen helpen bij het opstellen van de statuten.
 • Een testament maken
  Notarissen kunnen adviseren welk type testament te kiezen en helpen bij het opstellen ervan. Soms, wanneer bij een vastgoedtransactie een eenvoudig testament wordt opgemaakt, kan dit zelfs een gratis dienst zijn.
 • Een acte de notoriété opstellen
  Na een overlijden geeft de notaris een acte de notoriété af als bewijs dat een persoon erfgenaam is.
 • Een notaris kan helpen bij het ontwarren van erfeniskwesties
  In het geval dat meerdere mensen aandelen in hetzelfde pand erven, kan een notaris precies uitzoeken wie wat bezit. Dit kan worden gedaan met instemming van alle partijen of wettelijk worden opgelegd als er geen overeenstemming wordt bereikt.
 • Kan beschermen tegen wettelijke clausules
  Notarissen moeten onpartijdig zijn en zijn wettelijk verplicht om te voorkomen dat illegale clausules worden toegevoegd aan documenten zoals huwelijkscontracten en testamenten.
 • Een notaris kan iemands ID en hoedanigheid controleren
  Notarissen controleren de identiteit en burgerlijke bekwaamheid van iedereen die een wettelijk document in hun kantoor ondertekent.
 • Enkele consulten zijn gratis
  Notarissen bieden gratis en anonieme raadplegingen aan via de Conseil Départemental de l’Accès du Droit (CDAD) in elk departement.