Overheid

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ecologische bonus (milieu bonus) voor een voertuig in 2024?

Een decreet gepubliceerd in het Journal officiel op 13 februari 2024 heeft de voorwaarden van de ecologische bonus voor de aankoop of leasing van een voertuig gewijzigd. In het bijzonder zal het maximumbedrag met €1.000 worden verlaagd voor personen met de hoogste inkomens die een nieuwe personenauto of bestelwagen kopen of leasen.

De milieubonus is een financiële steunregeling waarmee u een milieuvriendelijk voertuig kunt kopen of leasen. Voor de aankoop of leasing van een nieuwe personenwagen bedraagt het bedrag 27% van de aankoopprijs van het voertuig. Dit bedrag kan eventueel worden verhoogd met de kosten van de geleasede accu. Als uw referentiebelastinginkomen per eenheid meer dan €15.400 is, kunt u vanaf 14 februari 2024 niet meer dan €4.000 aan ecobonussteun ontvangen voor de aankoop of lease van een nieuwe personenauto. Voorheen was dit maximumbedrag vastgesteld op €5.000. Het maximumbedrag van deze eco-bonus blijft echter €7.000 voor de meest bescheiden huishoudens, dat wil zeggen als uw fiscaal referentie-inkomen per eenheid minder is dan of gelijk is aan €15.400; voorheen was dit €14.089.

Voor de aankoop of lease van een nieuwe bestelwagen is het bedrag van de ecobonus vastgesteld op 40% van de aankoopprijs van het voertuig. Net als bij auto’s kan dit bedrag eventueel worden verhoogd met de kosten van de accu als deze wordt geleased. Als uw fiscaal referentie-inkomen per eenheid meer is dan €15.400, kunt u nu niet meer dan €5.000 aan ecobonussteun ontvangen voor de aankoop of lease van een nieuwe bestelwagen; voorheen was het maximumbedrag €6.000. Voor de meest bescheiden huishoudens (met een referentiebelastinginkomen van minder dan of gelijk aan €15.400) is het maximumbedrag van de ecobonus voor de aankoop of huur van een bestelwagen niet veranderd; het blijft €8.000.

Welke stappen moet u nemen om in aanmerking te komen voor de eco-bonus?
Er zijn geen wijzigingen in de procedure om in aanmerking te komen voor de eco-bonus:

  • ofwel wordt de steun rechtstreeks door de dealer ingehouden op de factuur van het voertuig, of op de eerste huurbetaling in het geval van een leasecontract (hij is niet verplicht om hiermee in te stemmen);
  • of de steun wordt aan u uitbetaald door het Agence de Services et de Paiement (ASP) nadat u deze zelf hebt aangevraagd via de speciale teleservice na de aankoop van uw voertuig.

De steunaanvraag moet worden ingediend uiterlijk 6 maanden na de datum waarop het voertuig is gefactureerd; en in het geval van een lease-overeenkomst, uiterlijk 6 maanden na de datum van betaling van de eerste leasetermijn.

De ecobonus geldt ook voor motorvoertuigen op 2 of 3 wielen en gemotoriseerde vierwielers (voor deze 3 categorieën verandert de bonus niet).

Om in aanmerking te komen voor de eco-bonus moet u in het algemeen ouder zijn dan 18 jaar en in Frankrijk wonen, en het voertuig in kwestie moet :

  • elektriciteit, waterstof of een combinatie van de 2 als enige energiebron gebruiken;
  • een aanschafprijs hebben van minder dan of gelijk aan €47.000 (incl. BTW) in het geval het een privé-auto is (er is geen plafond vastgesteld voor bestelwagens, noch voor tweewielers, driewielers of gemotoriseerde vierwielers);
  • geregistreerd zijn in Frankrijk.

Bron: Service-public.fr