Wat betekenen de codes eigenlijk?

weerwaarschuwingen

De mate van alertheid in het geval van een weerwaarschuwing

Harde wind, regen, sneeuw, kou, onweersbuien, gladheid…
Wat betekenen deze waarschuwingen in geval van meteorologisch gevaar in Frankrijk? Is er sprake van een bijzondere weersituatie die gevaarlijk zou kunnen zijn of zou kunnen leiden tot schade of overlast, dan kunnen weerwaarschuwingen gegeven worden.

Er worden 4 kleuren gebruikt die overeenkomen met de risiconiveaus, namelijk groen, geel, orange en rood.
Welk niveau er geldt, hangt vanzelfsprekend van het weerverschijnsel af, maar ook bijvoorbeeld van de omvang van het gebied dat met gevaarlijk weer te maken heeft.
Maar wat betekenen die kleurcodes eigenlijk?

Geen bijzondere waakzaamheid!

Wees voorzichtig!
Als u activiteiten uitoefent die gevoelig zijn voor meteorologische risico’s of blootgesteld bent aan overstromingen, en worden er inderdaad situaties verwacht die gebruikelijk zijn in de regio maar af en toe en plaatselijk gevaarlijk kunnen zijn (bijvoorbeeld Mistral zomerstorm, of stijgend waterpeil).
Zorg dat u op de hoogte blijft van de situatie.

Wees zeer waakzaam!
Er worden gevaarlijke situaties verwacht.
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en volg de veiligheidsadviezen van de autoriteiten op.

Absolute waakzaamheid is vereist!
Gevaarlijke situaties van uitzonderlijke intensiteit worden verwacht. 
Zorg dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en volg de veiligheidsinstructies van de overheid op.

Bron: Météo France en Vigilance Météo France

Wat zijn de mogelijke gevolgen bij regenoverlast (code oranje)?

 • Er wordt zware regenval verwacht die waarschijnlijk menselijke activiteiten zal beïnvloeden.
 • Aanzienlijke overstromingen zijn mogelijk in gebieden die gewoonlijk onderhevig zijn aan overstromingen, in de hydrologische bekkens van de betrokken departementen.
 • Aanzienlijke opeenhopingen van neerslag gedurende korte perioden kunnen plaatselijk ongebruikelijke overstromingen van beken en sloten veroorzaken.
 • Risico op overvolle sanitaire netwerken.
 • De verkeersomstandigheden op de weg kunnen moeilijk zijn op het gehele secundaire netwerk en sommige verstoringen kunnen van invloed zijn op het spoorvervoer buiten het “hoofdlijn”-netwerk.
 • Er kunnen stroomstoringen optreden.

Wat moet u doen?

 • Informeer voordat u op reis gaat of een andere buitenactiviteit onderneemt.
 • Alleen al een paar centimeter water kan ervoor zorgen dat u de controle over uw auto verliest. Sterke stromingen kunnen er ook voor zorgen dat u uw autodeur niet kunt openen. Een voertuig, zelfs een 4×4, kan in 30 centimeter water worden weggevaagd.
 • Blijf op de hoogte, volg de veiligheidsinstructies, zorg voor uw buren en neem passende voorzorgsmaatregelen.
 • Ga in geen geval de kelders in tijdens de regenperiode.
 • Bescherm uw spullen preventief tegen water.

Wat zijn de mogelijke gevolgen bij regenoverlast (code rood)?

 • Er wordt zeer zware regenval verwacht, die waarschijnlijk de menselijke activiteiten en het economische leven gedurende meerdere dagen zal beïnvloeden.
 • Zeer aanzienlijke overstromingen zijn mogelijk, ook in zelden overstroomde gebieden, in alle hydrologische bekkens van de betrokken departementen.
 • Zeer aanzienlijke neerslagophopingen in korte tijdsperioden kunnen plaatselijk hevige overstromingen van beken en sloten veroorzaken.
 • Het wegverkeer kan op het hele netwerk extreem moeilijk zijn.
 • Risico op overvolle sanitaire netwerken.
 • Er kunnen zich stroomstoringen van verschillende duur voordoen.

Wat moet u doen?

 • Volg de instructies van overheidsinstanties op.
 • Als u absoluut moet reizen, respecteer dan de geplaatste verkeersborden.
 • Alleen al een paar centimeter water kan ervoor zorgen dat u de controle over uw auto verliest. Sterke stromingen kunnen er ook voor zorgen dat u uw autodeur niet kunt openen. Een voertuig, zelfs een 4×4, kan in 30 centimeter water worden weggevaagd.
 • Bescherm uw bezittingen tegen stijgende waterstanden door uzelf niet aan gevaar bloot te stellen. Ga in geen geval de kelders in tijdens de regenperiode.
 • Laat u informeren (radio, etc.), vermijd alle reizen en blijf thuis.
 • Zorg voor noodverlichting en sla drinkwater in.
 • Maak het werk van reddingswerkers die u evacuatie aanbieden gemakkelijker en luister naar hun advies. Reis niet met een boot zonder alle veiligheidsmaatregelen te hebben genomen.

Algemeen

 • Maak uw huis zo veilig mogelijk.
 • Vermijd als het even kan begane grond of ondergrondse ruimtes.
 • Als u hoog blijft, bent u veiliger in het geval van een overstroming.
 • Blijf uit de buurt van ramen, want die kunnen breken door hagel, harde wind of vallende voorwerpen.
 • Sluit gas, elektriciteit en ventilatie af, vergrendel alle deuren en ramen en versterk kieren indien nodig met tape of stof.
 • Blijf uit de buurt van water en bomen.
 • Wateroevers worden erg gevaarlijk tijdens storm, omdat de grond modderig en glad wordt. Het waterpeil kan ook abrupt stijgen.
 • Als u onweer hoort, moet u ook vermijden om u onder bomen te verstoppen, vooral als ze het hoogste punt in de buurt zijn. In dichtbevolkte steden zijn de meeste hoge gebouwen uitgerust met bliksemafleiders.

Bron: Méteo France