Welke belastingen zijn van toepassing op zwembaden, veranda's en pergola's?

Omdat het deze zomer behoorlijk warm geweest is, hebben veel mensen gezocht naar een lekker schaduwrijk of verfrissend plekje in de tuin. Dit heeft ertoe geleid dat er veel zwembaden, veranda’s, pergola’s etc. aangelegd zijn. Maar dat zou kunnen betekenen dat u (meer) belasting moet gaan betalen, uiteraard afhankelijk van wat u gebouwd heeft en wat de grootte is.

Er zijn twee belangrijke belastingen voor ZWEMBADEN: de taxe foncière en de taxe d’aménagement .

Zwembaden die kunnen worden omschreven als permanente constructies, dus dat ze niet opblaasbaar zijn of niet gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en verplaatst kunnen worden, zullen waarschijnlijk waarde toevoegen aan het onroerend goed, dat zou kunnen betekenen dat de taxe foncière verhoogd zal worden.

Volgens “Le Code Général des Impôts (CGI) zijn drie categorieën privézwembaden niet belastbaar:

  1. Minibaden, of zwembaden van minder dan 10m².
  2. Bovengrondse zwembaden en demontabele zwembaden waarvoor geen grondwerken nodig zijn en die kunnen worden verplaatst zonder te worden afgebroken.
  3. Alle zwembaden die kunnen worden verplaatst zonder te worden vernield en waarvoor geen metselwerk nodig is.
    Als je een zwembad in een van deze categorieën installeert, ben je vrijgesteld van bouwbelasting en hoef je geen verhoging van de onroerendezaakbelasting of gemeentebelasting te betalen. Daarentegen word je wel belast op alle andere zwembadmodellen op de particuliere zwembadmarkt.

Vallen alle bovengrondse zwembaden/zwembadpakket onder de belastingvrijstelling?
Zoals bepaald in de belastingregeling voor zwembaden, vallen niet alle bovengrondse zwembaden onder de belastingvrijstellingsmaatregelen: alleen modellen die verplaatst kunnen worden zonder vernietigd te worden, zijn niet belastbaar. Bovengrondse zwembaden in kit-vorm die niet kunnen worden gedemonteerd, zijn dus onderworpen aan belasting omdat je ze niet kunt verplaatsen zonder ze te vernietigen.

Maar let op! Dit betekent niet dat alle bovengrondse zwembaden in bouwpakket die gedemonteerd kunnen worden zonder vernietigd te worden, vrijgesteld zijn van belasting: hun installatie omvat meestal grondwerken, die onderworpen zijn aan onroerende voorheffing als onderdeel van een constructie met een gemetseld frame dat niet gedemonteerd kan worden. Dus wat is de beste manier om geen belasting te betalen op de installatie van een bouwpakket voor demonteerbare zwembaden? Kies een model waarvoor geen grondwerken nodig zijn.
Polyester kuipzwembaden vormen geen uitzondering op de regel: alleen kleine modellen van minder dan 10 m² zijn niet belastbaar. Alle andere modellen zijn wel belastbaar. Een ingegraven of bovengronds zwembad met bijvoorbeeld een houten structuur, zelfs als het geen gemetselde elementen heeft op het moment van installatie, als het niet kan worden verplaatst zonder het af te breken, vormt een gebouwde voorziening die een bijgebouw vormt dat in aanmerking moet worden genomen voor de aanslag van de gemeentebelasting en de onroerende voorheffing.

Als u van plan bent om een zwembad te installeren dat niet belastbaar is volgens het algemene belastingwetboek, bent u niet verplicht om de installatie van uw nieuwe uitrusting aan te geven bij de gemeente of om vooraf toestemming te vragen. Er is echter één uitzondering op deze regel: als uw huis zich in een beschermd gebied bevindt, zoals een natuurgebied, een beschermde historische locatie (of een locatie die op de monumentenlijst staat), een natuurpark of een natuurreservaat. In dat geval moet u vooraf een “déclaration préalable de travaux” indienen bij het gemeentehuis.

Alle ingegraven (of half ingegraven) zwembaden van meer dan 10 m² zijn onderworpen aan onroerendgoedbelasting. Het is echter mogelijk om te profiteren van een gedeeltelijke vrijstelling van onroerendgoedbelasting gedurende de eerste twee jaar na de installatie van het zwembad. Er is slechts één voorwaarde om van deze maatregel te kunnen profiteren: u moet uw zwembad binnen 90 dagen na voltooiing van de werkzaamheden aangeven met het formulier 6704 IL; dit formulier moet worden ingediend bij het Centre des impôts fonciers.

 Op de site impots.gouv.fr kunt u lezen:

“Toute addition de construction entraîne une augmentation de la valeur locative qui sert de base à l’établissement de la Taxe Foncière et de la Taxe d’Habitation, même lorsque la construction ne concerne pas la partie principale de l’habitation. Une piscine enterrée dans le sol ou hors sol, à structure en bois ou rigide, même si elle ne comporte aucun élément de maçonnerie au moment de la pose, si elle ne peut être déplacée sans la démolir, constitue un élément d’agrément bâti formant une dépendance qui doit être prise en compte pour l’établissement de la Taxe d’Habitation et de la Taxe Foncière.

Bon à savoir: Cette construction doit faire l’objet d’une déclaration  6704 IL déposée auprès du Centre des Impôts Foncier dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction. Vous pourrez ainsi bénéficier pour votre piscine d’une exonération totale ou partielle, selon la délibération du conseil municipal, de deux ans de Taxe Foncière.
Pour trouver les coordonnées du service dont vous dépendez, consultez votre dernier avis d’impôt ou rendez-vous sur ce site à la rubrique Contact et RDV (le 11/07/2022)”.

De Direction générale des finances publiques (DGFiP) heeft gezegd dat een gemiddelde pool van 30 vierkante meter zal leiden tot een verhoging van de taxe foncière van ongeveer € 200.

Als u uw zwembad 90 dagen na het einde van de bouwwerkzaamheden bij de belastingdienst aangeeft, geniet u normaal gesproken twee jaar taxe foncière vrijstelling.

De andere belasting die van toepassing kan zijn op zwembaden is de taxe d’aménagement, de zogenaamde ‘tuinhuisbelasting’

Deze eenmalige belasting wordt betaald op de meeste constructies waarvoor toestemming van de gemeente vereist is, of het nu gaat om een formele bouwvergunning of alleen een voorafgaande aangifte van werkzaamheden.
Deze belasting geldt ook voor zwembaden groter dan 10 vierkante meter.

Ten slotte kan de bouw van een zwembad leiden tot een verhoging van de tax d’habitation op een onroerend goed. Deze belasting wordt afgebouwd en in 2023 betaalt geen enkel huishouden nog taxe d’habitation op hun hoofdverblijf.

Eigenaren van tweede woningen moeten deze belasting nog steeds betalen.

Hier kunt u meer informatie vinden.

VERANDA’S en PERGOLA’S
La Direction générale des finances publiques (DGFiP) zegt: “Een veranda is omsloten door glazen wanden en vaak voorzien van een verwarmingssysteem. Het kan worden bewoond en gemeubileerd. Het is dus belastbaar.”
Dat betekent een verhoging van de taxe foncière . Dit geldt alleen voor veranda’s met een oppervlakte van meer dan 20 vierkante meter.
Voor constructies groter dan 20 vierkante meter varieert het bedrag waarmee de belasting wordt verhoogd, afhankelijk van de grootte en de gemeente waarin het onroerend goed zich bevindt. U kunt twee jaar lang vrijstelling van deze belasting krijgen als u dit binnen 90 dagen van de bouw aangeeft bij de belastingdienst.

Een veranda verhoogt ook de taxe d’habitation als deze nog van toepassing is op het huishouden.

De taxe d’aménagement is van toepassing op alle veranda’s met een oppervlakte groter dan vijf vierkante meter en een plafondhoogte groter dan of gelijk aan 1,80 meter.

Pergola’s daarentegen zijn meestal vrijgesteld van de taxe d’aménagement omdat het geen gesloten constructies zijn. Houd er echter rekening mee dat als de pergola kan worden afgesloten met behulp van een mechanisme of vaste luiken, deze onderhevig kan zijn aan belastingen.

Ontwikkeling belastingsimulator
Met deze overheidssimulator kunt u berekenen hoeveel de nieuwe contructie(s) u gaat kosten 
U moet details van uw project verstrekken, zoals het type constructie, de afmetingen, in welke gemeente u woont, enz. Dit zou u een idee moeten geven hoeveel taxe d’aménagement het u zal gaan kosten.