Wie en wat herdenken wij op 11 november?

Begin november 1918 vroeg de Duitse kanselier Max de Bade om opschorting van de vijandelijkheden en kondigde hij de uitzending van Duitse gevolmachtigden aan om te onderhandelen. De Duitse delegatie werd op 8 november ontvangen in het bos van Compiègne bij Rethondes. In de kantoorwagen van maarschalk Foch worden de voorwaarden van de wapenstilstand gepresenteerd.

De volgende dag deed keizer Willem II in Duitsland afstand van de troon en vluchtte naar Nederland. De republiek werd uitgeroepen en de nieuwe regering aanvaardde de voorwaarden van een wapenstilstand.

Op 11 november om 5.45 uur werd de wapenstilstand ondertekend onder de gevraagde voorwaarden. De vijandelijkheden werden dezelfde dag om 11.00 uur gestaakt. Een wapenstilstand is een tijdelijke stopzetting van de gevechten om te onderhandelen over een einde aan de vijandelijkheden. De ondertekening op 11 november was voor 36 dagen en werd verschillende keren verlengd. Pas bij de ondertekening van de vredesverdragen in Versailles, op 28 juni 1919, werd het einde van de oorlog afgekondigd.

Alle doden voor Frankrijk, zowel burgers als militairen, worden nu op 11 november geëerd. Het is een eerbetoon aan al diegenen die zijn omgekomen.