Taxe d’habitation:

Bent u in 2020 vrijgesteld?

Over dit onderwerp hebben wij al eerder gesproken.
In 2020 wordt de Taxe d’habitation op “les résidences principales” voor 80% van de huishoudens afge-
schaft. De in het Publicatieblad van 29 december 2019 gepubliceerde financieringswet voor 2020 heeft in feite de geleidelijke afschaffing ervan bekrachtigd. Deze vrijstelling wordt berekend op basis van uw inkomsten voor het jaar 2019 en wordt automatisch toegekend als u daar recht op heeft. Tweede woningen en leegstaande woningen vallen niet onder deze maatregel. Met een hulpprogramma kunt u nu al zien of dat ook voor u geldt. Op de site impot.gouv.fr kunt u op een eenvoudige manier nagaan of u in aanmerking komt voor een vrijstelling of een vermindering.

Tarieven tolwegen

Vanaf 1 februari 2020

Vanaf 1 februari 2020 zijn de tarieven van de tolwegen gestegen met gemiddeld 1,59%.

Paspoort aanvragen en DigiD activeren

in regio Nice

Paspoort aanvragen en DigiD activeren in regio Nice.
Dit zal voor de meeste mensen geen optie zijn omdat het veel te ver weg is, maar wij willen het toch even voor de zekerheid melden.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Nederlandwereldwijd hebben bekend gemaakt dat de Nederlandse ambassade in Parijs op 26 en 27 maart 2020 een pop-up ambassade opent in Saint-Paul-de-Vence (26 maart) en Théoule-sur-Mer (27 maart) om een paspoort aan te vragen en/of DIGID te activeren.
Kijk voor meer info op onze site op de pagina
https://eaudevie.net/praktische-informatie/paspoort-aanvragen-en-digid-activeren-in-regio-nice/ of klik hier.

Vice versa - meerijden met medelanders

Kijk eens op: https://www.facebook.com/groups/557720721672621/ – Vice Versa – meerijden met medelanders. Onlangs hebben wij van één van onze lezers deze link ontvangen.
Men kan zich aanmelden om met iemand mee te rijden of zich aanbieden om iemand mee te nemen naar Frankrijk, Nederland of België of bijvoorbeeld meerijden naar het vliegveld. Aanmelden kost niets, maar kan misschien een keer van pas komen. Ook handig als je bijvoorbeeld iets wilt laten vervoeren.

De Obama nungara

De platworm de “Obama Nungara” (de naam heeft niets te maken met de voormalige Amerikaanse president) heeft zich nu in twee derde van de departementen in Frankrijk verspreid. Onderzoekers zeggen dat het de biodiversiteit en de gezondheid van de bodem kan bedreigen. Er wordt geschat dat er “miljarden” van deze platwormen zijn in heel Frankrijk. Er bestaat geen chemisch product dat gemachtigd is om platwormen en de Obama Nungara te doden. En er zijn geen planten die ons in staat stellen om ze af te weren. De worm kan niet vliegen en beweegt zich langzaam, dus is de kans groot dat hij zich verplaatst tussen plaatsen in plantenpotten en grond. De Obama nungara, een worm die zo plat is als een blad, eet andere diersoorten zoals regenwormen en slakken op. Dit zorgt voor een groot probleem binnen ons ecosysteem. Regenwormen en slakken zorgen voor de vruchtbaarheid van onze gronden. Als deze verdwijnen, wordt onze ondergrond minder vruchtbaar. Wat grote gevolgen kan hebben voor onze oogst, dieren en insecten.