Enkele veranderingen per 1 april 2023

 • De online belastingaangiftedienst 2022 is mogelijk vanaf 13 april 2023;
 • Het einde van de kassabon is uitgesteld tot 1 augustus 2023 (was eerst 1 januari 2023 en vervolgens 1 april 2023). Om een geprinte kassabon te krijgen moet men daar vanaf 1 augustus om vragen. Er zijn een aantal uitzonderingen:

 1. ontvangstbewijzen met betrekking tot de aankoop van zogenaamde “duurzame” goederen, waarbij het bestaan en de duur van de wettelijke conformiteitsgarantie worden vermeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke apparaten, computerapparatuur of telefoontoestellen. De volledige lijst van deze goederen is te vinden in artikel D211-6 van de consumentencode;
 2. bankkaarttickets met betrekking tot geannuleerde of gecrediteerde verrichtingen worden afgedrukt;
 3. creditcardbetalingstransacties geannuleerd of onderhevig aan krediet;
 4. bonnetjes uitgegeven door machines waarvan de opslag en presentatie noodzakelijk zijn om van een product of dienst te profiteren;
 5. ontvangstbewijzen of andere factuurdocumenten die zijn afgedrukt door niet-automatische weeginstrumenten.
 6. De energiecheque 2023 wordt vanaf 21 april verstuurd naar in aanmerking komende personen.
 • De energiecheque 2023 wordt vanaf 21 april verstuurd naar in aanmerking komende personen;
 • Verplichte energieaudit sinds 1 april 2023: was oorspronkelijk gepland vanaf 1 september 2022, maar nu is de inwerkingtreding van de verplichte energieaudit uitgesteld tot 1 april 2023  volgens een decreet en een besluit dat op 11 augustus 2022 in het Journal officiel is gepubliceerd. Er zal een energieaudit moeten worden uitgevoerd voorafgaand aan de verkoop van woningen of gebouwen met energielabel F of G. In dit document worden de werkzaamheden voorgesteld die moeten worden uitgevoerd om de indeling van de woning in één keer of gefaseerd te verbeteren. Deze werken zijn niet verplicht om de verkoop te sluiten, maar de koper zal hiervan op de hoogte worden gebracht;
 • De stookolie-energiecheck wordt verlengd tot 30 april 2023.
 •  

Service-Public.fr