SMD 3

HUISVUIL EN GROFVUIL

Heeft u ook in uw brievenbus de folder “Guide Pratique de la Redevance Incitative” van SMD3 ontvangen over huis- en grofvuil? Er gaat namelijk het een en ander veranderen.
In de folder staat dat “La Redevance Incitative” de bijdrage is die de gebruiker moet gaan betalen om in de toekomst gebruik te kunnen maken van de dienst voor inzameling van huis- en grofvuil. Deze bijdrage is geen nieuwe belasting, maar vervangt de huidige belasting op de verwijdering van huishoudelijk afval (TEOM), een lokale belasting die nu uitsluitend gebaseerd is op de huurwaarde van de woning. De bijdrage zal voortaan gekoppeld worden aan de werkelijke afvalproductie van de gebruikers. Met deze bijdrage worden de tarieven op departementaal niveau geharmoniseerd. Alleen huishoudelijk afval zal in rekening gebracht worden (zwarte vuilniszakken). Alle afvalproducenten zullen worden belast: huishoudens (eigenaar-bewoners, huurders, hoofd- en tweede woningen), bedrijven, gemeenschappen, verenigingen, enz. De vaste abonnementskosten die iedereen in de nieuwe situatie gaat betalen wordt in mindering gebracht op de Taxe Foncière, maar dat geldt niet voor het variabele gedeelte.

Wat is het doel?

 • te voldoen aan de doelstellingen van “la Loi de Transition énergétique (2015)”
 • de hoeveelheid afval die naar de stortplaats gaat te verminderen
 • bevordering van een betere afvalscheiding
 • een eerlijker en rechtvaardiger factureringssysteem toepassen
 • beheersing van de kosten van het afvalbeheer en de gebruikers

  De bijdrage wordt gebruikt voor de financiering van de gehele afvaldienstverlening: inzameling, afvalverwerking en de ontwikkeling van nieuwe recyclingkanalen.

De bijdrage bestaat uit:
Een vast gedeelte:

 • een jaarlijks abonnement (zoals voor water, elektriciteit …)
 • en een forfaitair basistarief voor het aantal keren dat de container
  geopend kan worden

Een variabel gedeelte:
– voor het verwijderen van afval dat de vaste prijs te boven gaat

De nieuwe regeling wordt geleidelijk aan in het hele departement Dordogne ingevoerd.
Planning: in 3 fasen, namelijk 1 januari 2021 (Périgord Vert – groen op het kaartje), 1 januari 2022 (omgeving Périgueux en Bergerac – blauw op het kaartje), 1 januari 2023 (Périgord Noir – oranje op het kaartje)

Elke gebruiker moet bekend zijn bij de SMD3. Enquêteurs verzamelen bepaalde informatie zoals identiteit, adres, aantal personen in het huishouden, enz. Alle gebruikers die geregistreerd staan ontvangen een badge (à € 9,- per badge) voor de inzameling bij het vrijwillige afgiftepunt of een container met een chip voor huis-aan-huisophaling. Iedere keer dat de badge gebruikt wordt, wordt geregistreerd.

Kosten:
De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer voor twee personen:
Inzamelingspunten: tussen € 145,- en € 180,- (voor 24 zakken van 50l)
Huis-aan-huis: tussen € 195 en € 230,- (container van 120 l/12 x inzamelen)
Extra zakken: tussen € 3,- en € 4,-.

De kosten van de dechetterie zijn inbegrepen in het abonnement en brengen dus geen extra kosten met zich mee. De badge is essentieel om de slagboom te openen.
De gele zakken die iedereen gratis kon krijgen bij de mairie komen te vervallen.
Wij kregen het verzoek om naar de Mairie van Belvés te gaan en wij hebben daar een volledige uitleg met een filmpje gekregen. Degene die ons de uitleg gaf (sprak Nederlands) vertelde ons dat deze wijziging zeker in zal gaan omdat deze wijziging met algemene stemmen voor de Dordogne aangenomen is. Wij hebben diverse Fransen gesproken en die vertelden ons dat dit in het verleden ook op deze manier ging en dit toen grote problemen gaf met zwerfvuil. Men vreest dat dit nu weer gaat gebeuren. Laten wij hopen dat dit nu anders zal gaan.

Print Friendly, PDF & Email