Update maart 2020

Wij hebben het al diverse keren gehad over de nieuwe procedure voor het afvoeren van ons huishoudelijk afval. Onlangs  hebben wij een brief van SMD3, inclusief onze badge ontvangen.
Wij willen hier even in het kort de inhoud van de brief weergeven omdat nog niet iedereen deze informatie ontvangen heeft:

“De afvalinzameling en -facturatie in de Dordogne is in volle gang.
Na het invullen van het formulier bent u geregistreerd als een particuliere (niet-professionele) gebruiker. In geval van een fout, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U vindt in de bijlage uw SMD3-badge waarmee u de huisvuilterminals kunt openen en waarmee u vanaf 2021 ook toegang kunt krijgen tot de déchetterie. De terminals voor glas, verpakkingen en, op bepaalde punten karton, zijn vrij toegankelijk.

Hoe werkt het? Met deze strikt persoonlijke badge kunt u de trommel van de huisvuilterminals openen door deze eenvoudigweg voor het toegangscontrolepunt te presenteren. Als de terminal eenmaal ontgrendeld is, kunt u tot 60 liter zwarte zakken (bijvoorbeeld 2 x 30l zakken) plaatsen. Eén opening wordt dan afgetrokken van uw pakket. Alleen huishoudelijk afval (de zwarte zakken) wordt in rekening gebracht.

In het laatste kwartaal van 2020 wordt u een factuur toegestuurd, die u niet hoeft te betalen. De factuur geeft aan welk bedrag u aan het einde van de eerste 6 maanden van de werking van het nieuwe systeem had moeten betalen. De inzamelbijdrage voor huishoudelijk afval zal in 2020 nog steeds van kracht zijn en zal vanaf 2021 worden vervangen door uw afvalbijdrage. In uw gemeente zijn of worden binnenkort één of meer inzamelpunten ingericht. U kunt de volledige lijst met locaties raadplegen, of ons bellen als u geen internettoegang hebt.

SMD 3

Update 8 februari 2020

Op heel veel plaatsen worden op dit moment de vuilnis-containers weggehaald c.q. vernieuwd. Op een aantal nieuwe containers staat een datum (bijvoorbeeld 27 maart 2020), maar ook weer niet overal.
Wij hebben om een beetje verwarring weg te nemen even geïnformeerd bij SMD3. Hierna volgt hun reactie:

Bonjour Madame,
Pour ceux et celles qui n’auraient pas reçu le formulaire distribué en septembre et octobre 2019 directement dans les boîtes aux lettres pour les communes concernées par la phase 1 (secteur de Montpon, secteur du Syged et du Bergeracois hors agglomération de Bergerac), il est possible de nous contacter au 09 71 00 84 24 pour faire l’enquête par téléphone ou encore nous retourner le formulaire ci-joint à l’adresse email:

service.usagers@smd3.fr

Pour le Périgord noir, les enquêtes seront faites en 2021 avec une année test 2022 et une facturation en 2023. Les badges sont distribuées au cours du premier trimestre de l’année de transition.
Le badge permettra d’aller dans toutes les bornes d’ordures ménagères de la Dordogne. Pour les autres bornes (recyclage, verre, carton), vous n’aurez pas à utiliser le badge.
Je vous transmets ci-joint la brochure sur la redevance incitative”. Einde citaat.

Voor degenen die het formulier niet hebben ontvangen dat in september en oktober 2019 verzonden is aan de betrokken gemeenten van fase 1 (sector Montpon, sector Syged en de agglomeratie Bergerac), is het mogelijk om contact met ons op te nemen op het telefoonnummer 09 71 00 84 24 om het formulier telefonisch in te vullen of het bijgevoegde formulier naar ons terug te sturen op het e-mailadres: service.usagers@smd3.fr.

Voor de Périgord Noir worden de enquêtes uitgevoerd in 2021 met een testjaar 2022 en facturering in 2023.

De badges worden in het eerste kwartaal van het overgangsjaar uitgedeeld.
Met de badge kunt u naar alle inzamelpunten voor huishoudelijk afval in de Dordogne gaan. Voor de andere terminals (recycling, glas, karton) hoeft u de badge niet te gebruiken.
Maar let op: een hele volle vuilniszak van 60 liter past echt niet. Dus kleine(re) vuilniszakken gebruiken of zakken van 60 liter niet te vol maken!

Klik hier voor de brochure “Redevance Incitative” van SMD3 en klik hier voor het invulformulier.

Noot van de redactie: Toch is door de reactie van SMD3 de verwarring niet weggenomen. Op de nieuwe containers staat toch echt een datum waarop iedereen de badge moet gaan gebruiken. Wij hebben 20 februari dus weer contact opgenomen met SMD3. Op 24 februari hebben wij de volgende reactie ontvangen:

“Vous allez recevoir votre badge cette semaine. Concernant les dates de fermeture d’accès des PAV, elles seront très probablement décalées, de sortes qu’un maximum d’usagers soient équipés de leurs badges”. Einde citaat.

Zodra we meer informatie hebben, komen we er uiteraard op terug!

HUISVUIL EN GROFVUIL

Heeft u ook in uw brievenbus de folder “Guide Pratique de la Redevance Incitative” van SMD3 ontvangen over huis- en grofvuil? Er gaat namelijk het een en ander veranderen.
In de folder staat dat “La Redevance Incitative” de bijdrage is die de gebruiker moet gaan betalen om in de toekomst gebruik te kunnen maken van de dienst voor inzameling van huis- en grofvuil. Deze bijdrage is geen nieuwe belasting, maar vervangt de huidige belasting op de verwijdering van huishoudelijk afval (TEOM), een lokale belasting die nu uitsluitend gebaseerd is op de huurwaarde van de woning. De bijdrage zal voortaan gekoppeld worden aan de werkelijke afvalproductie van de gebruikers. Met deze bijdrage worden de tarieven op departementaal niveau geharmoniseerd. Alleen huishoudelijk afval zal in rekening gebracht worden (zwarte vuilniszakken). Alle afvalproducenten zullen worden belast: huishoudens (eigenaar-bewoners, huurders, hoofd- en tweede woningen), bedrijven, gemeenschappen, verenigingen, enz. De vaste abonnementskosten die iedereen in de nieuwe situatie gaat betalen wordt in mindering gebracht op de Taxe Foncière, maar dat geldt niet voor het variabele gedeelte.

Wat is het doel?

 • te voldoen aan de doelstellingen van “la Loi de Transition énergétique (2015)”
 • de hoeveelheid afval die naar de stortplaats gaat te verminderen
 • bevordering van een betere afvalscheiding
 • een eerlijker en rechtvaardiger factureringssysteem toepassen
 • beheersing van de kosten van het afvalbeheer en de gebruikers

  De bijdrage wordt gebruikt voor de financiering van de gehele afvaldienstverlening: inzameling, afvalverwerking en de ontwikkeling van nieuwe recyclingkanalen.

De bijdrage bestaat uit:
Een vast gedeelte:

 • een jaarlijks abonnement (zoals voor water, elektriciteit …)
 • en een forfaitair basistarief voor het aantal keren dat de container
  geopend kan worden

Een variabel gedeelte:
– voor het verwijderen van afval dat de vaste prijs te boven gaat

De nieuwe regeling wordt geleidelijk aan in het hele departement Dordogne ingevoerd.
Planning: in 3 fasen, namelijk 1 januari 2021 (Périgord Vert – groen op het kaartje), 1 januari 2022 (omgeving Périgueux en Bergerac – blauw op het kaartje), 1 januari 2023 (Périgord Noir – oranje op het kaartje)

Elke gebruiker moet bekend zijn bij de SMD3. Enquêteurs verzamelen bepaalde informatie zoals identiteit, adres, aantal personen in het huishouden, enz. Alle gebruikers die geregistreerd staan ontvangen een badge (à € 9,- per badge) voor de inzameling bij het vrijwillige afgiftepunt of een container met een chip voor huis-aan-huisophaling. Iedere keer dat de badge gebruikt wordt, wordt geregistreerd.

Kosten:
De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer voor twee personen:
Inzamelingspunten: tussen € 145,- en € 180,- (voor 24 zakken van 50l)
Huis-aan-huis: tussen € 195 en € 230,- (container van 120 l/12 x inzamelen)
Extra zakken: tussen € 3,- en € 4,-.

De kosten van de dechetterie zijn inbegrepen in het abonnement en brengen dus geen extra kosten met zich mee. De badge is essentieel om de slagboom te openen.
De gele zakken die iedereen gratis kon krijgen bij de mairie komen te vervallen.
Wij kregen het verzoek om naar de Mairie van Belvés te gaan en wij hebben daar een volledige uitleg met een filmpje gekregen. Degene die ons de uitleg gaf (sprak Nederlands) vertelde ons dat deze wijziging zeker in zal gaan omdat deze wijziging met algemene stemmen voor de Dordogne aangenomen is. Wij hebben diverse Fransen gesproken en die vertelden ons dat dit in het verleden ook op deze manier ging en dit toen grote problemen gaf met zwerfvuil. Men vreest dat dit nu weer gaat gebeuren. Laten wij hopen dat dit nu anders zal gaan.

Print Friendly, PDF & Email