La taxe d'habitation

Vrijstelling taxe d’habitation

Ongeveer 80% van de huishoudens zijn tegen 2020 volledig vrijgesteld van het betalen van de taxe d’habitation.  De vrijstelling van de taxe d’habitation zal tussen 2018 en 2020 in termijnen worden ingevoerd.
Om vrijgesteld te worden van betaling van de woonbelasting in 2018 moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan (voor meer informatie kunt u klikken op de 1e knop onder deze tekst). Voor de tabel op de site van impots.gouv.fr kunt u kikken op de 2e knop onder deze tekst.

Een andere voorwaarde is dat men op 1 januari 2018 het hoofdverblijf (résidence principale) bewoont, alleen of met bepaalde personen (echtgeno(o)t(e), personen ten laste in de zin van de inkomstenbelasting, etc.),

Voor de berekening op de site van gouv.fr kunt u klikken op de 3e knop onder deze tekst. Op de site van impots.gouv.fr staat dat de korting  automatisch wordt berekend en toegekend aan de in aanmerking komende gebruikers.

Let op : de bijdrage aan de publieke audiovisuele media (CAP) is niet inbegrepen in deze regeling!

Print Friendly, PDF & Email